Yatırım Teşvik Sistemi | 2022

Yatırım Teşvik Sistemi Nedir?

 

Teşvik Sistemi, 2012/3305 sayılı 15/06/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir ve dört farklı uygulamadan oluşmaktadır.

 1. Genel Teşvik Uygulamaları
 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 3. Öncelikli Yatırımların Teşviki
 4. Stratejik Yatırımların Teşviki

Bu uygulamalarda sağlanan destek unsurları şu şekildedir:

Genel Teşvik Uygulamaları

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi (İşveren Hissesi Desteği)
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
 • Sigorta Primi (işçi Hissesi Desteği)
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Öncelikli Yatırımların Uygulamaları

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi (İşveren Hissesi Desteği)
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi Desteği)
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Stratejik Yatırımların Uygulamaları

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi (İşveren Hissesi Desteği)
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi Desteği)
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi

 

Yatırım Teşvik sisteminde doğru yol haritası işletmelere ivme kazandırır. Yatırımınızın bölgesel değerlendirilmesi ve bölgesel desteklerden faydalanılmasının yanı sıra, yatırımın Öncelikli Yatırım veya Stratejik Yatırım olması durumunda, desteklerin tamamından faydalanılabilir. Bu durumlarda bölgenin bir önemi yoktur.

Yatırımlarınızın 6. bölgede yapılması halinde veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlara sağlanır. Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3, 4, 5, 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek yatırım teşvikli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

 

Yatırım teşvik sisteminde bölgesel dağılım şu şekildedir:

 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ
 2. Bölge: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya, Yalova
 3. Bölge: Adana, Burdur, Düzce, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak, Zonguldak
 4. Bölge: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu,Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas
 1. Bölge: Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat
 2. Bölge: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van

Asgari Sabit Yatırım Tutarı, Teşvik uygulamasında ne şekildedir?

 • Asgari Sabit Yatırım Tutarı, yapılacak olan yatırımın asgari seviyedeki tutar beyanıdır. Genel Teşvik sisteminde asgari sabit yatırım tutarı 31/12/2021 tarihine kadar 1. Ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL ; 3,4,5 ve 6. Bölgelerde 500 bin TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik sisteminde ise asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 bin TL’den başlamak üzere; desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Asgari sabit yatırım tutarı 01/01/2022 tarihinden itibaren değişikliğe uğrayacaktır ve şu şekildedir

 • 1 ve 2. Bölgelerde 3 Milyon TL, 3., 4., 5. VE 6. Bölgelerde 1.5 Milyon TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı;
  Bölgede 4 milyon TL,
 1. Bölgede 3 milyon TL,
 2. Bölgede 2 milyon TL’den,
  diğer bölgelerde ise 1.5 Milyon TL’den başlamak üzere,
 3. desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 • Stratejik Yatırımlar için asgari sabit tutarı 50 milyon TL’dir.

Yatırım Teşvik Destek Unsurları

 

Katma Değer Vergisi İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat ile yatırım teşvik kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanan destektir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından satın alınan makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemesi şeklinde uygulanan destektir. 29/06/2021 tarihinden itibaren yapılan başvurularla düzenlenen Teşvik Belgesi kapsamında ithal makine ve teçhizatlar için 3305 sayılı Karar Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaz. Söz konusu makine ve teçhizatlar kullanılmış veya yenilenmiş olarak Teşvik Belgesi kapsamında temin edilemez.

Vergi İndirimi

Gelir ve Kurumlar vergisinin, yatırım katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli uygulanmasıdır.

Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında belirlenen ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin  asgari ücrete denk gelen kısmının Bakanlık tarafından karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının düzenlenmesidir. Sadece 6. Bölge yatırımlarında ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için geçerlidir.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete denk gelen kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 6. Bölge ve stratejik yatırımlar ile TOSHP kapsamında desteklenen Yatırım Teşvik Belgelerinde oluşturulur.

