E-TUYS

Sanayi Bakanlığı’nın teşvik uygulamalarına dair tüm işlemlerin yürütüldüğü elektronik platformun genel adıdır. Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye başvurularına dair tüm işlemlerin elektronik ortama taşınmasıyla E-TUYS nedir? E- TUYS ne demektir? sorularının gündeme gelmesine ortam hazırlamıştır. 

E-TUYS Üzerinde Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesi başvurularının ve bu belgelere yönelik revize taleplerinin sunulabilmesi için yeni bir döneme geçilmiştir. Bakanlığa yapılacak başvuruların hızlandırılması ve bürokratik işlemlerin hızlandırılması için geliştirilen Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla başvurular, 02/07/2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. (02/07/2018 tarihinden önce alınmış teşvik belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin kâğıt ortamında yürütülmesine devam edilecektir.)

E-TUYS üzerinden yatırım teşvik belgesi alınabilmesi temel olarak beş aşamadan oluşmaktadır: 

1- Kullanıcı yetkilendirmesi başvuru evraklarının fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığa iletilmesi 

2- Kullanıcının başvuru evrakında yer alan e-posta adresine yetkilendirmenin gerçekleştiğine dair teyit e-postası ulaşması 

3- Yetkilendirilen kullanıcının yatırımcı bilgilerini E-TUYS üzerinden “Yatırımcı Bilgileri Kılavuzu”ndaki adımları izleyerek güncellemesi ve Bakanlık onayına sunması 

4- Bakanlıkça yatırımcı bilgilerinde yapılan güncellemenin onaylanması 

5- Yeni teşvik belgesi müracaatının yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden “Teşvik Belgesi Kılavuzu”ndaki adımları izleyerek gerçekleştirilmesi ve Bakanlık onayına sunulması 

Yatırımlara devlet yardımı amacıyla geliştirilen teşvik sistemi, 2012 yılından beri 20/06/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) kapsamında uygulanmaktadır. 10/06/2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)” ile bu sistem elektronik ortama taşınarak yatırımcılara kolaylık sağlanmıştır. E-TUYS’ta yatırımcı adına işlem yapmak isteyen kişiler kendi şahısları adına elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya (E-imza) sahip olmalıdır. Bu kişilerin E-TUYS‘ta işlem yapabilmeleri için Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıcı olarak yetkilendirilmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme işlemine ilişkin detaylı bilgi ve belgelere, Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) orta bölümünde bulunan Destek ve Teşvikler seçilerek veya doğrudan https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşılan
sayfanın alt bölümünde yer alan “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)” başlıklı alan tıklanarak ulaşılabilmektedir. (Kullanıcı yetkilendirme işleminin nasıl
yapılacağına ilişkin detaylı bilgiye aynı alandaki “Yatırımcı Bilgileri Kılavuzu” adlı dosyadan
ulaşılması mümkündür. Yetkilendirme işlemi sonrasında, yeni teşvik belgesi müracaatında
bulunmadan önce “Yatırımcı Bilgi Girişi Kılavuzu”ndaki adımlar izlenerek firma bilgilerinin
güncellenmesi gerekmektedir.)

E- TUYS UYGULAMA SAYFASINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Uygulama sayfasına giriş için 2 yöntem bulunmaktadır: 

E-TUYS’a doğrudan E-Devlet üzerinden veya Sanayi Bakanlığı’nın web sayfası üzerinden E-Devlet
kimlik doğrulama sayfasına yönlendirilerek girebilirsiniz. 

1- E-TUYS üzerinde yaptığınız işlemleri onaya sunarken elektronik imza aşamasında ArkSigner
uygulaması kullanıldığı için E-Devlet sistemine doğrudan şifre ile girilebilir, ancak elektronik
imza ile girmek tercih edildiğinde imza uygulamasının kurulumuna ilişkin olarak E-Devlete
elektronik imza ile giriş başlıklı bölüme bakılabilir. E-Devlet sisteminde arama bölümüne
Sanayi Bakanlığı veya Yatırım Teşvik Belgesi yazıldığında listelenen Bakanlık hizmetlerinden
“Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)” seçilerek E-TUYS
sistemine girilir.

E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Sanayi Bakanlığı’nın uygulaması seçilir ve Sayfanın alt kısımlarına doğru ilerleyerek Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nü
bulunur.
 
