Turizm Yatırım Belgesi; Turizm sektörüne yönelik yapılacak yatırımların mevzuata uygun bir şekilde yapılmasını sağlayarak nitelikli turistik tesislerin ülkemize kazandırılmasını hedeflemektedir. Turistik tesislerin mevzuata uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak ve ülkemizdeki nitelikli turizm tesis sayısını artırmak konusunda büyük bir önem taşıyan turizm yatırım belgesi aşağıdaki tesis yatırımlarında kullanılabilmektedir.

 • Motel
 • Butik otel,
 • Tatil köyü
 • Pansiyon,
 • Kamping
 • Apart otel
 • Hostel
 • Termal turizm tesisi
 • Kırsal turizm tesisleri
 • Yüzer tesisler
 • Seyahat işletmeleri
 • Eğlence merkezleri
 • Yüzme Havuzları
 • Spor tesisleri
 • Günübirlik tesisleri
 • Kış sporları merkezi
 • Kayak merkezleri
 • Çiftlik
 • Köy evi, dağ evi, yayla evi
 • Personel eğitim merkezleri
 • Mola ve dinlenme tesisleri
 • Yat limanları ve yat yatırım işletmeleri
 • Temalı parkları
 • Seyahat acentaları yatırımları için gerekmektedir.

Turizm Yatırım Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • İmza sirküleri
 • Tapu fotokopisi ve kira sözleşmesi
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Marka tescil belgesi
 • Vekaletname
 • Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge
 • Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı
 • Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak “Termal Tesis İzin Belgesi” Turizm Yatırım Belgesi başvurularınız için yeterli olacaktır.

Turizm İşletme Belgesi Tesislere Ne Tür Avantajlar Sağlamaktadır?

Turizm İşletme Belgesinin, işletmecilere en önemli desteği şüphesiz yatırım teşvik belgesidir. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım yapacağınız tesis için alacağınız tüm ithal ve yerli teçhizatların tamamında KDV ve Gümrük Vergisinden muaf tutulmanızı sağlamaktadır.

Turizm İşletme Belgeli tesislere, turizm işletme belgesi dışında sağlanan bir diğer önemli destek unsuru emlak vergisi muafiyetidir.

Turizm İşletmeleri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre işletmeler Emlak Vergisinden muaf tutulmaktadır.

Turizm işletme belgesi sahibi turizm işletmeleri, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilmekte olan binalarla birlikte Kültür ve Turizm bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel benzeri turistik tesislerin bina inşaat harcı istisnalar arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harçlara yönelik sağlanan istisnalardan turizm tesisleri de faydalanmaktadır.

Fakat Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılabilmeleri için yurt dışından 750.000 (yedi yüz elli bin) Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlamaları gerekmektedir.

Turizm Yatırım Belgesi

Turizm Yatırım Belgesi Nasıl Alınır?

Turizm yatırım belgesi başvuruları, yukarıda bahsi geçen evraklarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılmaktadır. Müracaatlarınızın incelenmesi akabinde, dosyanızda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse onaya sunulur ve onay alındıktan sonra tarafınıza harç ödenmesi gerekmektedir. Harç yatırıldıktan sonra belge hazırlanır ve imza aşamasına geçilir.

Belge başvurunuz profesyonel olarak aldığınız danışmanlık desteği ile daha kolay sonuca ulaşır, dolayısıyla evraklarınızın olması gerektiği gibi ve eksiksiz olarak onaya sunulması oldukça önem taşımaktadır. Bununla birlikte gerekli durumlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gidilere başvurunuzun sorgulanması gerekmekte bunun için de Ankara’da yer alan bir danışmanlık firması ile çalışıyor olmanız Turizm Yatırım Belgesi‘ni en kısa sürede elde edebilmeniz açısından önem taşımaktadır.

Turizm Yatırım Belgesi sadece yatırım tamamlanana kadar geçerli bir belge olduğundan, yatırımınız tamamlandığında yatırım teşvik belgesini de kapatabilmek için Turizm işletme Belgesi ile güncellenmesi gerekmektedir. Turizm tesisinizin var olan teşvik ve desteklerden tam anlamıyla faydalanması için bizimle iletişime geçin.