Bu standart, gıda üretim, tüketim ve satış yerlerinin gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıdanın üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken hijyen ve sanitasyon ile ilgili yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım, çalışanlarının özellikleri, güvenlik ile ilgili genel kurallarını kapsayan belgelendirme çeşididir.

Ülkemizde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nca 2008 yılında Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ile gıda güvenliği ve kalitesi koruma çalışmaları yapılmış olsa da, ISO13027 standardı kapsamı ve uluslararası geçerliliği bakımından çok daha geçerli bir belgeleme aracı olarak kullanılmaktadır.

Gıda Üretim yerleri Hijyen ve Sanitasyon Belgesi Kullanım Alanları Nelerdir?

Gıda Üretim yerleri Hijyen ve Sanitasyon Belgesi gıda üretimi konusunda hizmet veren tüm kuruluşların üretim, paketleme, depolama, taşınma ve sunum sırasında hijyen ve sanitasyon bakımından evrensel gereklilikleri yerine getirdiğini belgelendirmektedir. Bu sebepten gıda ürünü imal eden ve sunan; lokanta, restoran, kafeler, büfe ve kantinler, oteller, market ve market zincirleri, pastaneler, fabrikalar, et kesim tesisleri, mandıralar, gıda depolama, ambalaj ve lojistik firmaları gibi gıda ile alakalı hizmet veren tüm işletmelerin bu belgeyi kullanması gerekmektedir.

Gıda Üretim yerleri Hijyen ve Sanitasyon Belgesi Başvurusunda Denetlenen Alanlar Nerelerdir?

Üretim alanı

Çalışan Hijyeni

Çapraz Bulaşma

Teknik Donanım

Personel sosyal tesisleri

Alet ve Cihazların Hijyeni

Depolama Koşulları

Lojistik ve Soğuk Zincir

Pest

Temizlik Malzemeleri

Ambalaj Malzemeleri

Ürün Testleri/ Laboratuvar Testleri

Dağıtım Koşullarının İncelenmesi