Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi

❑Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek,
❑Arz güvenliğini sağlayabilecek,
❑Dışa bağımlılığı azaltabilecek,
❑Teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek,
❑Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek,
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında asgari 50 milyon TL, diğer yatırımlar için asgari 500 milyon Türk Lirası üzerindeki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenmesidir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Mevzuatı


➢Yatırımlar Kanun ve Karar hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.
20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun (07.09.2016 tarihli Resmi Gazete)
2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”

(26.11.2016 tarihli Resmi Gazete)

Vergisel Destekler

•Gümrük Vergisi Muafiyeti,
•KDV İstisnası,
•Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi,
•Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası

İstihdam Destekleri

10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
•5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar Nitelikli Personel Desteği,
•10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Finansman Destekleri 
•Enerji tüketim harcamalarının % 50’sine kadar en fazla 10 yıl süreyle Enerji Desteği, 
•Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği, •Hibe Desteği 
•Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla Sermaye Katkısı

 

Yatırım Yeri İle İlgili Destekler
49 yıl süreyle bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, 
 •Projenin gerektirdiği durumlarda Altyapı Desteği
Diğer Destekler

•Belirli süre ve miktarda Kamu Alım Garantisi,
•İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde kolaylık sağlanması.

Abone Olun!

Yatırım Teşvik Belgesi, ISO Kalite ve CE Belgeleri, Turizm Yatırımları Hakkında Bilgilendirilmek İçin Bültenimize Üye Olun!

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.