2- Sanayi veya Teknoloji Bakanlığı www.sanayi.gov.tr adresine girilerek sayfanın üst menüsünde
bulunan “E-Hizmetler” başlığı seçilerek veya doğrudan https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/
adresine girilerek ulaşılan Dijital Bakanlık platformunda kaydırma çubuğu ile sayfa altına
ilerleyip Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Başlıklı kutu seçilerek de
sisteme girilmesi mümkündür. Tarayıcının yönlendirdiği E-Devlet giriş sayfasında elektronik imza, e-Devlet şifresi veya diğer yöntemlerle kimlik doğrulama işlemi tamamlandığında E-TUYS’a giriş yapılır.

E-Devlet’e Elektronik İmzayla Giriş Nasıl Yapılır?

Açılan kimlik doğrulama sayfasında aşağıda okla gösterilen alandaki e-imza sekmesini seçiniz.
Açılan yeni sekmede, yetkilendirilen kullanıcının “TC Kimlik No” alanı bilgisini girerek devam et
tuşuna basınız.
“Masaüstünüzde bulunan e-imza uygulamasını açınız ve ekrandaki işlem kodunu giriniz. Not: E-Devlet Kapısı e-İmza Uygulaması’nı bilgisayarınıza indirmelisiniz. Uygulamayı indirmek için altı
mavi ile çizili “tıklayınız” kelimesine tıklayınız. Daha önce indirdiyseniz tekrar indirmenize gerek
yoktur. 

E-Tuys Üzerinden Yeni Firma Bilgileri Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu adımların ardından kullanıcı, açılan kullanıcı ekranının sol üst köşesinde bulunan “Yatırımcı Bilgileri Kılavuzu” adlı kılavuzdaki adımları izleyerek elektronik ortamda doldurur ve kaydeder.

