Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takim, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.

Servis İstasyonlarının Kuruluşu

İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar Bakanlıkça tespit ve ilan edilen her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satıs sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine Bakanlıkça tespit ve ilan edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır. Servis istasyonlari, dogrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafindan ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmus ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığiyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler. Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için imalat-üretim ve/veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı

Servis istasyonlarinin; hizmet konularina göre Bakanlik veya görevlendirecegi baska bir kurulus ve/veya TSE tarafindan tespit edilen teknik düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri tasimasi gerekir. Imal veya ithal edilen malin; özelligi, kullanim amaci ve yeri ile satis miktari dikkate alinarak tespit ve ilan edilen servis istasyonlarinin sayilari ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kurulusların da görüsü alınarak, Bakanlıkça belirlenir ve/veya değiştirilir.

İmalatçı-Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu

Servis istasyonlarinin ayri bir tüzel kisiligi olsa dahi imalatçi – üretici ve/veya ithalatçilar; satis sonrasi hizmetlerin saglanmasindan ve yürütülmesinden servis istasyonlari ile birlikte müstereken ve müteselsilsen sorumludurlar. Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren mallarla ilgili satış sonrası hizmetler, malin özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

Müracaat Sırasında İstenin Belgeler

  • İmalatçi-üretici ve/veya ithalatçinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Servis istasyonlarinin; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazirlanan hizmet standardina veya teknik düzenlemelere uygun oldugunu ve ayrica basvuruda bulunan imalatçi-üretici ve/veya ithalatçiya hizmet verebilecegini gösterir, T.S.E.’den alinan veya Bakanlikça düzenlenen uygunluk belgesi asli veya T.S.E. veya Bakanlikça onayli sureti veya aslinin noter tasdikli örnegi,
  • Vekaletname