Ülkemize yasal yollarla gelmiş bir yabancı vize süresi dolamdan çalışma izni alabilmektedir. Tabi ki çalışma izni almak belirli kurallar dahilindedir. Türkiye’de yabancı çalıştırma izni konusunda 28/07/2016 tarih ve 6735 numaralı karar uygulanmaktadır.

Yabancı personel çalıştırmak isteyen şirketlerin veya Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu yabancı çalışma izni hususunda firmamız profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Yabancı çalışma izni başvurusu yapacak kişiler Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmakta, farklı ülkelerden yapılacak başvurular Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri kanalıyla yapılmaktadır.

Çalışma izinsiz olarak, firmaların yabancı personel çalıştırması idari para cezasına tabi olduğu gibi, para cezasına ek olarak yabancı çalışanın sınır dışı edilmesi dahi mümkündür.

Çalışma İznine Neden İhtiyaç Duyulur?

Ülkemizde yabancı uyruklu personel çalıştırmak, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe izne tabidir. Dolayısıyla yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir. Fakat firmaların pek çoğu yabancı personel çalıştırmak için izin gerekliliğinden bihaberdir. Türkiye’de geçerli bir çalışma iznine sahip olmaksızın çalışan yabancılar tespit edilmeleri halinde idari ve cezai yaptırımlara maruz kalırlar. İzinsiz çalıştığı tespit edilen yabancıların vize ve ikamet durumları da incelemeye alınarak, Türkiye’ye girişlerini yasal yollardan yapmayan yabancıların sınır dışı edilmesi dahi söz konusu olabilmektedir.

Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Kişi Türkiye’de bir firmayla iş sözleşmesi yaptığında firma, kişi adına başvuru yapabilmektedir.

Türkiye’de çalışma izni başvurusu yurt içinden veya yurt dışından yapılabilmekte; yabancının ikamet izni var ise doğrudan  çalışma izni almak isteyen yabancı ülke vatandaşları tarafından ya da yabancı personel adına sadece işverenler tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılmaktadır. (6735 sayılı Kanun ile bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilendirilmiştir.) Yurt dışında ise yabancılar vatandaşı oldukları ülkedeki Türkiye Büyükelçiliklerine veya başkonsolosluklara başvuruda bulunabilirler.

Çalışma İzni Başvurusunda Gerekli Şartlar Nelerdir?

Yabancı personelin çalışmak istediği firmanın belirli şartlara sahip olması gerekmektedir. Öncelikle firmanın en az 5 Türk çalışanı olmak zorundadır. Mevzuata göre her firma 5 Türk personele karşılık olarak 1 yabancı personel çalıştırabilmektedir.

Çalışma izin başvuruları Türkiye’de çalışma izni başvuru yapabilmek için kişinin, asgari 6 aylık ikamet izin belgesine sahip olması gerekmektedir. Kişinin 6 aydan daha kısa süreli hazırlanmış ikamet izin belgesi olması durumunda çalışma izin belgesi başvurusu değerlendirmeye alınmamaktadır.

Bakanlığa doğrudan başvuru yapılabilmesi için ise başvuru sahibinin ikamet izin türünün turistik ikamet olması gerekmektedir. Turistik ikamet izni dışında ikamet izni olan yabancıların çalışma izni başvuruların doğrudan bakanlıkça alınmamakta, ikamet izni olmaması durumunda yabancıların çalışma izni başvuruları kişinin uyruğunun bulunduğu ülkedeki Türk büyükelçilikleri aracılığıyla yapılmaktadır. Büyükelçilikler aracılığıyla yapılan başvurular “yurt dışı çalışma izni” olarak yapılmaktadır.

Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Çalışma izni başvurusunda bulunmak için firma ve yabancı kişi arasında iş sözleşmesi bulunması öncelikli şartlar arasında bulunmaktadır. İş sözleşmesine ek olarak firmanın SGK bildirgesi, kişinin pasaport örnekleri, firmanın e imzası veya yetki belgesi gerekmektedir. Türkiye’de çalışma izni başvurusu kişi ve firma tarafından yapılacağı gibi danışman firmalar aracılığı ile de yapılmaktadır. Alanında yetkin bir danışman firma, sizi doğru yönlendireceği için işlemleriniz hızlanacak ve iş takibi konusunda hassas davranarak tüm prosedürleri hızlandıracaktır. Bu anlamda Birof Danışmanlık 16 yıllık tecrübesi ile kısa sürede çalışma izni başvurularınızın sonuçlandırılmasına aracılık edecektir.

Belge şartlarına uygunluk durumunda çalışma izni 1 yıllık veya 6 aylık sürelerle verilir. Her süre bitiminde yeni başvuru yapılarak çalışma izninin yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme yapılmaması durumunda yabancı çalışma izni iptali söz konusu olmaktadır. İptal edilen yabancı çalışma izni verilen süre kapsamında tekrar alınabilmekte fakat risk oluşturduğu için tavsiye edilmemektedir.

Yabancı çalışma izninin süresi bitiminde yenilenmeme halinde iptal edilmesi söz konusu olmakla birlikte kişinin firması ile iş akdinin fesih edilmesi de çalışma iznine iptal gerekçesi oluşturmaktadır. Firma yabancı kişi ile iş ilişkisini sona erdirdiğinde göç idaresine de durumu bildirmek durumundadır. Yabancı çalışma izni iptali sadece yenilenme süreleriyle ilgili değildir. Başvuru sürecinde beyan edilen iletişim adreslerinin sürekli kontrol edilmesi ve istenilen evrak ve harçların zamanında fark edilerek tamamlanması da ayrıca başvurunun olumlu sonuçlanması konusunda oldukça önemlidir. Kurumun başvuru akabinde sizden talep ettiği ekstra evrak ve harçların verilen süre sonuna kadar tamamlanmaması halinde başvuru veya uzatma talebi iptal edilmektedir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına başvuru süreçleri çok iyi takip edilmeli veya takip edebilecek uzman bir danışman firma ile çalışılmalıdır.

Yabancı Çalışma İzni Harç Bilgileri

Mevzuata göre yabancı çalışma izni harç miktarları belirlenmektedir. Başvuru sonucunda tahakkuk eden harç miktarı firmaya mail yoluyla bildirilir, bu miktar 500 TL ile 1000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Yabancı çalışma izni harç bedelini kim öder? Yabancı çalışma izni başvurusunda harç bedellerini anlaşmaya göre yabancı kişi veya firma ödemektedir. Genel teamül olarak harç bedellerini firmalar ödemekle birlikte bu teamül bir zorunluluk teşkil etmemektedir.

Yabancı Çalışma İzni Ankara

Yabancı Çalışma İzni başvuruları Ankara bünyesindeki Genel Müdürlüğün onayı ile tamamlanmaktadır. Başvuru tüm illerden online olarak yapılmakta fakat değerlendirme Ankara’da yapılmaktadır. Bu sebepten yabancı çalışma izni başvurularınızı Ankara’da profesyonel bir danışmanlık firmasının takip etmesini önermekteyiz.

Yabancı Çalışma İzni Adres Değişikliği

Yabancı çalıştıran bir firma adres değişikliğini e imza ile giriş yaparak sistem üzerinden bildirmek durumundadır. Adres değişikliğinin bildirilmemesi tespiti halinde cezai yaptırıma sebebiyet vermekte ve hatta çalışma izinleri iptal dahi edilebilmektedir.

 Çalışma izin başvurunuz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.