 •  Bankaların ve finansal kiralama firmalarının sadece “Yatırımcı” sekmesindeki bilgileri doldurmaları ve kaydetmeleri yeterlidir, başvuruyu göndermelerine gerek yoktur. 
 • Bu veriler doldurulana kadar kullanıcı ekranının sol tarafında yer alan “İşlemler” başlıklı menüde sadece “Yatırımcı” başlıklı alan gösterilir, teşvik belgesi başvuru ve revizesi işlemlerine ilişkin bölümler gösterilmez. 
 • Firma yatırımcı bilgilerinin doldurulup Bakanlığımıza sunulması ve işleme alınmasını müteakip Teşvik Belgesi başvuru ve revizesine ilişkin sol menüdeki bölümler görünür hale gelir.
 • “Yeni Firma Bilgileri Başvurusu” durumundaki “SONUÇLANDIRILDI” ibaresi, teşvik belge
  başvurusunun sonuçlandırıldığı anlamına gelmemektedir. Yalnızca firma aktivasyon talebinin gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir.
 • Bu aşamadan sonra, ileriki bölümlerde detaylı şekilde anlatıldığı üzere yeni belge ve revize
  başvuruları yapılır.
   Yeni belge başvurusu yapılırken çalışmaya ara verilirse “Belge” başlıklı alanda “Üzerinde Çalıştığım
  Belgeler” seçeneği tıklanarak bu belgelerin listelenmesi sağlanır (Yeni belge girişi yaparken sisteme
  girdiğiniz bilgiler otomatik olarak kaydedilmektedir).
 • Üzerinde çalışmaya devam edilecek belge seçilir, “Belge Güncelle” tuşuna basılarak belge giriş
  işlemine devam edilir. 
 • Yukarıda belirtilen aşamaların tamamlanmasını müteakip E-TUYS ekranındaki sol menüde belge düzenleme ve düzenlenmiş belge üzerindeki revize, makine teçhizat listesi değişikliği vs. işlemlerin gerçekleştirebileceği alanlar kullanıma açılır. Yeni belge başvurusu Bakanlık onayına sunulmadan önce sisteme girilirken bütün bilgilerin tek bir oturumda girilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Çalışmaya ara verilirse “Belge” başlıklı alanda “Üzerinde Çalıştığım Belgeler” seçeneği tıklanarak bu belgelerin listelenmesi sağlanır (Yeni belge girişi yaparken sisteme girdiğiniz bilgiler otomatik olarak kaydedilmektedir). 
 • Bu menüde “Belge”, “Yatırımcı”, “Onaylama İşlemleri”, “Liste Değişikliği”, “Belge Revize”, ”Finansal Kiralama İşlemleri”, “Satış/Devir/İhraç/Kiralama”, “Belgeye Yönelik Münferit Başvurular”, ”Gerçekleşmeler, “Fatura” ve “Notlar” başlıkları altında 11 alan vardır. Bu alanlara kaydırma çubuğuyla ya da alan başlıklarının sağ tarafında kalan oklarla kullanılmayan alanlar daraltılarak
  ulaşılabilir.
 • Yeni belge girişi yapmak için “Belge” başlıklı alanda “Yeni Belge Girişi” başlıklı seçenek seçilir.
 • Künye bilgileri bölümünde yatırım ve belge ile ilgili bilgiler doldurulur. 
 • Dikkat: “Vergi İndirimsiz Destek Talebi” başlıklı alan yalnızca bölgesel sınıflı belgeler için aktif hale
  gelen bir seçenektir. “Evet” seçildiğinde 2012/3305 sayılı Kararın 12 inci maddesinin onuncu fıkrası gereği, kurumlar vergisi indirimi yerine, sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranının, yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanması talep edilmiş olur. 
 • “Hayır” işaretlenirse, kurumlar vergisi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği aynen
  uygulanır. İlgili tercih daha sonra değiştirilemez. 
 • Dikkat: “Kararname Tarih/Sayı” kısmının yanlış girilmesi, teşvik belgesi başvurusunda talep
  edilecek destek unsurlarının yanlış çıkmasına neden olabilmektedir. Bu tarz olası bir sorunun
  önüne geçebilmek için “Kararname Tarih/Sayı” kısmında yer alan kararnamelerin dikkatlice
  okunarak hangisi kapsamında müracaat edileceğinin netleştirilmesi yatırımcının sorumluluğudur.
  Burada “Belge ile İlgili Bilgiler” başlıklı alandaki “Yatırımın Konusu (US97)” başlıklı bölüm sağ
  tarafındaki ok tıklandığında açılan listeden uygun konu seçilerek doldurulur. 
 • Açılan liste “Ulusal Faaliyet ve Ürün Sınıflaması US 97”den 4’lü kodlar esas alınarak
  oluşturulmuştur. Bu listede uygun yatırım konusunu bulmakta sıkıntı yaşanması halinde listenin
  Excel formatındaki daha geniş versiyonuna Bakanlığımız internet sitesinde
  https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd2409011615 adresinde
  bulabilirsiniz. Buradan indirilen liste daha kapsamlı olduğu için yatırım konusuna uygun başlığın
  seçilmesi daha kolay olacaktır. 
 • Örneğin, “Monte edilmiş piezoelektrik kristaller” üreten bir üretici bu konuyu listede 3210.0.09.70
  kodu ile bulur, bu kodun başındaki ilk 4 rakam olan 3210 ürünün 4’lü koddaki başlığını
  vermektedir. Listede 3210’un karşılığı “ELEKTRONİK VALF VE ELEKTRON TÜPLERİ İLE DİĞER
  ELEKTRONİK PARÇALARIN İMALATI”dır. 
 • Dikkat: Sektör kodunun yanlış seçilmesi, başvurunun desteklenmeyen bir sektör seçilmesi
  sebebiyle firma tarafından onaylanamaması veya yanlışlıkla başvurunun Genel Müdürlüğün farklı
  bir Dairesine gönderilmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple dikkatle doldurulması
  gerekmektedir.
 • Tüm bölümler doldurulduktan sonra alanın sol üst köşesinde yer alan “Künye Bilgileri Kaydet”
  butonu tıklanarak veriler kaydedilir. 
 • Künye bilgilerinin kaydedilmesini müteakip alanın üstünde “Belge Künye Bilgileri”, Yatırım Cinsi”,
  “Ürün Bilgileri”, “Yerli Liste”, “İthal Liste”, Finansal Bilgiler”, “Destek Unsurları” ve “Evrak Listesi”
  başlıklı 8 sekme belirir.
 • Dikkat: Her sekmede tek tek işlem yaparak, “künye bilgileri kaydet”, “sonraki sayfa” butonları ile
  ilerlenmelidir. Bir sekme tamamlanmadan bir sonraki sekme aktif hale gelmemektedir.
 • Dikkat: “Belge Müracaat Talep Tipi” bölümü yalnızca teminatlı ithalat yapacak yatırımcılar
  tarafından “Teminatlı İthalat İzni” olarak işaretlenecektir. Seçim bu şekilde yapıldığında belge
  başvurusu sonuçlanmış olsa dahi Belge No oluşmaz, yalnızca Belge ID oluşur. Teminat ithalat
  yapılmayacaksa bu bölüm “Yatırım Teşvik Belgesi” olarak işaretlenmelidir.
   Teminatlı ithalat yapmayacağı halde bu bölümü “Teminatlı İthalat İzni” olarak dolduran firmalar,
  Belge No’ları oluşmadığı için sorun yaşamaktadır. 
 • Bu kısım dikkatle doldurulmalıdır. Daha sonra soldaki menüden teminatlı ithalat şeklinde
  hazırlanan belgeler “Teminatlı İthalatı Belgeye Dönüştür” bölümünden, belgeyi normal bir belgeye
  dönüştürme başvurusu yapabilir ve başvurusu sonuçlandığında Belge No oluşur. 
 • Dikkat: “Belge süre sonu” bölümü, Genel ve Bölgesel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımlar
  için maksimum 36 aya kadar (3 yıl) yazılabilir. Yatırımın 36 aydan daha önce tamamlanması
  öngörülüyorsa, isteğe göre ay sayısı daha düşük tutulabilir. 
 • Dikkat: OSB bilgisinin yanlış girilmesi durumunda OSB bölümü sabitlendiğinden il satırının bir
  altındaki veya üstünde il seçilip kaydedilip yeniden doğru yatırım ili seçildiğinde OSB tercihi
  yenilenebilecektir. 

