Turizm İşletme Belgesi, isminden de anlaşılacağı gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çeşitli şartlar ve denetim sonrasında verilen bir belgedir. Turizm İşletme Belgesi, bakanlığın belirlediği kriterlere göre ve başvuru aşamasındaki raporlara göre yönlendirme yapılarak alınabilmektedir. Toplum içerisinde bu belge “yıldız” adıyla da bilinmektedir. Turizm İşletme Belgesi bir işletmenin büyüklüğünü, kullanım amacını, şartlara uygunluğunu ve yeterliliğini gösterir.

Turizm İşletme Belgesi alabilmek için işletmenin ya yatırımını bitirmiş olması ya da daha önceden belediye ruhsatı ile faaliyete geçmiş olması gerekmektedir.Yeni çıkan yasa ile belediye ruhsatlı işletmeler için de, artık Turizm İşletme Belgesi almak zorunlu hale gelmiştir.

Bunun dışında turizm tesislerine yönelik yatırımlarınızın tamamlanması sonrasında işletmenizin faaliyete geçmesi ile alınması gereken belgedir. Turizm İşletme Belgesi aynı zamanda yatırım teşvik belgenizin de kapatılması için gereken bir belge olup, turizm yatırım belgeniz yatırımınızın tamamlanması ile turizm işletme belgesi almak zorundadır.

Şunu diyebiliriz ki turizm işletmelerinin tamamı için Turizm İşletme Belgesi almak artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Turizm İşletme Belgesi’nin ön başvuru süreçleri vardır bu aşamadan sonra denetim aşamasına geçilir. Denetim sonrasında ise değerlendirme kurulunun onayıyla Turizm İşletme Belgesi alınır. Bu belgeye sahip firmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimine girmiş olur. Bu da demek oluyor ki diğer kurumların, yapacakları denetimlerde önceden bakanlık izni almaları gerekmektedir. Bu belgenin belirli bir süresi yoktur ve devredilebilir.

Şikayet ve ekstra bir durum olması durumunda Turizm İşletme Belgeli işletmeye Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından tekrar denetim yapılabilir.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İşletme Belgesi alan işletmeleri; kendi sisteminde, uluslararası duyurularda ve çeşitli dokümanlarda duyurarak, işletmenin tanınırlığına katkı sağlamaktadır.

Turizm İşletme Belgesi

Turizm İşletme Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Turizm İşletme Belgesi için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru yapan kişi adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname
 • Dilekçe
 • Tesisi Tanıtım Raporu
 • Noter onaylı imza sirküleri
 • İsim tescili yapılmış ise tescilin tarafınız lehine yapıldığına dair belge
 • Yatırım kamu taşınmazı üzerinde yapılacaksa; yatırımcı, yatırım süresi, türü, sınıfı ve kapasitesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşların uygunluk yazısı,
 • Ticari sicil gazetesi
 • Başvuru ücretinin tahsil edildiğine dair dekont
 • Turizm İşletmenize Ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı
 • Tarihi özelliğe sahip olduğu için özel belge talebinde bulunan turizm tesisleri başvurularında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı’nı da sunmak durumundadır.
 • Tesisin isim tescil belgesi
 • Termal Turizm tesislerinde, sağlık ve tedavi üniteleri olması halinde Sağlık bakanlığı Yazısı başvuruda sunulmaktadır.
 • Fikir Projesi Kompleks Turizm tesislerinin uygulama alanları hakkında fikir verebilecek 1/200 ölçeğinde fikir projesi tesis hakkında konum, mimari yerleşim, mekânsal düzen ve yapısal ilişkileri hakkında fikir verebilecek detayda oluşturulmalıdır.

Bununla birlikte Turizm İşletme Belgesi başvurunuzun niteliğine göre farklı belgeler de istenebilmekte, başvurunuz termal bir tesise aitse İl Sağlık Müdürlüğünden “Termal Tesis İşletme Belgesi” gerekmektedir.

Turizm İşletme Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Turizm Yatırım Belgenizin işletmeye geçme aşamasında Turizm İşletme Belgesi ile değiştirilmesi için yukarıdaki evraklarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılması gerekmektedir.

Yapılan başvuru sonrasında müracaatınız incelenir ve başvuru belgelerinizde eksik tespit edilmediği takdirde bakanlık tarafından bir uzman tesisinizi denetlemek üzere görevlendirilir. Uzman tarafından yapılan inceleme neticesinde tesisinizin mevzuatlara uygun nitelikte olup olmadığı değerlendirilir. Tesisinizin niteliklerinde mevzuata göre eksiklikler mevcutsa size bu eksiklikleri gidermeniz için süre verilir ve uzmanlar tekrar incelemek üzere bir denetim ziyareti daha yaparlar.

Söz konusu ziyarette mevcut eksikliklerinizi giderdiğinize dair belge oluşturulur ve harç bedelini yatırarak Turizm işletme belgesini alabilirsiniz.

Turizm işletme Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Turizm İşletme Belgesinin yatırımcısına sağladığı en önemli avantajın emlak vergisi muafiyeti olduğu bilinmektedir.

 • Turizm İşletme Belgesi emlak vergisi muafiyeti

Turizm Endüstrisinin teşvik edilmesi kapsamında turizm işletmesi belgesine sahip yatırımcıların, turizm hizmetlerinde kullanmak üzere tahsis edecekleri binaların 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulmasını ifade etmektedir.

 • Turizm İşletme Belgesi Bina İnşaat Harcı İstisnası

Gerekçesini Belediye Gelirler Kanunu’ndan almaktadır. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından teşviki karara bağlanmış turistik tesisler bina inşaat harçlarının istisnaları arasında yer almaktadır.

 • Turizm İşletme Belgesi Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi resim Harç İstisnası

Turizm işletme belgeli tesislerde yıllık belirli bir miktarda döviz kazandırıcı faaliyet yürüten işletmeleri vergi, resim ve harçlarda istisna olarak tutmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR