TSE Üretimde yeterlilik sertifikasıdır. Bir kamu kuruluşu olan TSE, kaliteli ürün ve standartlara uygun olan üretim hizmetlerinin artırılması için hizmet vermektedir. Türk Standartları Enstitüsü gerekli yeterlilik ve standartları sağlayan işletmelere Türk Standartları Uygunluk Belgesi vermektedir.

TSE Ne işe yarar?

TSE üretimin yeterli standartlarda olduğunu onaylayarak sertifikasyon sağlar. Bu sertifikasyonu  alan kuruluşlar  ürünlerine TSE logosu ekleyerek ticari markasının yeterlilik korumasını sağlar.

TSE , kapsamlı bir denetleme süreci sonucunda, güvenilir hizmet sağlayan işletmelere bu uygunluk belgesini vermektedir.

TSE Belgesini almanın faydaları?

 

TSE  tarafından onaylanan işletmeler

 • Standartları hizmetlerine adapte ederek, mevzuat uygunluğunda hizmetler sunar.
 • İşletme bünyesinde standart gerekliliklerini uygulayarak kalifiye eleman yetiştirilir.
 • Tüketicilerde güvenli işletme statüsündedir.
 • Sektör veya piyasada güvenli marka olarak , daha kuvvetli bir hale gelir.
 • Piyasada standartlara uygun ve kaliteli ürün dolaşımını sağlar.
 • Tüketicilerin ürün ve üretimine yönelik güvenini sağlar.
 • Kaliteli ürün bilincinin topluma yayılmasını sağlar.
 • Uluslararası değerleme ve standart kurumları ile iyi ilişkiler geliştirilir.
 • Diğer uluslararası standart gelişimini, kendi bünyesinde revize ederek gelişim sürecini sürekli yenilik halinde tutar.
 • Tarafsız ve verimli hizmet ve ürün işbirliği söz konusudur.
 • Standartlarla etkin bir model yürütüldüğü için, denetim süreci olumludur.

TSE Belgesi nasıl alınır?

TSE belgesi, Türk Standartları Enstitüsüne başvurularak alınır. Sektörel yapının ,standartların yapılanmada varlığına entegre edilerek , kalite kontrol, sürekli iş akış, ölçme ve değerlendirme, test ve denetim, standart kurallarına uygunluk oluşturularak tamamlanır.

Süreç akış değerlendirmesi;

 • Ürüne yönelik üretim akışının TSE standartlarına uygun olmalıdır.
 • Sistemin kontrolünü sağlayacak, kalite yönetim sistemi oluşturulmalıdır, kalite yönetim sistemi incelenir.
 • Standartların belirlediği kalite kontrol prosedürleri incelenir.
 • Prosedürler, kayıt inceleme ve değerlendirme kayıt altına alınır.
 • Mevcut üretim yeterliliği, test ile kontrol edilir.
 • Test ve deney sonuçları standart aralığında ve olumlu ise TSE belgesi temin edilir.

TSE belgesi almak isteyen işletmeler Birof Danışmanlık tan hizmet desteği alabilirler.

TSE Türk standartları uygunluk belge ve ya TSE markası

 

TSE logolu ürünler, Türk standartlarına göre üretim yapılan ,  standart şartlarını taahhütle yerine getiren, markaların işletilmesi hususunda kanun ile beş ayrı türde tescil edilen monogramlardır.

Tse başvuru yapıldıktan sonra, denetim ekibi tesisi denetimini gerçekleştirir. Denetim ekibi, üretim yapılan tesisi,  personeli, kalite yönetimi sistemini inceleme gerçekleştirir. Denetim sonucunda, örnek alınır. Standartına göre deney ve muayenelere tabi tutulur. Tesisi analiz sonuçları, deney raporları, muayene Tse tarafından karara bağlanır.

Tse markası kullanım hakkı kazanmış işletmeler, Tse ile noter eşliğinde TSE markası kullanım anlaşması imzalar. İşletmenin üretim alanının yeterliliği belirten İmalat Yeterlilik Belgesi, ürünlerinin Türk Standartlarına uygunluğunu belirten Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir. İşletmede gerçekleştirilen  denetim ile alakalı olarak, alınan belge, inceleme, muayene ve deney fiyatları işletilir, alakalı fiyat müracaat aşamasında alınan avans ücretinden tahsis edilir.

TSE belgesine sahip olan işletmeler, her sene ocak ayında, bir önceki yıla ait TSE markalı olarak sattığı ürünlerin brüt satış tutarını TSE’ye bildirir. Bu tutar üzerinden TSE Marka kullanım ücret çizelgesine uygun şekilde (her yıl revize edilmektedir.)işleyecek faturayı TSE ödenir.

TSE Belgesi

TSE BELGELENDİRME ÇEŞİTLERİ

 • Üretim Alanlarının Belgelendirilmesi
 • Mamullerin Belgelendirilmesi
 • Hizmet Alanlarının Belgelendirilmesi
 • Laboratuvarlara Belge Verilmesi
 • Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların ve Kara yollarının Belgelendirilmesi

TSE Belgesi Yararları Nelerdir?

TSE belgesi tüketici tarafına güven sağlar. Bunun yanında ürüne karşı oluşan güvenin sonucunda daha kolay kullanılması, piyasada marka olmasını sağlar. Markalaşma sektörde ve piyasada ulaşım kolaylığı sağlar. Maliyette azalma, ticarette yükselme sağlar. Pazara erişimde kolaylık, pazara hız kazandırır, güvenli ürünün teminatıdır, özel sektörde ve kamu ihalelerinde avantaj sağlar.

Sektörde TSE markası ile belgelendirilmiş bir işletme olmak öncelikle işletmenizin denetim kriterlerinden geçirildiğini ve bu konuda eksikliklerin söz konusu olamayacağını ürün ve üretim alanında gerekli kriterlerin sağlandığının ispatıdır. Ürün yönelik tüketici hizmetlerinde riskler ortadan kaldırılmış olup, üretim ve ürüne yönelik garanti taşımaktadır.

Tse Belgesi danışmanlık hizmeti veren Birof Danışmanlık  kolaylıkla  hizmet alabilirsiniz. Birof danışmanlık belgelendirmeye iş akışı şu şekildedir.

İşletmenin mevcut standartı belirlenir, standart gereği kalite yönetim sistemi, uygulanmış kriter kontrolleri tarafımızca listelenerek ve sistem oluşturularak kayıt altına alınır. Gerekiyorsa test analizi işletme bünyesinde oluşturulur(kapsamlı testler anlaşmalı kurumlar dan destek alınır)Testler kayıt altına alınır. Standartın gerektirdiği deney ortalaması üretimle sabitlenir. Denetim ve kontroller sağlanır ve belge teslim alınır.

 

Birof Danışmanlık hizmet aşamasında standartın gereklilik kriterini oluşturacak yeterliliğe sahiptir.

Belgelendirme hizmetlerimize buradan ulaşabilirsiniz.