Teşvik edilemeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımlarda faydalanabileceğiniz teşvik unsurlarını kapsamaktadır. 

Genel Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamaları; KDV istisnası, gelir vergisi stopajı desteği ve gümrük vergisi muafiyetinden oluşmaktadır.

Genel Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamalarında Asgari Yatırım Tutarı Nedir?

Genel Yatırım Teşvik Belgesi uygulamalarında, asgari sabit yatırım tutarı;

  1. Bölge ve 2. Bölge yatırımlarında asgari 1 milyon TL,

     3. Bölge, 4. Bölge, 5. Bölge ve 6. Bölge yatırımlarında asgari 500 bin olarak öngörülmektedir.

Genel Yatırım Teşvik Belgesi uygulamalarında bölge ayrımı yapılmaksızın, teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan belirlenen asgari yatırım tutarı şartını sağlayan tüm yatırımlarda kullanılabilmektedir.

Genel Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamalarında Faydalanabileceğiniz Destek Unsurları Nelerdir?

Genel Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırımlarınızı tamamlarken faydalanabileceğiniz destek unsurları;

  • Genel Yatırım teşvik belgesi KDV istisnası,
  • Genel Yatırım teşvik belgesi Gümrük vergisi Muafiyeti
  • Genel Yatırım teşvik belgesi Gelir Stopajı desteği (6. Bölge Yatırımları)

Genel Yatırım Teşvik Sistemi’nden Kimler Faydalanabilir?

Genel Yatırım Teşvik Sistemi’nden; yatırım konusu teşvik edilmeyecek yatırımlar arasında bulunmayan ve konusu özel diğer teşvik uygulamalarından faydalanamayan gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilmektedir.