ISO 9001 tüm dünya tarafından kabul görmekte olan uluslararası kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 belgesi tüm organizasyonlarda uygulanabilirliğe sahip olması bakımından, müşterilerinizin karar alma süreçlerini olumlu yönde etkileyebilmektedir. ISO 9001:2015 belgesi ISO 9001 belgesinin 2015 yılında güncellenmiş son sürümü olması bakımından belgenin en sistematik halidir.

Firmanızın mevcut piyasa koşullarında ayakta kalabilmesi, müşteri beklentilerine gösterdiği uyumu belgelerle kanıtlayabilmesi ile yakından alakalıdır. Bu bağlamda piyasaya sunduğunuz ürün ve hizmetlerin henüz tasarım aşamasından itibaren; üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerindeki kaliteyi ortaya koyması gerekmektedir. ISO 9001 ilk yayımlandığı tarihten itibaren tüm dünya piyasalarında müşteri tarafından en güvenilir kalite belgesi olarak nitelendirilmektedir.

ISO 9001 Belgesinin Firmanıza Getirisi Nedir?

ISO 9001 Kalite Belgesi ile firmanız; Kuruluşundan beri süregelen kalite anlayışını kanıtlamakta, karını maksimize ederek daha verimli ve pazar payı yüksek bir işletme haline gelebilmektedir. Zira, belgelendirme sonrasında firmanızın ürün ve hizmetleri piyasada müşteri tarafından çekince ile değil güvenle karşılanır. Dolayısıyla firmanızda daha etkin bir yönetim sağlayarak, reklam ve tanıtım harcamalarında tasarrufa gidebilirsiniz. Belgelendirme, firmanıza en doğru reklam kampanyasından dahi daha büyük bir güven kazandırır.

Firmanızın ISO 9001 kalite yöneyim standartlarına uyumlaştırılması sonrasında, firmanızda iç iletişimde artış sağlanır ve firmanızda gerçekleştirilen tüm faaliyetler daha etkin izlenebilir hale gelir. Firmanıza duyulan memnuniyetin artmasıyla birlikte, müşteri şikayetleriniz azalacak ve dolayısıyla iadelerinizde de önemli ölçüde azalma meydana gelecektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Standardının Kapsamı Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi ile firmanız;

Üst yönetim ile ilgili belirli bir standarda sahip olduğunu,

Tüm operasyon süreçlerinin planlanması ile ilgili profesyonel karar organlarına sahip olduğunuzu,

Kalite yönetim süreçlerinizin tamamında performans değerlendirmesi sağlayabilecek profesyonellikte bir işletme olduğunuzu beyan etmenize olanak sunar.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO belgelerinin temininde süreç oldukça karmaşık görünse de profesyonel danışmanlık hizmeti sunarak, sizin adınıza tüm prosedürleri gerçekleştirerek en kısa yolda çözüme götürecek firmalarla çalışmanızı tavsiye ederiz. ISO 9001 ile müşterilerinize sunduğunuz ürün ve hizmetlerin pek çok aşaması için garanti sağlamış olursunuz ve bu garanti çatısına dahil olabilmek de pek çok şarta bağlanmıştır. Bu sebepten belgeyi almak isteyen kurumlar öncesinde bir hazırlık yapmalı ya da firmamızla iletişime geçerek ön hazırlık süreçleri hakkında bilgi edinmelidir. Belge standartlarının tamamı öğrenilerek kurumdaki eksiklikler giderilmeli ve firmanın sunduğu tüm hizmetler standart kapsamında güncellenerek denetime hazır hale getirilmelidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

ISO 9001 belgesi ile firmanız çok önemli faydalar elde edebilmektedir. Şüphesiz ki ISO dünya standartlarında geçerliliğe sahip olan bir belge olması sebebiyle yurt içinde ve dışında tüm piyasalarda sunduğunuz mal ve hizmetlere güven kazandıracak, kurumunuz da aynı şekilde tüketici tercihlerinden ön sıralara yükselecektir.

ISO 9001 belgesinin şartları tamamen müşteri memnuniyetine yöneliktir ve bu sebepten kalite yönetim şartlarının yerine getirilmesi müşteri memnuniyetini artıracağı gibi satıştan iadeler de büyük ölçüde azalacaktır. Dolayısıyla tüketici memnuniyetsizliğinin telafi edilmesi, firma güvenilirliğinizin sarsılması gibi olumsuz durumların da belge temininden sonra azalması olağandır.

ISO 9001 ile firmanızın tüm organizasyon süreçlerinin etkin bir şekilde kontrolünün sağlanması, performans denetimi açısından da olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Organizasyon ve planlamada etkinlik sağlanması müşteri memnuniyetinin artırılması kadar çalışan memnuniyetini sağlamayı da hedeflemektedir. Dolayısıyla çalışanlarında organizasyonunuza duydukları güven ve bağlılığın artması ve bu iyileşmelerin devinim içerisinde olması beklenen bir durumdur.

ISO 9001 belgesi, belge sahibi olmayan firmalar arasında sıyrılarak firmanızın pazar payını artırmasını sağlayacak, özellikle uzaktan satış yapmanız gereken durumlarda güçlü bir referans belge olarak hedef kitlenize sunulabilecektir.