 

Faiz veya Kar Payı Desteği 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin ve kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, yatırımlar için Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İadesi

Sabit yatırım Tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları ile tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

 

Genel Teşvik Uygulamaları

Teşvik edilemeyecek yatırım ve yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

 

Bölgesel Teşvik uygulamaları; illerin potansiyeli, desteklenecek sektörler, ekonomik ölçekleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölge gelişmişlik seviyesine göre destekler farklılaştırılmıştır. Bu kapsamda Bölgesel Teşvik Uygulamaları ile desteklenmektedir.

 

Öncelikli Yatırım Uygulamaları

 

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen alanlarda yapılacak yatırımlar öncelikli yatırım uygulamaları ile desteklenmektedir. Öncelikli olarak belirlenmiş ve Yatırım Teşvik belgesi kapsamında 1., 2., 3., 4. Bölgelerde olsa bile, 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlar 5. Ve 6. Bölgede gerçekleşir ise, kendi bölge desteklerinden faydalanılır.

 

Öncelikli Yatırımlar Kapsamında 5.Bölge Destekleri ile Desteklenen Yatırımlar şu şekildedir;

 • Kültür ve Turizm Koruma Bölgelerinde veya termal turizm niteliğindeki turizm konaklama yatırımları
 • Madencilik yatırımları
 • Demir yolu, deniz yolu, hava yolu ile yük ve yolcu taşımacılığı ile ilgili yatırımlar
 • Savunma sanayi yatırımları
 • Teknoloji yoğunluk tanımına uyan, orta ve ileri teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezleri yatırımları
 • Özel olarak kurulacak kreş, gündüz bakım evi, okul yatırımları
 • Hava araçlarının kullanımı ve bakımına yönelik eğitim yatırımları
 • Sanayi bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar
 • Otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar
 • Maden kanununda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan yatırımlar
 • İmalat sanayi tesislerinde gerçekleşecek, enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
 • Atık ısıdan geri dönüşüm ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki doğalgaz ve depolama yatırımları
 • Karbon elyaf üretimine yönelik ve Karbon Elyaf tan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
 • Maden kanununa istinaden geçerli arama ruhsatı ve sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları
 • Yenilebilir enerji üretimine yönelik tribün ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları
 • Alüminyum yassı mamul üretimine yönelik (Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi) entegre yatırımlar.
 • Lisanslı depoculuk yatırımları
 • Nükleer enerji santrali yatırımları
 • Laboratuvar yatırımları
 • İstanbul hariç olmak üzere (sera teknolojileri, bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi) sera yatırımları
 • Çevre lisansına tabi yatırımlar
 • Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve engelli bakım merkezleri ve esenlik tesis yatırımları
 • Serbest bölgelerde gerçekleşecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımı
 • Ar-ge ve çevre yatırımları
 • Elektrik ve hidrojenle çalışan ulaşım aracı imalatları
 • Veri merkezi yatırımları

Stratejik Yatırım Uygulamaları

İthal bağımlılığı yüksek olan ara mal ve ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşvik uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

 • Asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL olması
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
 • Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmaz)
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibariyle en az 50 milyon ABD doları olması

Bu kriterler aranmadan Stratejik Yatırım Uygulamaları Desteklerinden faydalanılacak yatırımlar

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) Kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesi Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar
 • Rafineri ve petrokimya yatırımlarında katma değerin asgari %40 olması şartı aranmaz.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayiye yönelik yatırımlar
 
Alt Bölge Desteklerinden Yararlanma

Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar veya imalat sanayiye yönelik Endüstri bölgesinde gerçekleşen yatırımlar, sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar alt bölge desteklerinden faydalanabilir.

 

 

 İlgili Okumalar

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Kredisi

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Yatırım Teşvik Belgesi için Gerekli Evraklar

Öncelikli Yatırımlar

Stratejik Yatırımlar

 

EN ÇOK OKUNANLAR