ISO 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemi standardı insanların güvenli gıdaya ulaşım konusunda referans olarak kabul ettiği ve tüm dünya tarafından kabul gören önemli bir belgedir. Günümüzde gıda ürünleri sadece üretildiği ülke sınırları içerisinde tüketilmediği için, satın aldığımız gıdaların işlem gördüğü tüm tesislerin güvenilirliği konusunda ISO 22000 Sertifikası önemli bir rehber olarak sunulmaktadır. 

Gıda ürünleri konusunda piyasa çeşitliliği arttıkça sağlıklı gıdaya erişmek bir o kadar zorlaşmış; önce rakiplerinden sıyrılıp piyasada öne geçmek isteyen üretici grupları, gıda maddesi işleyiciler, perakendeciler ve en nihayetinde resmi makamlar gıda ürünlerinin denetimi konusunda standart sağlayıcı uygulamalar konusunda gerekli adımları atmıştır. İlk dönemlerde sadece nihai tüketiciye sunulan ürünler denetim kapsamında olarak görülse de, ISO 22000 Sertifikası ile gıda işleyicilerin de güvenilir hammaddeye erişebilmelerini sağlamak ve gıda endüstrisinde ara kademedeki firmaları korumak adına güvenilir gıdanın her aşamada denetlenmesi gerektiği fikri kabul görmüştür. 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulandığı Sektörler Hangileridir?

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi bilhassa Gıda Üretici firmalara yönelik gibi görünse de;
 • Birincil üreticiler (mandıra sahipleri, çiftlikler, çiftçiler, balıkçılar)
 • Gıda Ambalaj Üreticileri
 • Hayvan Yemi ve Tohum Üreticileri
 • Hammadde Üreticileri
 • Dondurulmuş madde ve konserve üreticileri
 • Büfe ve kantinler
 • Katkı Maddesi Üreticileri
 • Depolama ve Sevkiyat Firmaları
 • Soğuk zincir lojistik firmaları
 • Catering Firmaları
 • Evcil hayvan mama ve yem üreticileri
 • Restoranlar,
 • Yemek Servisi Yapan Oteller
 • Gıda Üretiminde Kullanılan Makine ve Teçhizat Üreticileri
 • Gıda Satışı Yapan Firmalar

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

ISO 22000 esas faydası nihai tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için referans sağlayıcı bir güvenlik sistemi olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat bununla birlikte, üretimin tüm kademelerindeki firmalar için de, işledikleri gıdaların kalitesi açısından standart sağlayıcı bir belge olması açısından oldukça önemlidir. 

Dolayısıyla ürünün nihai tüketicisi ve ilk üreticisi arasındaki tüm zincirde uluslararası güven mekanizması oluşturur, zayıf halkaları ortadan kaldırarak gıda güvenliğini sağlar. 

Etkili ve güvenilir gıda kontrolü sağlar.

Ürün geri dönüşlerinizi engeller ve diğer kalite yönetim standartları ile kolay entegre olur. 

Gıda endüstri zincirindeki diğer halkalarla iletişiminizi destekler, dolayısıyla gıda üreticilerinin hammadde ve hizmet teminlerinde firma imajını zedeleyecek alım yapmalarının önüne geçer.

Resmi denetimlerde büyük kolaylık sağlar, ISO 22000 belgesinin piyasa geçerliliği oldukça yüksektir. 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Hangi Standartlarla Uyumludur?

ISO 22000, piyasada bilindiği üzere ISO 9001 Kalite Yönetim Standardının Gıda Hizmetlerine yönelik uygulamalarından oluşan uygulama standardı değildir. Dolayısıyla ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı sahibi olmanız gıda hizmetleri konusunda sizi güvenilir yapmaz. 
Bununla birlikte ISO 22000, ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumludur ve HACCP uygulamalarının tamamını kapsamaktadır. 

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Gıda zincirinin tüm halkalarının kontrol edilmesini sağlaması bakımından gıda güvenliği konusunda oldukça önemli bir referans belgedir. Gıda güvenliğinde ortaya çıkan bir tehlikenin zincirin tüm aşamalarındaki firmaları etkileyebilme potansiyeli gıda zincirinde kontrolü temel bir zorunluluk haline getirmektedir. 
 • Gıda tedarik tedarik zincirinde yapılan hatalar kalitesiz ürünle birlikte toplum sağlığında bozulmalara hatta ölümlere sebep olabilmekte; firmanızın da imajında telafisi güç zedelenmeler yol açabilmektedir. 
 • ISO 22000 sertifikası gıda endüstrisindeki zayıf halkaların tespit edilmesi için önemli bir referans oluşturmaktadır, dolayısıyla hammadde, işlenmiş gıda ve hizmet alımlarınızda bu belgeyi kontrol aracı olarak kullanmak müşterilerinize karşı sorumluluğunuzdan ileri gelmektedir. 
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği yönetim sisteminin amacı gıda emniyetini sağlamak ve diğer kalite kontrol sistemleri ile entegre bir bütünün parçası olarak hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlamaktır.