Ce işareti AB standartında ürünlerin serbest dolaşım hakkı edebilmek için, CE işaretine sahip olması gerekmektedir. AB 1985 yılında oluşturduğu ‘CE’ sağlık ve güvenlik işaretidir. AB içerisinde serbet dolaşım hakkı olan, üretimde belli ikazlarla kontrol altına alınan ürünlerin tek bir işaret altında toplanmasını sağlamıştır. Üzerine ‘CE’ işareti iliştirilmiş olan ürünler, Avrupa birliği insan, hayvan çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren ‘CE’ yeni yaklaşım direktiflerine uygunluk işaretidir. Yeni yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünler, ‘CE’ işareti olmadan AB pazarına giriş yapamamaktadır.

Ce işareti, ürüne yönelik bir kalite simgesi değildir, ürüne yönelik yönetmeliklerin yerine getirildiğini beyan eden ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak  amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir.  Şu an sayısı 25’i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE  İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standardlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

“CE” uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan ” CE ” baş harflerinden oluşur:

“CE” uygunluk işaretini müteakip, işlemleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yer almalıdır. Örneğin TSE için; “CE 1783” şeklindedir.

Ce Belgesi Nedir?

Ce belgesi niteliğinde bir belge yoktur aslında, CE işareti ve CE işareti taşıması gereken ürünler vardır. Ce Belgesi diye ifade edilen, kuruluşlardan elde edilen sertifika veya üreticilerin düzenlemek zorunda oldukları AT uygunluk deklarasyonudur. Avrupa Birliği  satılan ürünlerin sağlık güvenlik ve çevre korumaya uygun olduğunu gösterir.

Hangi Ürünler ‘CE’ işareti taşımalıdır?

  • Ce işareti gerektiren ve direktifler arasında bulunan ürünler
  • Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya üçüncü ülkelerde(tarafsız) ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünler
  • Üçüncü ülkelerden ithal edilmiş veya ikinci el kullanılmış ürünler
  • Direktiflerde yeni ürün kategorisine giren, önemli değişikliklere uğramış ürünler

‘CE’ işareti taşıması gerekmektedir.

‘CE’ İşareti Ekleme işlemleri

  • Ürüne yönelik direktifler belirlenir.
  • Varsa atıf yapılmış veya uygunluk sağlanmış standartlar tespit edilir.
  • Modüller kombinasyonu seçilir.
  • Onaylanmış kuruluş tercih edilip edilmeyeceği belirlenir.
  • Uygunluk beyanı hazırlanır.
  • Teknik dosya oluşturulur, ve kaydedilip muhafaza edilir. Ürünün üzerine, ambalajına veya beraberindeki belgelere ‘CE’ işareti eklenir ve ürün piyasaya sunulur.

‘CE’ İşaretinin Yanlış Kullanımı

Yönetmeliklere uygun olmayan kullanım ve durumun  tespit edilmesi halinde , ürünün üreticisi veya Türkiye’de yerleşik temsilcisi, ürünün CE işaretiyle ilgili yeterliliklere uygun olmasını sağlamakla ve herhangi bir ihmal var ise bu ihmali sona erdirmekle sorumludur. Kontrolsüz uygunsuzluk devam etmesi halinde, Bakanlık kanunları ve yetkilendirmelere yönelik , ürünün piyasadan toplatılması ve üretim yasaklanması ve bu tarz önlenmeler alınmaktadır.

YENİLİK(YENİ YAKLAŞIM)

Yeni yaklaşımla direktifler çok fazla detay içermemektedir. Üretilen ürünlere yönelik, uyulması gereken genel kurallar belirlenerek, ‘Temel’ gereklilikler ürünün serbest dolaşım içerisinde olmasını sağlamaktadır. Bu şekilde benzer ürünlere yönelik ürünler gruplar halinde toplanmış, ve tek bir direktif ile birden fazla ürün için ‘asgari güvenlik koşulları’ sağlanmıştır.

1990 yılından bu yana CE işaretlemesi sisteminde “modüler” bir anlayış uygulanmaktadır. Modüler anlayışın temel amacı, uygunluk değerlendirme yöntemlerini, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk  oranlarını dikkate alarak belirlemektir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde, Modüler Yaklaşımın yerine, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi şeklinde  isimlendirilen bir yaklaşım söz konusudur.

‘CE’ ile ilgili sistemli bir anlayış uygulanmaktadır. Sistemin temel amacı, uygunluk değerlendirme yöntemleri, ürün özellikleri ve risk yüzdeleri dikkate alınarak belirlenir.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ

1-Modül A        İç Üretim Kontrol


2-Modül B        Tip İnceleme


3-Modül C       Tipe  Uygunluk Beyanı


4-Modül D       Üretim Kalite Güvencesi


5-Modül E        Ürün Kalite Güvencesi


6-Modül F        Ürün Doğrulaması


7-Modül G       Birim Doğrulaması


8-ModülH        Tam Kalite Güvencesi

Modül A: Bu modülde tasarım ve üretim aşamaları, üreticinin ürünle ilgili direktiflere uygunluğunu tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dökümanlar oluşturulur.

Modül B: AT Tip incelemesi tasarım aşaması ile ilgilidir. Uygunluk beyanı ile birlikte kullanılır. Ce işareti şartı aranmaz, ürün direktifler doğrultusunda test edilir.

Modül C:Tip Uygunluk beyanı yeterli değildir, AT Tip incelemesi (Modül B) sonraki aşamayı temsil eder. Ürünün uygunluk direktifleri kanıtlanır.

Modül D:Üretim Kalite Güvencesi üretim aşamasını kapsar ve Modül B yi takip eder. Kurum onayı ve test gerektir. İzlenilen süreç üretim, tesis ve satış sonrası hizmet kapsamıdır. Üretim sürecine yönelik Kalite Güvence Sistemi kurulması gerekir. Nihai ürün ve testler imalatçı tarafından yapılır.

Modül E:Ürün kalite güvencesi üretim aşamasını kapsar ve Modül B yi takip eder. Test gerektirir. Kalite yönetim sistemi içerisinde  son kontrol ve testler, satış sonrası hizmet kapsamındadır.

Modül F:Ürün onayı sadece üretim aşamasına yöneliktir. Modül B ile birlikte kullanılır, yazılı uygunluk verilir.

Modül G:Birim doğrulaması tasarım ve üretim safhalarını kapsar. Test gerektirir, ürünün ilgili direktiflere uygunluğu bildirilir. Uygunluk ve testler neticesinde ‘CE’ işareti taşıması gerekir

Modül H:Tam kalite güvencesini tasarım, üretim aşamalarıyla ilgili olan bu modülün Kalite yönetim sistemleri kapsamlı tasarım ve üretim aşamasında oluşturulması gerekmektedir. Tasarım yönetmeliği hükümleri uygulanır.


Belgelendirme hizmetlerimiz için tıklayınız.