İyi Hijyen Uygulamaları GHP uygulamaları,  gıdaların güvenli bir şekilde üretildiğini, işlendiğini, paketlendiğini, taşındığını, depolandığını ve paketlendiğini ve depolandığını kanıtlar nitelikteki belgelendirme çeşididir. Bu uygunluğu sağlamak adına gıdayla ilgili yapılan işlemler her adımda izlenir.

GHP tesisinizin bakımı, haşere ve atık kontrolü, koruyucu giysi kullanımında gösterilen özen, bakım dahil tüm ekipmanların hijyen ve sanitasyonun sağlanması, kimyasalların seçimi yeterli miktarda kullanımında evrensel prosedürlere uygunluğunuzun sağlanarak tesisinizin güvenli gıda üretimine elverişli olduğunu belgelendirir.

GHP HACCP, ISO 22000 ve diğer gıda güvenliği standartları tarafından önerilmektedir.

  • GHP gıda güvenliğini artırır.
  • Üretilen gıdaların güvenli ve insan tüketimine uygun olmasını sağlar.