YATIRIM CİNSİ

Bu sekme üzerinden yapılacak yatırımın cinsi sisteme girilir, daha önce girilmiş yatırım cinsi değiştirilir veya silinebilir. Yeni belge girişinde sadece “Yatırım Cinsi Ekle” butonu aktiftir. 

 • Bu buton tıklandığında “Yeni Yatırım Cinsi Ekleme” başlıklı pencere açılır.
 • “Yatırım Cinsi” başlıklı seçim kutusunun sağ tarafında yer alan yeşil renkli ok tıklandığında yatırım cinsleri listelenir. Bu listeden 2012/1 Sayılı Tebliğ’in 2. maddesinde tanımlanan yatırım cinslerinden yatırımın karakteristiğine uygun olan yatırım cinsi seçilerek, “Kaydet” başlıklı buton tıklanarak seçim kaydedilir.
 • Kaydedilen yatırım cinsleri sekmede “Yatırım Cinsi” başlığı altında listelenir.
 • Eğer birden fazla yatırım cinsi seçilecekse işlem tekrar edilir.
 • Yatırım cinsi girişi tamamlandığında sekmenin altında yer alan “Sonraki Sayfa” butonu tıklanarak
 • “Ürün Bilgileri” sekmesine geçilir.

Ürün Bilgileri

Bu sekme üzerinden yapılacak yatırım kapsamında üretilecek olan ürünler ve üretim miktarları
sisteme girilir, daha önce girilmiş ürün ve üretim miktarları değiştirilir veya silinebilir. Yeni belge
girişinde sadece “Ürün Bilgisi Ekle” butonu aktiftir. 

 • Bu buton tıklandığında “Yeni Ürün Bilgisi Ekleme” başlıklı pencere açılır.
 • Ürün ve kapasite bilgileri girişi yapıldıktan sonra “Kaydet” başlıklı butona tıklanarak bilgiler kaydedilir.
 • Girilen veriler “Ürün Kodu (US-97)”, “Ürün Adı”, “Mevcut Kapasite”, “İlave Kapasite”, “Toplam Kapasite” ve “Birim” başlıkları altında listelenir. Birden fazla ürün girişi için aynı işlem tekrar edilir.
 • “Ürün Bilgileri” girişi tamamlandığında sekmenin altında yer alan “Sonraki Sayfa” butonu tıklanarak
 • “Yerli Liste” sekmesine geçilir.
 • Dikkat: Ürün bilgilerinin sekmesinin doldurulması her yatırım türü için zorunludur. Örneğin; eğitim, sağlık, turizm gibi konularda yatırım yapan yatırımcılar da ürün bilgilerini öğrenci sayısı, derslik/sınıf sayısı, hasta sayısı ve yatak sayısı vb. şekilde girmek zorundadır.
 • Dikkat: Yatırım cinsi “Komple yeni yatırım” olan yatırımlara ilişkin ürün bilgisi girişi yapılırken yatırım konusu ürüne ilişkin “mevcut kapasite” Sıfır (0) olarak seçilmelidir. Yatırım cinsi komple yeni yatırım değilse mevzuattan ilgili yatırım cinsi seçilerek ilerlenmelidir.

