TSEK Kalite Uygunluk Belgesi;  Türkiye’de standartı olmayan hususlarda, ürünlerle alakalı  ülkeler arası standartlar, diğer ülkelerin  milli standartları, Türk standartları ve teorik literatür  temel alınarak yapılır. Türklerin kabul gören değerlere uygunluğu, Kalite Faktörünü belirten ve imzalanan sözleşme ile TSEK markası kullanma hakkı tanınarak firma ismine hazırlanan ve üzerinde  TSEK logosu kullanılacak ürünlerin, cinsi, ticari markası, tipi, sınıfı ve türünü gösteren ve devamlılık süresi bir sene olan belgeye denir.

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi, diğer ismi ile TSEK markası; üzerine veya ambalajına konulduğu mamullerin ülkemiz tarafından kabul gören Kalite değerlerine, şartlarına uygun olarak üretilen, piyasaya sunulduklarında taahhüt edilen ve şartları belirlenmiş anlaşma kapsamında, Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye uygun dört değişik tipte onaylanan monogramlara denilir.

TSE  başvuru yapıldıktan sonra , TSE ekibi işletmeyi denetlemek için ; denetim ekibi  üretim alanında inceleme yapar. Denetim ekibi, üretim alanında makine teçhizat, personel, tesis ve kalite ağı yönünden denetim gerçekleşir. Denetim sonucunda kriterlerin yeterlilik göstermesi halinde ,örnek alınır, ilgili Kalite Standartlarına göre deney ve muayenelere tabi tutulur. Üretim alanı Analiz Raporu ile Deney ve muayene raporları Enstitü’nün Belgelendirilme komisyonunca görüşülüp sonuçlandırılır.

TSEK markasını kullanılmasına karar verilmiş ise, işletme ile TSE arasında noter eşliğinde TSEK Markası kullanma anlaşması imzalanır. İşletmeye, ürünlerinin Kalite standartlarına uygun olduğunu belirten TSEK belgesi verilir.

İşletmeye yapılan denetim ile alakalı, inceleme, belge ile deney muayene ücretleri işletilerek alakalı ücret, müracat aşamasında alınan avans ücretinden tahsil edilir. TSEK belgesine sahip işletmeler her sene ocak ayında, bir önceki seneye ait TSEK markalı sattığı ürünlerin brüt satış tutarını TSE iletir. Bu tutar üzerinden TSEK Marka Kullanma ücret çizelgesine uygun  (her sene tekrar belirlenmektedir)tahakkuk edecek faturayı enstitüye ödemekle sorumlu olacaktır.

TSEK Kalite Belgesi Nasıl Alınır?

TSEK kalite belgesi nasıl alınır? Sistem kalite belgelendirme  denetçileri, işletmenin ürünlerini imal ettiği üretim sahalarında  öncelikle ürün ihtiyaç analizi ve TSE tarafından ilan edilmiş standart yeterliliğine bakılacaktır(yüksekliği, üretim yeri metrekaresi vb.). Daha sonra  ürünlerin  belirli bir akış kontrolünün olup, olmadığı ve ürünlerin sürekliliğinin teminat altına alınması için gerekli bir kalite yönetim sistemi  ve kontrolü sağlanır. Hammaddenin standartlarını karşılayan  bir verimlilikte olması gerekmektedir. Hammaddenin girişinden  ve son mamüllün çıkışına kadar ki aşamalar belirlenen standartta ve süreklilikte olması sağlanır.

TSEK kalite belgesi almak için, firmaların üretim sahalarında çalıştırdıkları personele yönelik belirli eğitimleri alması gerekir. Standartın öngördüğü kalite analizleri gerçekleşir. Bu kalite analizleri kalite yönetim sistemiyle kayıt altına alınır. Geri dönüşüm kontrolleri yapılabilecek şekilde kayıt altına alınır. Kalite kontrollerinin akışı olarak, standartın ihtiyaç duyduğu deney ve testler gerçekleşir. Akredite olmuş laboratuvar da testler gerçekleştirilir. Test ve deneyler olumlu ise, üretim sahası ve süreçlerde sorun tespit edilmemişse  geçerlilik süresi 1 sene olan her sene revize ye tabi olan TSEK belgesi verilir.

Tsek Kalite Uygunluk Belgesi

TSEK Belgesi Müracaat İçin Gerekli Şartlar

 • Endüstri COKEY Numarası
 • Mamulün İsmi
 • Standart Özellikleri Numarası
 • Markası
 • Marka Onay Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Uygulama Belgesi
 • İmza Listeleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi

TSEK Belgesi ne kadar süre için geçerlidir?

 • TSEK belgesinin işletilebilirlik süresi 1 yıldır.
 • Belge teslim alındıktan bir sene sonra, ara denetim yapılır. Denetimde ürün örneği alınmaz, yalnız üretim yeri denetimi gerçekleştirilerek şirketin şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Denetim aşamasında uygunsuzluk söz konusu olur ise, belge durdurulur eksikliklerin tamamlanması için ek süre verilir.

Belge verildikten üç yıl sonra Sistem Kalite Belgelendirme analiz uzmanları üretim alanında analize gelindiğinde tüm deneyler şirkette gerçekleşiyorsa orada yapılır, yada üretim yerinden örnek alınarak TSE’nin ilgili laboratuvarlarına yeniden gönderilir.

TSEK Belgelendirmesi Hangi Ürünlerde Yapılır

Türk standartlarının içinde bulunmayan bütün ürünlerle alakalı belgelendirme kriteri oluşturularak TSEK belgelendirilmesi yapılır.

Standart kontrol edilebilir, ve ürünün yurt dışı standart içeriğinde olması tesbit edilebilir. Türk Standartları kontrol ve açıklamaya ulaşılabilmektedir. Birof Danışmanlık bu süreçte, etkin hizmet ve alt yapı, kalite yönetim ve ölçme değerlendirme aşamasında yaygın ve sonuç odaklı belgelendirme desteğinizi sağlamaktadır.

TSEK Belgesinin Yararları

 • Maliyette azalma-ticarette yükselme
 • Pazara Erişmede Kolaylık
 • Pazardaki Sürat
 • Tüketici tarafından duyulan güven
 • Güvenli ürünün teminatı
 • Özel sektör ve Kamu ihalelerinde üstünlük

Belgelendirme hizmetlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR