Günümüzde beslenme ihtiyacımızı karşılarken pek çok konuda seçici olmak zorunda kalıyoruz. Hassasiyetlerimiz içerisinde şüphesiz ki en temel olanı dini inançlarımız ya da tercihlerimize uymayan gıdaları haberimiz dışında tüketmek istemememiz yatmaktadır. Bu sebepten aldığımız ürünlerin hem kaynağını hem de bize sunuş aşamalarının bizim adımıza denetlenip soframıza sunulduğundan emin olmak isteriz. Helal belgelendirme işte bu sebepten gıda güvenliğinde çok önemli bir yer tutmaktadır.
Helal Gıda; pazar hedefini islam ülkeleri olarak belirleyen tüm gıda firmalarının sahip olması gereken bir belgedir. Firmanızın ürettiği gıdaların islami usullere uygun olarak üretilmiş ve dinen yasak kılınmış içerikler muhteva etmediğini belgelendirmeniz için, helal sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir.
Helal Gıda Genel Kılavuzu standardında verilen kurallara uygun olan yiyecek ve içecekler; Helal  Uygunluk Belgelendirmesi ile pazarda güven temin ederek daha kolay satış ve pazarlama olanağı sağlar.

Düzenlenen Belgeler:

a.)Helal Uygunluk Belgesi:TSE tarafından yürütülen Helal belgelendirmesi işlemleri neticesinde ürün ve hizmet için düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan doküman.
b. Helal Kesim Belgesi: TSE tarafından kesimhaneler ve et parçalama tesislerinden elde edilen ürünler (Karkas, parçalanmış et ve sakatat) için belirli bir partiyi temsil etmek üzere düzenlenen doküman. Bu belge TSE’den Helal Uygunluk Belgesine sahip olup, kuruluş tarafından ayrıca talep edilmesi halinde belirli bir miktar ve partiye esas olmak üzere TSE Uzmanlarınca üretim yerinde yapılan tespitler neticesinde düzenlenir. TSE’den Helal Uygunluk Belgesine sahip olmayan kuruluşların Helal Kesim Belgesi taleplerinde Helal Uygunluk Belgelendirme şartları aynen aranır. Et parçalama tesislerinin yapacakları Helal Kesim Belgesi taleplerinde girdi olarak kullanılan karkasların Helal Uygunluk Belgesi veya Helal Kesim Belgesi’ne sahip olma şartı aranır.
c. Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi: TSE tarafından gıda ve kozmetik ürünleri kapsamında yürütülen Helal belgelendirme işlemleri neticesinde aynı ürün grubu içinde yer alan gıda veya kozmetik ürünleri için düzenlenen doküman. Bu belge belirli bir miktar ve partiye ait olmak üzere düzenlenir. Karkas, parçalanmış et ve sakatat dışında kalan et ürünleri için yapılacak olan Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi taleplerinde Helal Uygunluk Belgesi veya Helal Kesim Belgesine sahip olma şartı aranır.