Atık Yönetimi

Atık Yönetimi ve Atık Ön İşlem Geri Kazanım Tesislerine Yönelik Geri dönüşüm Lisansı-Çevre Lisans İzni

 • Toplama Ayırma Tesisleri
 • Ön işlem yapan tesisler
 • Hurda Metal İşleme Tesisleri
 • Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisleri
 • Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri

Çevre Lisansı; Atık işleme tesislerinin yapılan atıkların toplanması, ayrıştırılması, geri kazanılmaları veya Geri Dönüşüme kazandırılıp sağlaması gereken asgari şartlara ilişkin yeterliliğin sağlanması ile oluşan bir yeterlilik belgesidir.  Bu belgenin  alınması için  ve düzenlenmesi gerek evraklar için Birof Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Geri dönüşüme giren maddeler;

Cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller ,motor yağı, demir, metal, akümülatör ,beton, organik atıklar ve elektronik gibi atıklar geri dönüştürülebilen maddelerdir.

Çevre Lisansına Sahip Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Birden Fazla Faaliyet Konusu Olan İşyerleri, ana faaliyet konusu esas alınır. Ruhsatta Çevre Lisansı ile ilgili faaliyet konusu belirtilmelidir.

Ruhsat geçici faaliyet belgesinden sonra, lisans sürecinde talep edilir.)

Ön İşlem Ve Gerİ Kazanım

Kırma Faaliyetlerinin ön işlem ve Geri Kazanımına yönelik iş akışı ile ilgili olarak;

Geri dönüşüm Tesisi : Atıkların Faydalı bir amaç için, kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren tesislerdir. Geri Kazanım Tesisleri  Atık Yönetmeliği ne uygun ürünlerin işlenerek kullanıma (Hammadde niteliği taşıyan)hazır hale dönüştürmek amacıyla faaliyet gösteren tesisler olarak değerlendirilir.

Ön İşlem Tesisi : Ayırma işlemini de gerçekleştirebilen, atıkların hacmini veya Tehlikeli Atıksa , tehlikelilik özelliklerini azaltmak , kontrolünü kolaylaştırmak ve Geri Kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya bir kaçını gerçekleştiren tesislerdir. Atıkların tasarruf edilmesi ve nakliyesinin kolaylaştırılması amacıyla boyut küçültme ye yönelik kırma, presleme, paketleme gibi ön işlemler uygulanabilmektedir. Ön işlem direk geri kazanım ve atık olarak faaliyeti olmadığından, ön işlem tesislerinde malzemeler yine atık olarak yönetilmekte, çevre lisanslı tesislerde işlenmektedir.

Ön işlem ve Geri Kazanım faaliyetleri bir arada yürütülebilmektedir. Bu kapsamda ÇEVRE İZNİ-GERİ DÖNÜŞÜM LİSANSI yönetmeliği gereğince gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Birof Danışmanlık şartların yerine getirilmesinde ve iş akışının yürütülmesi için doğru bir kılavuzdur.

Çevre İzni- Geri Dönüşüm Lisansı İçin Nitelik Belirleme nasıl olur?

 • Tesisin Prosesi- iş akışının belirlenmesi
 • Proses sonucu elde edilen malzeme listesi
 • Malzemelerin ne şekilde sınıflandırılıcağı (ürün, hammadde ve atık olma durumu)
 • Satışın Yapılacağı yerler belirlenmelidir.

Birof Danışmanlık tarafından tesis denetimi gerçekleştirilerek tesisi özelinde  değerlendirme yapılmalıdır. Çevre Lisansı -Geri Dönüşüm Lisansı esas faaliyet konusu belirlenmelidir.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin  Sağlanması gereken şartlar?

 • Tesisler kapasiteye uygun kantar
 • Tesislerin giriş ve çıkış noktalarında uzaktan erişimin sağlanılabileceği kamera kayıt sistemi(en az 30 gün süreli kayıt saklanabilmeli)
 • Tesis sanayi bölgelerinde yer alıyor sa; tesis etrafının muhafaza lı yapıl malzemesi ile kalıcı olarak çevrili olması
 • Girişlerde radyasyona yönelik(radyasyon ölçüm cihazı) kontrol sistemi olması gerekmektedir.
 • Yeterliliği olan personel
 • Kapasite Raporu ve ya Ekspertiz Raporu
 • Aynı adreste aynı işletmeye ait; birden fazla atık işleme tesisi entegre şeklinde çalışıyor ise; gerekli ürünler ortak kullanılabilir.

