Bilindiği üzere ülkemizde ülkemizde bir çok farklı uyrukta aile yaşamakta, geçici ve kalıcı olmak üzere ikamet etmektedir. Kalıcı ikameti seçen yabancı vatandaşlarımız için en önemli kıstas, çocuklarının da eğitim hayatını devam ettirmek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendi ülkelerinin eğitim mevzuatına uygun milletlerarası okullarda okutmaktır.

Yabancılar Türkiye de okul açabilir mi?

Yabancıların okul açması her ülkede belirli kanuni düzenlemelere tabi olmakla birlikte, ülkemizde 5580 sayılı kanunla düzenlenmiştir.

Yabancıların Türkiye’de okul açabilmesi için, öncelikle bu konuda bir çok yabancı yatırımcıya okul ruhsatı almış ve faaliyete geçirmiş donanımlı, mevzuata hakim bir danışman Birof Danışmanlık ile iş akışını belirlemek gerekir. Yabancı Türk Vatandaşı değilse; Türkiye’de kurum/okul açabilmesi için Bakanlar Kurulu izni alması gerekmektedir. Türk vatandaşlığı var ise, Bakanlar Kurulu onayına gerek yoktur.

Kurum Açma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Yabancı  Bakanlar Kurulu onayını almış ise; Okul/kurumun faaliyet göstereceği  yeri kiralamış ve satın almış olmalı, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında hizmet verebilecek standartta yeterliliği  olması gerekir. Özel Öğretim Kurumu başvuru yapılır.

Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanlık Hizmetleri

Milletlerarası okullar açılırken yabancı yatırımcının Türkiye’deki uluslararası okulların kuruluş aşamaları hakkına bilgi sahibi olması gerekmekte, dolayısıyla bu alanda daha önceden deneyimli ve yetkin bir danışman kadrosu ile irtibatta olması gerekmektedir. Dolayısıyla doğrudan yabancı yatırımcı, milletlerarası okul konusunda kararını verdikten sonra yatırım yeri konusunda araştırmaya başlamalı ve yabancı okul ruhsatlandırma konusunda uzman bir danışman firma ile birlikte adımlarına karar vermelidir. Öncelikle okul için belirlenen arazinin profesyonel uzmanlar tarafından ekspertizinin yapılması gerekmekte akabinde, başvuru dosyanızın hazırlanması gerekmektedir.

Hem arazi uygunluğu konusunda doğru karar vermek hem de başvuru evraklarınızın muntazaman hazırlanması adına danışman firmanızın bu alanda yetkinliğini önceden değerlendirmeniz çok önemlidir. Yangın ruhsatı, il sağlık kurulu kararı, paratoner onay belgesi, asansör onay belgesi gibi pek çok teknik konuda vakit kaybetmemeniz adına, Türkiye’de yabancı okullar mevzuatına hakim bir danışman firma ile çalışmanız oldukça önemlidir.

Türkiye’deki Arap Okulları

Türkiye’de son dönemde pek çok Arap okulu açılmış olmakla birlikte, bunların büyük bir kısmı Ankara ve İstanbul bölgesinde yoğunlaşmıştır. Firmamız bugüne dek pek çok Arap okulunun açılışına öncülük etmiş ve süreci ilk adımından son adımına kadar getirerek tüm süreci yönetmiştir. Her bir yabancı okulun açılacağı ülke mevzuatına göre hareket etmesi gerekmekte, bununla birlikte okul açacak yatırımcının kendi ülkesinin eğitim bakanlığından izin alması gerekmektedir.

Yabancı Okullar Kapasitelerini Nasıl Belirlenir?

Milletlerarası okulların kuruluş aşaması devam ederken kapasite kararı verilebileceği gibi, Yabancıların faaliyette ruhsatı olan bir okulları var ise, Özel Öğretim Kurumu Yönetmeliğinin şart koyduğu standartlar geliştirilebilir ise, okulun kapasitesini artırabilirler. Yani,  kapasite artırımı fiziksel ve teknik şartlar ile aynı orantıda ilerler. Kuruluş aşamasında okulun kontenjanı belirlenmeli, sınıf sayıları belirlenmeli 08/02/2007 tarihli 5580 sayılı kanunda yazan milletlerarası okul açma  şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Okul müdürünün belirlenmesi dahi bu mevzuata uygun yapılmalı, öğretmenlerin ruhsat aşamasından sonra denkliği sağlanmalıdır. Milletlerarası okulların her anlamda denkliğinin sağlanmış olması, bu okullardan mezun olan öğrencilerin aldıkları eğitimlerin kendi ülkelerinde de denk sayılması açısından oldukça önemlidir.

Özel Öğretim Kurumları Ruhsat Denetim Prosedürü Nasıl İlerler?

Özel Öğretim Kurumları ruhsat denetiminde yer alan uzman konularında bilgi ve tecrübeye sahip kişilerdir. Dolayısıyla yapılan denetime hazırlık da aynı bilgi ve tecrübeye sahip olmayı gerektirmektedir. Denetimler 2 ila 4 gün arasında sürmektedir. Uzmanların raporlamalarını tamamlamaları akabinde dilekçelerini yetkili koordinatörlere sunarlar ve eksik evrak olmaması halinde ruhsat almaya hak kazanılmış olur.

Yabancı Yatırım Danışmanlığı nedir?

Yabancıların Türkiye sınırları içerisinde yapılacak yatırımlarda doğru iş akışı, hak ve yönetmelikleri muhafaza ederek istikrarlı ve ivmeli bir yatırım sağlanmasıdır. Yabancıların mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yön verilebilen, kanun koruması ve doğruluğu ilke edinen ve tecrübeli danışman Birof Danışmanlık bu konuda doğru kılavuzdur.

Yabancı Yatırımcı olarak bir çok kurum, kuruluşa öncülük etmiş ve başarılı yatırımları tamamlamış bir danışmanlık firması olan, Birof Danışmanlık güvenilir ve doğru kanaattir.

Yabancı Doğrudan Yatırım Yapabilir mi?

Yabancılar doğrudan yatırım yapabilmektedir. Yatırımın doğrudan yapılabilmesinden önce, doğru yatırımın doğru yönlendirme ile yapılması çok daha önemlidir. Birof  Danışmanlık yabancı yatırımcı için, tecrübeli, güvenilir ve referansları oldukça güçlü bir danışmanlık firmasıdır.

Yabancı yatırım veya yatırımcı doğru bir ivme referans alarak Birof Danışmanlık ile iletişime geçmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Yabancı Çalışma izni hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.