Endüstriyel Tasarım

Tasarım nedir ?
554 sayılı endüstriyel Tasarımların Korunmasına ilişkin Kanun Hükmen Kararnamede endüstriyel tasarım kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır;

“Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekik, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsurlar veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”