Günümüzde döviz geliri elde etmenin hayati önem kazandığı Turizm ülkemiz açısından da çok önemli dış ticaret kalemlerinden biridir. Fakat yurt dışından gelen turist ağırlamak internetten hizmet satışı yapan turistik işletmeler için hizmet kalitesini belgelendirmekle mümkündür. ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistem Standardı, uluslararası geçerliliği oldukça yüksek bir belgelendirme çeşididir ve bu sebepten işletmenizin uzaktan tercih edilebilirliğini üst sıraya taşıyacaktır.

ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi; bünyesinde tüm standardizasyon çalışmalarının hassasiyetlerini barındırması sebebiyle günümüzde en geçerli turizm referans sağlayıcı belgedir.

Turizm işletmelerinin 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesini alabilmeleri için ISO 9001 belgesi de zorunlu tutulmuştur, dolayısıyla iso 9001 belgesine entegre bir standarttır. Turizm işletmeleri arasından sıyrılarak rekabet fırsatınızı artırmak adına ISO 18513 standardını uygulamanız oldukça önemlidir.