ÇEVRE BAKANLIĞI

Kontrol Belgesi Nedir ?
Ülkemizde uygulanan Dis Ticaret Mevzuati özel kanun, kararname, tüzük ve teblig hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak esya, ancak tabi oldugu mevzuata uygunlugu tespit edilmek suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesine sokulabilir.

Bazi mallarin ticaretinde ön müsaade,kontrol belgesi, tesvik belgesi, kota, tarife veya esya kontenjani, fon, telafi edici vergi, Ithalat vergisi ve benzeri mükellefiyetler yüzünden devletin çesitli kurumlarindan belgeler talep etmektedir. Alinan belgelerdeki esya tanimi karsiligi olan GTIP ile esya arasinda uyum eksiksiz olmalidir. Dogru karar vermek, dogru bilgi ve belge hazirlamak için ithal edilecek malin 12 haneli Gümrük Tarife Istatistik Pozisyon “GTIP” numarasinin ve ürün adinin tam olarak bilinmesine ihtiyaç vardir.

Halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak esya genis kapsamli ve pek çogu Ithalat Tebligleri ve Dis Ticarette Standardizasyon Tebligleri ilgilidir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler.
2006/3 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında EK-I-A ve EK-I-B listelerinde yer alan atıklar ile hurda metalleri ithal edecek sanayici ve ithalatçı firmalardan istenen evraklar;

 • Didekçe (2 ADET)
 • Kontrol Belgesi (2 ADET)
 • Proforma Fatura (1 Asil, 1 Suret ve bunlarin 2 Adet Türkçe Tercümesi Noter Tasdikli)
 • Analiz Sertifikası ( 1 Asil ve Türkçe Tercümesi Noter Tasdikli)
 • Tebligin Ek-I-A listesinde yer alan atiklarin ithalatinda, bu atiklarin çevre ve insan sagligi açisindan zararsiz olduguna ve tehlikeli madde ve atiklarla karistirilmadigina dair mensei ülkenin resmi kuruluslarindan veya akredite edilmis uluslararasi gözetim sirketleri veya laboratuvardan alinan raporun asli ve tercümesi (1’er adet noter tasdikli),
 • Tebligin Ek-I-B Listesinde yer alan metal hurdalarin ithalatinda, içindekilerinin (%) oranlari ile analizin yapildigi yer ve tarihin belirtildigi, mensei ülke veya ihracatçi ülkenin resmi kuruluslardan (Çevre ve Orman Bakanligi, Saglik Bakanligi, Tarim Bakanligi vb.) veya akredite edilmis uluslararasi gözetim sirketlerinden veya laboratuvardan alinmis analiz raporunun asli ve tercümesi (1’er adet noter tasdikli), ayrica Bakanligimiz gerekli gördügü takdirde Türkiye’de bulunan ve uluslararasi gözetim firmasi statüsünde olan bir sirketinin veya resmi kurumun denetimini isteyebilir)
 • Analiz sertifikasi üzerinde proforma faturanin tarih ve sayisi, madde adi ve miktari, ithalatçi ve ihracatçi firmalarin adlari ile mensei ülke belirtilecektir.
 • Tebligin Ek-I-C Listesinde yer alan diger atiklarin ithalatinda; Mensei Ülke resmi kurumu veya uluslar arasi kabul görmüs bir akreditasyon konseyi tarafindan akredite edilmis uluslar arasi gözetim sirketi veya laboratuar tarafindan onaylanmis, bu atiklarin çevre ve insan sagligi açisindan zararsiz olduguna ve tehlikeli madde ve atiklarla karismadigina dair analiz belgesi ile ithalati yapilacak atigin “Kontrole Tabi Atiklar” Listesinde belirtilen özel sartlari tasidigini gösteren analiz belgesinin asli ve yeminli mütercim tarafindan yapilmis tercümesi
 • 4012.20.90.00.00 GTIP’li Maddenin ithalatinda atigin karkas olduguna dair belge eklenir. (Mensei ülke resmi kurumu veya akredite gözetim sirketi yazisi ve yeminli mütercim tercümesi eklenir.)
 • Radyason Belgesi Sertifikası (1 Asil ve Türkçe Tercümesi, Noter Tasdikli)
 • Tebligin Ek-I-B Listesinde yer alan metal hurdalarin ithalatinda, ölçümün yapildigi yer ve tarih ile uluslar arasi kabul görmüs limitlerin belirtildigi, mensei ülke veya ihracatçi ülkenin resmi veya akredite edilmis uluslararasi gözetim sirketlerinden veya laboratuvardan alinmis raporun asli ve tercümesi. Ayrica, Bakanligimiz gerekli gördügü takdirde Türkiye’de bulunan ve Uluslar Arasi Gözetim Firmasi statüsünde olan bir sirketin veya resmi kurumun denetimini isteyebilir.
 • Taahhütname
 • İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)
 • Kapasite Raporu (Noter Tasdikli, 4004 Grubu GTIP’li kauçuklarda kapasite raporu yerine nerde, ne amaçla, hangi firma için kullanilacaginin belirten firma taahhütlü belge eklenir)
 • Ticari Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli)
 • VEKALETNAME
 • ÖZEL DURUMLAR;
 • (2620.11 GTIP nolu atiklar için lisans ve ya geçici çalisma izni aranir.)
 • (2618, 2620.30, 2620.99, 2621.90 GTIP nolu atiklar için Gemi ve yüzey raspalama amaciyla getirilenler için bakiye atik bertaraf seklinin belirtilmesi ve bertarafina iliskin lisansli kurum ve kuruluslarla yapilacak sözlesme (noter onayli) eklenir ve kapatma islemlerinde tüm kayit ve faturalarin ibrazi sarti aranir. Imalat sanayinde (cam vb.) bu sart aranmaz.
 • Ek-1/A listesinde yer alan 3901-3914 GTIP’li (3903 hariç) ikincil kullanim amaciyla hurda plastiklerden geri kazanilmis granül ve çapaklarin ithalati için ayrica münhasiran Dahilde Isleme
 • Rejimi Karari çerçevesinde alinmis D1 Kodlu Dahilde Isleme Izin Belgesi yer almalidir.

Abone Olun!

Yatırım Teşvik Belgesi, ISO Kalite ve CE Belgeleri, Turizm Yatırımları Hakkında Bilgilendirilmek İçin Bültenimize Üye Olun!

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.