SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlikça tespit ve ilan edilen kullanim ömrü süresince imalatçi-üretici ve/veya ithalatçilar tarafindan verilmesi zorunlu montaj, bakim, onarim hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takim, teçhizat ile Bakanlikça belirlenen miktarlarda yedek parça bulundugunu gösteren ve firmanin unvani ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.

Servis İstasyonlarının Kuruluşu
Imalatçi – üretici ve/veya ithalatçilar Bakanlikça tespit ve ilan edilen her mal grubu için belirtilen kullanim ömrü süresince, satis sonrasi hizmetleri saglamak üzere yine Bakanlikça tespit ve ilan edilen yer, sayi ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadir. Servis istasyonlari, dogrudan imalatçi ve/veya ithalatçilar tarafindan ya da yazili bir sözlesme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kisiler tarafindan kurulabilir. Imalatçi-üretici ve/veya ithalatçilar, yazili sözlesme yapmak suretiyle önceden kurulmus ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonlari araciligiyla da satis sonrasi hizmetleri saglayabilirler. Ticari amaç disinda yalnizca kendi kullanimindan dogan ihtiyaçlari için imalat-üretim ve/veya ithalat yapan kisi veya kuruluslar bu Yönetmelik hükümlerine tabi degildir. .

Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı
Servis istasyonlarinin; hizmet konularina göre Bakanlik veya görevlendirecegi baska bir kurulus ve/veya TSE tarafindan tespit edilen teknik düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri tasimasi gerekir. Imal veya ithal edilen malin; özelligi, kullanim amaci ve yeri ile satis miktari dikkate alinarak tespit ve ilan edilen servis istasyonlarinin sayilari ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiginde ilgili kurum ve kuruluslarin da görüsü alinarak, Bakanlikça belirlenir ve/veya degistirilir.

İmalatçı-Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu
Servis istasyonlarinin ayri bir tüzel kisiligi olsa dahi imalatçi – üretici ve/veya ithalatçilar; satis sonrasi hizmetlerin saglanmasindan ve yürütülmesinden servis istasyonlari ile birlikte müstereken ve müteselsilsen sorumludurlar. Kullanim amaci ve yeri itibariyle özellik gösteren mallarla ilgili satis sonrasi hizmetler, malin özelligi nedeniyle kullanildigi yerlerde de saglanabilir.

Müracaat Sırasında İstenin Belgeler

  • İmalatçi-üretici ve/veya ithalatçinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Servis istasyonlarinin; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazirlanan hizmet standardina veya teknik düzenlemelere uygun oldugunu ve ayrica basvuruda bulunan imalatçi-üretici ve/veya ithalatçiya hizmet verebilecegini gösterir, T.S.E.’den alinan veya Bakanlikça düzenlenen uygunluk belgesi asli veya T.S.E. veya Bakanlikça onayli sureti veya aslinin noter tasdikli örnegi,
  • Vekaletname

Abone Olun!

Yatırım Teşvik Belgesi, ISO Kalite ve CE Belgeleri, Turizm Yatırımları Hakkında Bilgilendirilmek İçin Bültenimize Üye Olun!

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.