Çevre lisansı Alınması gereken ürünler?

 • Atık olan ürün ve bileşenlerinin farklı bir işlem uygulamasına gerek kalmadan, temizleme, onarım, yada kontrol ile tasarlandığı şekle getirilmesi ve yeniden kullanıma faaliyeti yönetmelik gereği belli kriterler gerekmektedir. Yeniden kullanıma hazırlama faaliyetleri (Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir.) örn: Atık haline gelen ahşap paletlere temizleme, onarım yada kontrol işlemleri atık ahşap paletlerden  yeniden kullanılmak üzere ahşap palet ürünlerinin üretilmesine yönelik olan faaliyetler ‘YENİDEN KULLANIMA HAZIRLAMA’ olarak değerlendirilip ÇEVRE LİSANSI alması uygundur.
 • Atık elektrik ve Elektronik eşyalardan ayrıştırma sonucu oluşan parçalardan yeniden kullanılabilir ürün olarak değerlendirilebilir Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yeniden kullanıma hazır ÇEVRE LİSANSI alınması gerekmektedir.
 • Yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği esas alınarak kapsamda yer almakta olup ilgili geri kazanım konulu çevre lisansıyla birlikte seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir. Belirlenen ürüne yönelik Birof Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
 • Yeniden kullanıma alınabilecek atıklar sınırlı olup, sayfamızdan veya Birof Danışmanlık uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Geçici Çevre İzni Belgesi Nedir? Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi Nedir?

Çevre İzin ve Lisan yönetmeliği kapsamında İl Müdürlüğüne  uygunluk yazısı ile başvuru yapılır. İl Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleşir. Standart şartların sağlandığı kontrol neticesinde (fiziksel şartlar ) dahil olmak üzere denetime tabi tutularak Geçici olmak kaydı ile Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi verilir.(1 yıl geçerliliği vardır)

Yeni kurulan tesislerde geçici faaliyet belgesi aşamasında ,Sıfır Atık Belgesi aranmaz. Denetim yapılan tesislerde , uygunluk için gerçekleştirilen denetimlerde, ön şartların sağlanmış olması yeterlidir.Birof Danışmanlık olarak ön nitelik değerlendirmeniz ile ilgili, uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Ambalaj  atıklarının  ‘Atık Ön İşlem  ve Geri Kazanım Tesislerinin’ geçici belgelerinin iptal edilmiş olduğu, ivedilikle Çevre izin ve lisan yönetmeliği kapsamında yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin , ön işlem faaliyeti gerçekleştirecek işletmeler Toplama Ayırma Lisansı ve işleme lisansı alması gerekmektedir. Toplama ve Ayırma Lisansı ve İşleme lisansı için Birof Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

ATIK KODU EKLEME TALEBİNDE BULUNABİLİRMİYİZ?

09/10/2021 tarihinden önce tehlikesiz atık geri kazanım konusunda lisans almış tesisler, lisans aldığı tarihlerde geçerli olan mevzuat kapsamında yer alan atık kodları dışındaki atık kodları içinkod ekleme talebinde bulunamazlar. Fakat; izinli ve tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri; izin belgelerinde yer almayan yeni atık kodları için, yeni kodlar için başvuruda bulunabilirler.

İZİN BELGELİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA TESİSLERİİLE İLGİLİ;

Atık ön işlem ve Geri Kazanım Tesisleri Genel Esaslarına İlişkin Yeni Yönetmeliğin girdiği tarihten önce ;izin sürelerinin bitimine kadar işlemlerine devam edebilmektedir. Ancak; bu tesisler 1/1/2022 tarihinden itibaren izin belgeleri kapsamındaki atıklara yönelik hizmetlerini süreleri dahilinde devam ettirebilir bunun dışında, TOPLANAN VE AYRIŞTIRILAN ATIKLARI EN GEÇ 1 YIL SÜRE İÇERİSİNDE Çevre lisansı olan Atık İşleme Tesislerine göndermek zorundadır.