Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme rejimi;

İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken geri ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir.

Kimler Dahilde İşleme İznine ve Belgesine Sahip Olabilir?

Türkiye Gümrük Bölgelerindeki yerleşik firmalar, dahilde işleme izin belgesi işin başvuru yapabilirler.

Dahilde İşleme Belgesi veya İzni Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

Dahilde işleme belgesinin geçerlilik süresi, izne konu olan ürünlerin işlenme süreçleriyle bağlantılı olarak değişmektedir.

Dahilde İşleme İzin süresi azami 12 aydır. Üretim süreci bu süreyi aşacak projelerde (gemi inşası, komple tesis vb.) belge süresi, proje süresi kadar verilebilir. Sürenin başlangıcı: İzin tarihidir.

Süre sonu: Süre bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Dahilde İşleme Belgesi Sisteminin Destek unsurları nelerdir?

 1. İthalatta Gümrük ve Eş Etkili Vergi Muafiyeti
 2. KKDF İstisnası
 3. Vergi, Resim ve Harç İstisnası
 4. Yurt İçi Alım Avantajları
 5. Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması
 6. Yurtiçinden Dünya  Piyasa  Fiyatlarından  Tarımsal  Hammadde Temini (Buğday, Mısır)
 7. Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi  Olmama
Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi Aynı Şey Değildir!
 • Eşyanın; tamir edilmesi, boyanması, yenilenmesi, monte edilmesi, birleştirilmesi, ambalajlanması, bedelsiz ithalatı vb. işlemler için gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzni (Dİİ) verilir. Dahilde İşleme İzni verilecek haller, mevzuatta sayılmıştır. Bu İşlemler;
 1. Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuş- gözü, şerit, kordela, lastik vb.) 10.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,
 2. Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendik- ten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
 3. Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeni- den dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,
 4. Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
 5. Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere ta- mir edilmesi veya boyanması,
 6. ) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,
 1. Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,
 2. Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi
 3. Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi,
 1. Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,
 2. Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat ve tekstil ve konfeksiyon ürünle- rinde 150.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).

 

 • Yukarıda sayılan işlemler dışında Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.

Detaylı Bilgi ve Belge Başvuru İşlemleri için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

 

Abone Olun!

Yatırım Teşvik Belgesi, ISO Kalite ve CE Belgeleri, Turizm Yatırımları Hakkında Bilgilendirilmek İçin Bültenimize Üye Olun!

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.