İSO 9001

iSO 9001 belgesi ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. Devamı..

İSO 45001

ISO 45001, iş yerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. OHSAS 45001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini Devamı…

İSO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması  Devamı…

İSO 27001

ISO 27001 firmanızın/ kurumunuzun sunduğu hizmetlerin uluslararası bilgi güvenliği standartlarına uygunluğunu belgelendirmede kullanılmaktadır. Dijitalleşme ile firmanızın saklamaya başladığı verilerin uluslararası standartlarda korunmakta olduğunu belgelendirmenizi sağlar.

İSO 13485

ISO 13485 standardı 9001 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır. Yasal gerekleri yerine getirmenin yanı sıra rekabette avantaj elde etmek isteyen tıbbi cihaz üreticileri kalite yönetim sistemi gereklerine uymakta olduklarını Devamı…

İSO 18513

ISO 18513, turizm işletmelerinin  verdiği hizmetlerin, uluslararası turizm standartlarına uygunluğunu belgelendirmede kullanılmaktadır.

İSO 10002

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı müşteri memnuniyetini önemseyen kurum ve firmaların hizmet kalitelerini, müşteri beklentilerine uyumlaştırması ve müşteri memnuniyetinin önemsendiğini göstermek için kullanılan oldukça önemli bir belgelendirme çeşididir. 

YERLİ MALI BELGESİ

Yerli malı belgesi, özellikle Kosgeb desteğine başvuracak firmalar için önem arz etmektedir. Firmaların yatırımlarına konu olan makine ve teçhizatın % 51 oranında yerli malı olması halinde ilave destek alabilmektedirler. Ayrıca yerli malı belgesi bazı kamu ihalelerine giriş koşullarına da dahil edilmektedir. 

 

TURİZM İŞLETME

BELGESİ

Turizm İşletme Belgesi, konaklama tesisinizin  genel niteliklerinin, personel  ve mahallerinin, engellilere yönelik düzenlemelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmeliklerine uygun niteliklere sahip olduğunu belgelendirmenizi sağlamaktadır. Devamı

TSE BELGESİ

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde üretilen ürünler için belirlenen kriterler ve uygunluk standartlarının karşılandığını ispatlayan bir belgedir. Türk Standartları Enstitüsü TSE belgesi verdiği ürünlere yönelik olarak tetkikler yaparak uygunluğunu denetlemektedir. Devamı

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet yeterlilik belgesi, firmanızın hizmet standartlarının Türk Standartlarına uygunluğunu ispat etmekte kullanılan bir belgedir. Hizmetlerinizin gerekli standartlara uygun olduğunun tespit edilmesi durumunda hizmet yeterlilik belgesi, kısaltılmış adıyla HYB belgesini alabilirsiniz. Devamı

 

HELAL BELGESİ

Helal sertifikası, pazar hedefini islam ülkeleri olarak belirleyen tüm gıda firmalarının sahip olması gereken bir belgedir. Firmanızın ürettiği gıdaların islami usullere uygun olarak üretilmiş ve dinen yasak kılınmış içerikler muhteva etmediğini belgelendirmeniz için, helal sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir.