ISO 14001 kuruluşunuzun sunduğu ürün ve hizmetlerin, hem üretim aşamasında hem de uzun vadede çevresel etkilerini yönetmek ve farkındalığa sahip olduğunuzu uluslararası çerçeveye sahip bir belge ile ortaya koymak için dahil olabileceğiniz çevre yönetim sistemine verilen genel bir addır. Firmanız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi‘ne dahil olarak, çevre konusunda uluslararası gerekliliklere uygun davrandığı konusunda güvence sağlayabilecektir. Firmanız ISO 14001 ile uluslararası çevre standartlarına uygun bir şekilde ürün ve hizmet üretimi yaptığını garanti etmekle birlikte çevresel izleri de minimize ederek sürdürülebilir büyüme kriterlerine uyum gösterebilmektedir.

Günümüzde tüketici, piyasadan talep ettiği ürün ve hizmetlerin optimal oranda karşılanmasını istediği kadar, elde ettiği ürün ve hizmetin var oluş aşamalarında kendisine, yaşadığı çevreye ve diğer canlıların yaşam alanlarına ne kadar saygı duyulduğu ile de yakından ilgilenmektedir. Bu bağlamda üretim süreçlerinizde, ekolojik çevreye zarar verecek en ufak bir ihmal sivil toplum örgütleri tarafından gündeme getirilebileceği gibi sadık müşterilerinizin ürünleri boykot etmesiyle büyük oranda pazar kaybıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sebepten iso 14001 çevre yönetim sistemi ile, üretiminizin tüm aşamalarında ekolojik dengeye saygılı olduğunuzu uluslararası referans sağlayacak bir belge ile güvence altına almanız firmanızın çevreye ve tüketicilerine duyduğu saygıyı kanıtlar niteliktedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi hangi standartları barındırmaktadır?

ISO 14001 ile firmanız piyasaya sunduğu ürün ve hizmetlerin tüm aşamalarında çevresel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini ve çevresel izleri mümkün olduğunca minimize ettiğini kanıtlayabilmektedir. Bu bağlamda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile firmanız çevre dostu bir işletme olduğunu tüm piyasayla paylaşmakta ve bu yönde hassasiyeti olan müşterileriyle arasındaki bağı güçlendirmektedir. Firmanız ISO 14001 belgesi ile uluslararası çevre standartlarına uyum sağlarken, zorunlu olduğu iç yasal mevzuatlara da uyum sağlamış olur. Firmanız sürdürülebilir bir şekilde üretim hedeflerine ulaşırken hem çevreye iz bırakmamış olur hem de operasyon süreçlerinde yaşanabilecek münferit olaylarında önüne geçerek kurumsal manada çevreye saygılı üretim gerçekleştirmiş olur.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Neyi Hedeflemektedir?

ISO 14001 Belgesi ile firmanız, sadece ulusal yasal gereklilikleri yerine getirmiş olmaz. Bununla birlikte uluslararası mevzuatlara uyumunu artırarak çevresel performansının artışını kanıtlamış olursunuz. ISO 14001 Çevre Yönetim Kalite Belgesi, uluslararası piyasada rekabet edebilmeniz konusunda size avantaj sağlamakla birlikte firmanıza itibar kazandırarak pazar payını artırmasına olanak sağlamaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile, enerji verimliliği konusunda adım atarsınız dolayısıyla fosil yakıtlardan tasarruf ederek maliyet kontrolünde de önemli bir avantaj elde etmiş olursunuz. İşletmenizde tüm adımların kontrol altında tutuluyor olması; deprem, sel, yangın vb durumlara yönelik tedbirlerinizi artırmanızı sağlar ve dolayısıyla kayıpla sonuçlanan kaza ve afetlerin firmanıza büyük kayıplar verdirmesinin önüne geçer.

ISO 14001 Belgesi başlıca hedefi olan çevre kirliliğini azaltmak noktasında küresel amaçlara gösterdiğiniz saygıyı kanıtlar nitelikte olması bakımından kurumsal kimliğinize olumlu katkı sağlayacaktır. Global pazarda firmanızın kabul edilebilirliğini artıracak olan bu belge; ihaleler, hibe destekleri ve ihracat izin ve yetki belgelerinin temininde işlem sürelerine olumlu yönde etki edecektir.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 belgesi almak için işletmenizi piyasaya sunduğu ürün ve hizmetlerin, ilk adımından başlayarak nihai mal ve hizmet haline getirilene kadarki sürecin her aşamasında çevreye yayılan etkilerin belirlenmesi ve çevresel etkileri en aza indirgemek amacıyla gerekli tüm önlemlerin alınmasına yönelik standartlar bütününe uyumlu hale getirmeniz gerekmektedir. Birof Danışmanlık, iso 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmanız için firmanızın tamamlaması gereken tüm prosedürlerde profesyonel destek sağlayarak denetim sürecini sorunsuz atlatmanızı ve iso 14001:2015 belgesini en kısa sürede elde etmenizi sağlamaktadır.