Firmaların sabit kıymet alımı, yeni yatırımlar, revizyon, kapasite artırıcı yatırımlar, modernizasyon, üretim e yönelik geliştirmeyi tasarladıkları yatırımlar ve  projelerin desteklenmesi amacıyla kullanılan kredi türüdür. Diğer kredilerden farklı şartlar içermektedir. Yatırımın tamamlanmasının öngörüldüğü, yatırımın tamamlanmaması riskini ortadan kaldıran bir kredi türüdür. Yatırımın gerçek değerlendirilme ile tamamlanması yatırım teşvik kredisini fırsat olarak cazip hale getirir.

Yatırım Teşvik Kredisi Nereden Alınır?

Yatırım teşvik kredisi Bakanlığın protokol yaptığı tüm bankalardan alınabilir. Bunların dışında belli başlı faktöring kuruluşları da bu protokolde yer almaktadır.

Yatırım Teşvik kredisini diğer kredilerden ayıran özellikler?

Yatırım Teşvik Kredisini diğer kredilerden ayıran en belirgin özellik gerçek yatırım, projelendirilmiş olması  ve Teşvik Belgesi ne sahip olan işletmelerin alabileceği kredi türü olmasıdır.

Yatırım Teşvik Kredisi,  Yatırım Teşvik Belgesine sahip işletmelere tahsis edilen kredi türüdür, diğer kredi türleri ile kıyaslanmamalıdır. Projenin ön onay alması, ve kayıt altına alınması, geçerliliği Yatırım Teşvik Belgesi  ile onaylanır.

Sahip olunan Yatırım Teşvik Belgesi , işletmenin yatırımının devlet tarafından desteklendiği ve teşvik edildiğinin beyanıdır. Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmak, işletmenin üretim, revizyon, modernizasyon, yeni yatırım hangi aşamada destek talep ettiğine bağlı olarak şekillenir.

Yatırım Teşvik Belgesine sahip olan işletmelerin faydalanabildiği bir kredi türüdür, yatırım kredisi , Yatırım Teşvik Belgesi olmayan işletmelere  verilemez. Yatırım Teşvik Kredisinin diğer kredilerden ayıran ve faydalı özelliği yatırımın tamamlanmasını sağlar.

Yatırım Teşvik Kredisi,   tüm süreçleri  tamamlanıp, kullanım aşamasına getirilme hedefi yatırımı tamamlatmaktır. Yatırım Teşvik Belgesi ile , yatırım yapacak işletmelere sağlanmış  fırsat, Yatırım Kredisidir. Yani kısaca yatırımcı firmaya Yatırım Kredisi fırsattır.

Yatırım Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi içeriğine ve Yatırım Bölgesine bağlı olarak TL cinsinden kullananlara  iç kredi 3 ile 7 puan, yabancı parada kullanılan 1 ile 2 puan arasında kar payı desteği belli şartlar dahilindedir.

Yatırım kredisinin hesaplanma geçerliliği proje değerlendirme tamamlanmış ve son aşamada yatırımın türü, işletme yeterliliği, yatırımın fizibilite kriterlerinin geçer olması  piyasa değerlendirme, faiz tutarları  dahil etki göstermektedir.

Yatırım Kredi Hesaplama,  Proje Değerlendirme, ve tahsis onayından sonra gerçekleşecek olması daha doğru kanaattedir. Onun dışındaki hesaplamalar kesinlik içermez.

Onun içindir ki yatırım Kredisi faiz oranları gerçekliği, kullanım yapılacak ve imza altına alınacak gün faiz tutarları ile aynı orantıda hesaplanır. Tamamlanmış Yatırım teşvik kredi talebi, tamamlanmış gün faiz tutarları ve desteklerini içerir.

Yatırım Teşvik Kredisi

Yatırım Kredisi İşletme için Gerekli Midir?

Bir işletmenin öz kaynağı dışında, yatırımını  tamamlayabilmek adına  Yatırım Teşvik belgesi (var ise) yani yatırım devlet tarafından teşvik ile desteklenmişse; kredi kullanması kendi öz kaynağını eritmeden, büyüyebilmek adına gereklidir.

Yatırım değerlendirildikten sonra; öz kaynak dışında kaynak üretimi sağlamasıdır. Bilinir ki, gerçek yatırımlar doğru kaynak üretimi ile teşvik edilirse başarılı bir ivme kazanılır. Doğru yatırımcı Yatırım Teşvik  Belgesi  ile teşvik edilip, Yatırım teşvik Kredisi ile yatırımını tamamlaması doğru ,risksiz ve öngörülen bir fırsattır. Yatırım teşvik Belgeli ve yatırım teşvik Kredisi hakkı olan işletmeler gerçekliliğini ve yatırımının tamamlanmasını garanti altına almış olurlar. Yatırım Teşvik Kredisi; işletmenin bütün ve kontrollü büyüme sağlayabilmesi ve aktif değerlerini  artırabilmek adına hareket etmiş olur.

Yatırım Teşvik Kredilerinde Fizibilite Ne işe Yarar?

Yatırım Projesinin gerçekliği, işletme yatırım ve planlamasına uygunluğu fizibilite raporu ile belli olur. Projenin gerçekliğini belirler, gerçek projenin faaliyete geçirilip, geçirilemeyeceğini belirler. En son projenin hedeflendiği kriterleri sağlayıp, sağlayamadığını değerlendirir. Projenin onaylanması kararı ile reel yaklaşım ve çözümler sunar.

Fizibilite Nedir?

Yapılacak olan yatırımın yatırım teşvikli olarak değerlendirilmesi, yatırım ile ilgili fırsatların veya risklerin değerlendirilmesi , yapılacak olan yatırım teşvikli yatırımın, öz kaynak  kullanımı ve Yatırım Kredisi kullanımı ile ilgili projeye başlandığında  söz konusu yatırımın  karlı olabileceğini ortaya koymak için kayıtları ar ge ile sağlanmış tüm ayrıntıları değerlendirmek gerekir. Fizibilitenin  sözlük anlamı yapılabilirlik  demektir. Fizibilite içerisinde ürün, üretim, piyasa, iş akış ,mali, teknolojik, hukuki, kuruluş ve oluşumu  dahil yatırıma yönelik bir bütünler toplamıdır.

Fizibilite Olmadan Yatırım Kredisi Alınır mı?

Fizibilite etüdü Yatırım Teşvik Kredilerinde yapılabilir bulunursa, yatırım için ön onay haline gelir.

Fizibilite edilmiş yatırımlar, yatırım teşvik kredisi için bir fırsattır. Tahsisi değerlendirilmesi için fizibilite gereklidir. Yatırım teşvik ile ön fizibilite oluşur, Yatırım kredisi için fizibilite gereklidir. İşletme olarak anlaşma sağlanacak Yatırım Kredisinin koşul ve şartlarını konuşabilecek bilgiye sahip olmak, yatırımın karlılığının işletme ve piyasa değerlendirilmesinde bulunabilmek yatırımı sahiplenmektir. Gerçek yatırımcı öncelikle yatırımına sahip çıkar ve düşük faizli 2 yıl geri ödemesiz yatırım teşvik kredi fırsatından faydalanır.

EN ÇOK OKUNANLAR