HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösterir. Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

TSE Nedir?

TSE Türk Standartları Enstitüsünün kısa bir şekilde ifadesi olmaktadır. Sunulmuş bulunan hizmetlerin ya da üretilmiş bulunan ürünlerin de TSE standartları doğrultusunda belirtilmiş bulunan minimum kalite koşullarını da karşılamış bulunmasını gerektirmektedir. Bir hizmete veya ürüne yönelik olduğu takdirde TSE Belgesi’nin bulunması, Türk Standartları Enstitüsü’nce sahip bulunduğunuz hizmet ve ürünlere yönelik bütün süreçler de hizmet ve ürünlerin bulunması gereken kalite koşullarını sağlamaktadır manasına gelmektedir.

TSE (Hizmet Yeterlilik Belgesi)

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, hizmet faaliyetinde bulunan firmaların, hizmetini gerçekleşmiş bulunduğu alanlar üzerine de yeterliliğini ve standartlara uygunluğunu inceleyerek verilmiş bulunan bir belge olmaktadır. TSE HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi); firmaların sunmuş bulunduğu hizmetlerin de yeterlilik durumunu, iş alanları ve ilgili Türk Standartları’na uygun bir biçimde tasarlanmış bulunan koşullara da uygunluğunu ifade eden ve sözleşmeyle yürürlüğe girebilen ve geçerlilik süresi de 1 yıl olan belge olmaktadır. Bu belge, iş sahalarının da mevzuata uygunluk derecesini, tüketiciyede sağlanmış bulunan hizmetlerin yeteneklerin ve imkânların da yeterlilik düzeyini ifade etmektedir.

TSE HYB geçerlilik süresi de 3 yıl olan ve her yıl incelenmesi sonucunda yıllık biçimde vizelenen bir belge olmaktadır. Standartlarının da hazır hale getirilmiş bulunması, ülke şartlarına göre belirlenmiş ve sunulmuş bulunan hizmetlerin de güvenilir, hızlı bir biçimde yürütülmesine neden olmaktadır. Bu standartları da “TSE Hizmet Yeterlilik Birimi Uzmanları”’ nın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından da düzenlenmiş bulunan kriterler doğrultusunda kontrolünün gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlk denetimler de ilgili belgenin alınmış bulunduğu ve TSE tarafından da belgenin yılda en az bir defa alınmış bulunduğu tarih içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. TSE (Hizmet Yeterlilik Belgesi) sertifikası alma isteğinde bulunan firmaların, hizmet alanlarına göre yapmış oldukları kontroller de farklılaşma gösterebilmektedir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,  faaliyet içerisinde bulunduğumuz hizmet biçimine göre HYB TSE standardınız da belirlenmiş bulunmaktadır. Firmanızda standardınıza göre de sağlamanız zorunlu olan asgari koşullar şunlar olmaktadır:

Faaliyet içerisinde bulunduğunuz sektöre göre yetkili servis, özel servis veya iş yeri olmanız koşulu bulunmaktadır.

İlk aşamada standartlarınızın belirli kriterler doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir. Standartların da belirlenmesi üzerine TSE HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi’ndeki) ilgili koşulların da karşılanma denetimleri zorunlu olmaktadır.

TSE HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin Alınabilmesi İçin Gerekli Koşullar

TSE HYB Belgesi’nin alınabilmesi için üretimin gereksinimlerini, üretim sahalarında ve Sistem Kalite Belgelendirme kuruluş tarafından da ifade edilmesi üzerine ilgili standartların da karşılanıp karşılanmadığı göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu durumda ürünlerin süreklilik süreciyle ilintisi bulunan kalite yönetim ağının da ele alınmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda ilgili ham maddelerin girdilerinden son ürünün çıkışına kadar ki geçen süre içerisindeki akışın da belirlenmiş bulunan standarda uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kalite denetimlerinin de yapılarak bu kalite denetimlerinin de kalite yönetim sistemiyle kayıt altına alınmalıdır. “Sistem Kalite Uzmanları’mızın” da belge alma talebinden sorumlu olmaları nedeniyle şirkete analize gelmektedir. TSE Standartları doğrultusunda belirlenmiş bulunan maddelere göre de belge alma talebinde bulunan şirketler de incelemeye tabii tutulmaktadır. Herhangi bir eksik belge vs. tespit edilmediği takdirde belgelenme işlemi de yapılabilmektedir. Bu işlem sonucunda geçerlilik süresi 1 yıl olan “Hizmet Yeterlilik Belgesi (TSE)’nin” verilmesi olanaklı hale gelmektedir.

