Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi, gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye sınırları içerisinde yeni yatırımlarında Yatırım teşvik sistemi avantajlarından faydalanmasını sağlayan bir belgedir. Yatırım teşvik uygulamalarının temel amacı Türkiye’nin cari açığını azaltmak amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara mal ve ürünlerin üretiminin desteklenmesi, az gelişmiş bölgelerde yatırım yapılmasını teşvik etmek ve bölgesel gelişmişlik farklarını en aza indirgemektir. Ayrıca yatırım teşvik sistemi kümeleneme faaliyetlerine de destek olarak bölgelerde cazibe merkezleri oluşumunu destekleme amacı da taşımaktadır.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için Türkiye’de yatırım yapacak gerçek veya tüzel kişi olmanız yeterlidir. Dolayısıyla gerçek kişiler de yatırım teşvik belgesi alabilmektedir.

KOBİ’ler, Gerçek kişiler, Tüzel kişiler, Kooperatifler, Adi ortaklıklar, Kamu kurum ve kuruluşları, Belediyeler, Dernekler, Vakıflar yatırım teşvik sisteminden faydalanabildiği gibi; Yurt dışı merkezli şirketlerin Türkiye şubeleri ve Türkiye sınırları içerisinde uygulanacak yabancı sermayeli yatırımlar da yatırım teşvik belgesi alabilmektedir. Yatırım teşvik belgesi danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Yatırım teşvik sisteminin yatırımcıya sağladığı destek unsurları öncelikle öz kaynağı yetersiz işletmelerin yatırımlarını tamamlamalarında önemli bir destek kalemi olan düşük faizli kredi olanağıdır.

2 yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi olanağının yanı sıra, Yurt dışından makine alımlarında büyük avantaj sağlayacak olan Gümrük Vergisi Muafiyeti yatırım teşvik belgesinin bir diğer önemli avantajıdır. KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, Gelir vergisi stopajı desteği, KDV iadesi, faiz veya kar payı desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği ve hatta yatırım bölgesine göre sigorta primi işçi hissesi desteği yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım teşvik belgesi avantajları olarak sayılmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi KDV istisnası nedir?

Yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcılar, yurt içinden veya yurt dışından yatırım malı olarak makine ve teçhizat alımı yaptıklarında veya yine belge kapsamındaki yatırımlarda kullanılacak yazılım ve gayri maddi hak alım ve kiralamaları için katma değer vergisinde muaf tutulurlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük Muafiyeti nedir?

Yatırımcılar yatırım teşvik belgesine sahip oldukları takdirde, yurt dışından temin edecekleri yatırım malı makine ve teçhizatlar için gümrük vergisi ödemezler. Gümrük vergisi muafiyeti ithal makine alımlarında oldukça önemli bir gider kaleminin önlenmesi bakımından yatırımcı için son derece destekleyicidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Vergi İndirimi Nedir?

Yatırım Teşvik belgesi sahiplerine sağlanan vergi indirimi, yatırım için kanun koyucu tarafından öngörülen tutar ölçüsünde yatırım kapsamında elde edilen gelirin vergiden muaf tutulmasını sağlayan önemli bir yatırım teşvik belgesi avantajlarından biridir. Stratejik yatırımlara yönelik alınan yatırım teşvik belgelerinin yanı sıra öncelikli bölgelere yatırımların teşvik edilmesi kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgesi ile vergi indirimi olanaklarından faydalanılabilmektedir.

Yatırım Teşvik belgesi Faiz veya Kar Payı Desteği Nedir?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında en az 12 ay vadeli olarak kullandığınız kredilerde, sabit yatırım tutarınızın %70’lik kısmına kadar kullandığınız krediye ödeyeceğiniz faiz veya kar payının önemli bir kısmını Sanayi Bakanlığı karşılamaktadır. Yatırım teşvik Faiz desteği unsurundan, özellikle stratejik yatırımlar başta olmak üzere Ar-Ge yatırımları, çevre yatırımları ve 3. 4. 5. ve 6. bölge yatırımları ve öncelikli yatırımların teşviki kapsamında faydalanılabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Tahsisi Nedir?

Stratejik Yatırım olarak teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımların yanı sıra bölgesel ve öncelikli yatırımlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usuller çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilmektedir. Firmamız, bakanlığın ön koşul olarak talep ettiği şartları sağlayan pek çok firmaya yatırım yeri tahsis edilmesi konusunda danışmanlık sağlamış, yatırımlarında hazine tahsisli arazi kullanabilmeleri konusunda çözüme kavuşturmuştur.

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi ile yapılan yatırımlarınızla sağladığınız ek istihdam Sanayi Bakanlığınca desteklenmektedir. Firmanızın yaptığı tüm yatırımlar, iş gücü piyasasından talepte bulunmanızı sağlayacak, dolayısıyla yatırım teşviklerinin önemli bir amacını oluşturan işsizliğin önlenmesi konusunda hükümet politikalarına destek olacaktır. Yatırım teşvik sistemi bu desteği ödüllendirmekte, firmanızın teşvik kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlarda istihdam edilen personellerin sgk primi işveren hissesini belirli bir süre karşılamaktadır.

Yatırım Teşvik belgesi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Nedir?