Hizmet yeterlilik belgesi hakkında okuyucularımıza detaylı bilgiler.

TSE HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni Alma Aşamaları)

Topraklama raporunuz bulunmakta mıdır?

İş güvenliği hizmetinden de faydalanabiliyor musunuz?

TSE Belgelendirme uzmanları tarafından da TSE standartlarına göre de firmanızda TSE-HYB belgesinin de ele alınmasını gerektirmektedir.

Yetkili servis olduğunuz takdirde hangi markalı ögelere hizmet de bulunduğunuz ve firma ile aranızda herhangi bir şekilde yetkili servis sözleşmesi bulunmakta mıdır?

İdari, ve teknik servis sorumlunuz bulunmakta mıdır?

Başvuru işleminin gerçekleştirilmesi üzerine denetim adına gün verilmesi gerekmektedir.

Firmanızda TSE Belgelendirme Uzmanları tarafından da TSE standartları doğrultusunda TSE HYB Belgesi’nin ele alınmasının gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

Standartta hizmet sunmuş bulunduğunuz marka ve servis sayısı doğrultusunda gerekli metrekareyi de gerçekleştirebilir misiniz?

İlk önce TSE ile ilgili koşullarının sağlanması durumunda ilişki halinde bulunduğunuz İl Müdürlüğü’nden Cokey Numarası’nın ele alınmasını gerektirmektedir.

İnceleme faaliyetinden sonra TSE Hizmet Yeterlilik Belgenizin firmanıza tesliminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Standartta sözü geçmiş bulunan çalışanlarından da ilgili bölümlerden de mezuniyetini gerçekleştirmiş bulunan personeller mi olmaktadır?

İlgili standardın da imkânlarına göre farklılık gösteren konulara yönelik daha fazla bilgi almak istediğiniz takdirde “Birof Danışmanlıkolarak bizlerle iletişime geçerek bilgi de alabilirsiniz.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi levhası
 • Kuruluş yetkileri ve noter tarafından onaylanmış imza sirküleri
 • Oda faaliyet belgesi
 • Şirket yetkilisine yönelik imza sirküleri

Avans dekontu (Türk Standartları Enstitüsüne ilgili başvurunun gerçekleştirilmesi üzerine yatırılmasını gerektirmiş bulunan ücretlendirme.

TSE HYB Belgesi’nin Alım Aşamaları

 1. Firmaya başvuru gerçekleştirilir.
 2. Müracaatınız doğrultusunda uzmanınız firmanıza gelmektedir.
 3. Firmanız ve noter tarafından da onaylanmış bir vekâletnamenin hazırlanmış bulunması gerekmektedir.
 4. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almak için müracaatların gerçekleştirilerek ilgili faaliyetler başlatılmalıdır.
 5. Servis dökümantasyon ve servis yapınız da düzenlenmiş ve denetime de hazır bir biçime getirilmelidir.

Denetime uzmanlarımızın sizinle birlikte eşlik etmeleriyle birlikte “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni” ilgili firmanıza da sunmuş bulunarak faaliyetleri de gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni Kimler Alabilir?

 • Otomobil servisleri, beyaz eşya servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.
 • LPG- CNG dönüşüm ve ikmal istasyonları vb.
 • Lokanta, Fırın ve fotoğraf stüdyoları vb.

gibi iş sektörleri, hizmet yeterlilik belge alma isteğinde bulundukları takdirde “Birof Danışmanlık” olarak gerekli bilgilendirme ve desteği sunabilmekteyiz.

Hizmet Yeterlilik Belgesi Avantajları

TSE “Hizmet Yeterlilik Belgesi” işletmelere birden fazla alanda avantaj sunabilmektedir. “Birof Danışmanlık” olarak da konuda size sunmuş bulunacağımız avantajlar, aşağıda sıralanabilmektedir:

 • Sunulmuş bulunan hizmetin ilgili kalitesini geliştirir.
 • Fiyat açısından müşterinin korunmasını sağlar.
 • Sigorta kapsamına bütün iş yerlerinde bulunan teçhizatlarının alımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Fiyat bakımından müşterinin korunumunun gerçekleştirilmesi
 • Belirli bir süre içerisinde hizmetin kurallara da uygun bir biçimde sunulmasını sağlamaktadır.
 • Servis hizmeti adına da müşterinin bırakmış bulunduğu bütün cihazlar, sigorta kapsamında yer almalıdır.
 • Hizmeti sunan ilgili kuruluşun da müşteri ve sayısının ilerlemesinde etkili olabilmektedir.
 • Sunulmuş bulunan hizmetin ilgili kalitesini geliştirir.
 • Sunmuş bulunduğu ilgili hizmet takip edilebilmektedir.
 • Şirket içi birimlerin yanında fiyat skalanızın da açık hale gelmektedir.
 • Kamunun ilgili ihalelerine de girişi gerçekleşmektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi Alımı Zorunlu Mu?

Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin Zorunluluğu, bu belgenin alınması mecburiyeti, 21 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Tebliğ uyarınca da sanayi ürünlerinin üretiminde bulunan işletmeler adına onaylanmış bulunmaktadır.

Bu sertifikayı da almak istediğiniz takdirde ilk yapılması gereken işlem, TSE’den satış sonrasında hizmet sunabilecek servis istasyonununda ilgili grup adına da hazırlanmış bulunan servis standartlarına ya da teknik anlamdaki düzenlemelere de uygunluk gösterdiğini ifade eden “Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni” alması gerekmektedir. Bu konuda TSE tarafından ayrı iş türleri adına hazırlanmış bulunan farklı standartların bulunması gerekmektedir. Bu konuda ilgili bilgilendirmeyi ve desteği “Birof Danışmanlık” olarak size sağlamaya hazırız.

Firmaların da kendi bünyesine ilgili hizmet yeterlilik belgesini ilave etmesinin faydası, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine ulaşmak amacıyla zorunlu olan servis istasyonlarından herhangi birisini de yerine getirmiş olması gerekmektedir. İlk olarak hizmet yeterlilik belgesini alabilmek amacıyla il ve ilçe müdürlüklerinin, başvuruda bulunmaları için cokey numaralarını da almış bulunmaları gerekmektedir. Yapılan bu kayıt işleminin de TSE ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak bir biçimde kullanmış bulunduğu havuza da firmanızın kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu cokey numarası üzerinden de ilgili bütün etkinlikler gerçekleştirilmelidir.

Kendilerine yönelik olarak tüketicilerin, üreticilerin ve yetkili servislerin de sorumlulukları ve yükümlülüklerini de ayrı bir şekilde yazmaları üzerine bu sözleşmeyi, bazı kurum ve kuruluşların da TSE tarafından da yetkili servis sözleşmesi imzalarının bulunmaması sebebiyle de onaylanmayacaktır. Bu bakımdan “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni” almış bulunacak firmaların, üretici firma ve ithalatçı arasında da yazılı sözleşmesinin de yapılma zorunluluğunu taahhüt etmesini gerektirmektedir. Bu durumda ulaşılmış bulunan hizmet yeterlilik belgesinin süresi 1 yıl olmaktadır.

Hizmet Yeterlilik Belgesini alabilecek kuruluşlar şunlardır;

 • 4077 Sayılı tüketicinin ve rekabetin korunması kanununa göre garanti kapsamına giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşlar;
 • İhale ile kamu hizmetlerini yapan ve yapmaya talip olan kuruluşlar;
 • Güvenlik Riski taşıması nedeniyle yasal zorunluluğu olan kuruluşlar;
 • Sektörün kendi hizmet kalitesini müşterilerine karşı garanti ve ispat etmek isteyen kuruluşlar

Hizmet Yeterlilik belgesi almak isteyen kuruluşlar tarafından tarafımıza başvuru yapılması durumunda şu işlemler gerçekleştirilmektedir;

  • Standart belirlenmesi,
  • Gerekli evrakların temin edilmesi,
  • Uygunluk değerlendirme ve düzeltmelerin yapılması,
  • Kuruma başvuru,
  • Denetim süreci takibi ve uygunsuzlukların giderilmesi,
  • Temsiliyet ve takiplerin yapılması,
  • Belge temini