Yalnızca 6. bölgede yapılan yatırımlarda olmak üzere, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımlarda ilave istihdamın sigorta primi işçi hissesi 10 yıl süreyle bakanlıkça ödenmektedir. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteğinden 6. Bölgenin yanı sıra, Teknoloji odaklı Sanayi hamlesi Programı kapsamında desteklene stratejik yatırımlarda da faydalanılabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Gelir Vergisi Stopaj Desteği Nedir?

Yalnızca 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlarda söz konusu olan gelir vergisi stopajı destek unsuru, Teknoloji Odaklı sanayi hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlarda için de uygulanabilmektedir.

6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için alınacak olan yatırım teşvik belgesi ile yatırımcılar, belge kapsamında gerçekleşecek yatırımla oluşan ilave istihdam için gelir vergisi stopajından asgari ücrete tekabül eden kısmından 10 yıl süreyle muaf tutulurlar.

Yatırım Teşvik Belgesi KDV İadesi Nedir?

Sabit Yatırım Tutarları 500 milyonun üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılan bina ve inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilmektedir. 2017-2021 yılları arasında teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek tüm yatırımların bina- inşaat harcamaları KDV iadesine konu olabilmektedir.

Asgari Yatırım Tutarı Nedir?

Yatırım teşvik sistemine göre;

1. Bölge Yatırımları ve 2. Bölge yatırımlarında asgari sabit yatırım tutarı 1 milyon TL olmakla birlikte,

3. Bölge Yatırımları, 4. Bölge yatırımları, 5. Bölge yatırımları ve 6. Bölge yatırımlarında 500 bin TL sabit yatırım tutarı ile yatırım teşvik belgesi alınabilmektedir.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 500 bin TL yatırım tutarı asgari olmakla birlikte, her sektör ve her il için farklı tutar ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yatırım Bölgeleri Nelerdir?

Sanayi Bakanlığı yatırım teşvik sisteminden faydalanma düzeylerine göre, ülkemizdeki yatırımları bölgelere ayırmıştır.

Son yapılan düzenleme ile birlikte 1 Ocak 2021 itibari ile geçerli hale gelecek olan yatırım teşvik haritasına göre;1. Bölge Yatırımları Ankara, Antalya, Bursa; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ olmak üzere 9 ilden oluşmaktadır.

2. Bölge Yatırımları Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya, Yalova olmak üzere 15 ilden oluşmaktadır.

3. Bölge Yatırımları, Adana, Burdur, Düzce, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak, Zonguldak olmak üzere 13 ilden oluşmaktadır.

4. Bölge Yatırımları Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas olmak üzere 14 ilden oluşmaktadır.

5. Bölge Yatırımları Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat olmak üzere 14 ilden oluşmaktadır.

6. Bölge Yatırımları Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van olmak üzere 15 ilden oluşmaktadır.

Yatırım teşvik sisteminde 5 cins yatırımınıza yönelik yatırım teşvik belgesi alabilirsiniz. 

Yatırım teşvik belgesi danışmanlık hizmetleri için lütfen Birof Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Komple Yeni Yatırım Teşvik Belgesi: Yatırım teşvik belgesi ile yatırım yapmaya karar verdiğiniz yerde aynı üretim konusuna dair mevcut tesisi veya altyapı bulundurmayan yatırımlar, komple yeni yatırım teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. 

Modernizasyon Yatırım Teşvik Belgesi: Mevcut tesislerin üretim ekipmanlarından ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve donanımlarının yeni makine ve teçhizatlarla modernize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan yatırımlar modernizasyon yatırımları olarak ele alınmaktadır. Doğrudan ürün kalitesine etki edebilecek üretim imkanı sağlayacak teçhizat alımıyla sağlanan değişimler modernizasyon yatırım teşvik belgesi ile desteklenmektedir. 

Tevsi Yatırım Teşvik belgesi: Var olan yatırıma üretim hattı veya makine ilavesi ile kapasite artışı kazandırılmasına yönelik yatırımlar için alınan yatırım teşvik belgesidir. Var olan altyapıda yatırımla sağlanan artışlar yatırım teşvik belgesinin ana konusunu oluşturmaktadır. 

Entegrasyon Yatırım Teşvik belgesi Mevcut tesisle ileriye ya da geriye doğru entegre olabilecek yatırımlar entegrasyon yatırım  teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmektedir. Tesisinizin nihai üretiminde kullanılan ara malların üretimine dair yapacağınız yatırımlar ile birlikte, nihai malınızın işlenmesine yönelik yapılacak yatırımlar da entegrasyon yatırım teşvik belgesi ile desteklenecektir. 

Ürün Çeşitlendirme Yatırım Teşvik Belgesi: Mevcut tesisinize yapılacak makine ve teçhizat ilaveleri ile farklı nihai ürünler elde edebilecek donanıma sahip olmak için yapacağınız yatırımlar ürün çeşitlendirme yatırım teşvik belgesi kapsamında desteklenecektir. 

Abone Olun!

Yatırım Teşvik Belgesi, ISO Kalite ve CE Belgeleri, Turizm Yatırımları Hakkında Bilgilendirilmek İçin Bültenimize Üye Olun!

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.