Yerli Liste Sekmesi

 • Yerli liste sekmesi yatırım kapsamında yurtiçinden temin edilecek makine teçhizatın sisteme girişi ve daha önce girilmiş yerli makine teçhizat bilgilerinde değişiklik yapmak veya silmek için kullanılır. 
 • Ancak yatırım teşvik belgesi Bakanlığımızca onaylandıktan sonra gerçekleştirilecek muhtemel liste değişiklikleri sol menüde “Liste Değişikliği” başlıklı alandan yapılır. 
 • Yerli makine teçhizat “Yerli Liste Kalemi Ekle” butonu ile tek tek veya “Dosya Transferi” butonu ile bir Excel dosyasından toplu olarak eklenir. Yeni belge girişinde sadece “Yerli Liste Ekle” ve “Dosya Transferi” butonları aktiftir.
 • Bu sekmede aşağıda anlatıldığı üzere “Yerli Liste Kalemi Ekle” ve “Dosya Transferi” butonları ile yerli makine teçhizat listesi oluşturulduktan sonra sekmenin sağ alt kısmında yer alan “Sonraki Sayfa” butonuna basılarak ithal liste sekmesine geçilmesi gerekmektedir. 

Yerli Liste Kalemi Ekle Butonu 

 • Alınacak makine teçhizat sayısı az olduğunda veya Excel dosyası ile transfer edilen makine teçhizata yeni bir makine teçhizat eklenmesi gerektiğinde “Yerli Liste Kalemi Ekle” başlıklı buton kullanılır. Bu buton tıklandığında “Yeni Yerli Liste Kalemi Ekleme” başlıklı pencere açılır.
 • Pencerede yerli makine teçhizat listesinde belirtilen bilgilerin girileceği alanlar mevcuttur.
 • Girilecek makine teçhizat ismi GTIP adı ve GTIP numarası ile aranabilir. GTIP NO’su ile arama yapmak için “GTIP NO YA GÖRE ARA” başlıklı butonun yanındaki boş alana, girilecek olan makine teçhizatın GTIP No’su yazılır ve bu butona tıklanır.
 • Dikkat: Yerli liste için de aynı ithal listede olduğu gibi GTİP NO girme zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Arama sonucu “GTIP Arama” başlıklı pencerede açılır. Özellikle GTIP adıyla aramada birden fazla sonuç olabileceği için sıralanan sonuçlardan tercih edilenin sol yanındaki kutu tıklanarak seçilir ve “Seç” başlıklı buton ile arama işlemi tamamlanır.
 • Bu işlemle “Yeni Yerli Liste Kalemi Ekleme” başlıklı pencerede “GTIP No” ve “GTIP Açıklama” başlıklı alanlar dolu hale gelir. Kalan alanlar kullanıcı tarafından doldurulur ve “Kaydet” butonu ile listeye ekleme işlemi tamamlanır.

Dosya Transferi Butonu

 • Dosya transferi butonu alınacak yerli makine teçhizat listesinin bir Excel dosyası ile toplu olarak sisteme girilmesi için kullanılır.
 • Bu işlem için E-TUYS’tan indirilecek Excel dosyasının (Yerli-Liste-Bilgiler.xls) kullanılması gerekmektedir. Excel dosyasını indirmek için “Dosya Transferi” başlıklı buton tıklanır. Açılan pencerede “Excel Formatı İndir” başlıklı buton tıklanarak aşağıda örneği görülen Excel dosyası indirilir.
 • Dikkat: Listeye girilecek makine-teçhizatın GTİP kodunu bulabilmek için indirilen Excel dosyasının sekmesi olan “GTIP KODLARI” sekmesinde arama yapılabilir.
 • Dikkat: Listeye girilecek makine-teçhizat adının birebir aynısı bu sekmede bulunmayabilir. Bu durumda, ilgili makine-teçhizata kullanım amacı itibariyle en yakın kod seçilerek sisteme giriş yapılmalıdır. Yanlış GTİP girilmesi makine-teçhizatın ithalat aşamasında firmanın işlemini gerçekleştirememesine ve GTİP düzeltme işlemi nedeniyle firmanın zaman kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, doğru GTİP tespiti konusunda özen gösterilmesi esasen firmanın yararınadır.
 • Dikkat: “BİRİM KODLARI” sekmesinde yer alan kodların listeye girilecek makine-teçhizata uygun olarak “veri” sekmesine girilmemesi halinde kullanıcılar hata mesajı almakta ve işlemi tamamlayamamaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek ve doğru şekilde işlemi tamamlayabilmek için aşağıdaki adımlar dikkatlice takip edilmelidir.
 • Dosya “VERİ”, “BİRİM KODLARI” ve “GTIP KODLARI” başlıklı 3 sekme içermektedir. “VERİ” başlıklı sekme yatırım kapsamında alınacak yerli makine teçhizatın girileceği sekmedir. Bu sekme “GTIP NO”, “GTIP Açıklama”, ”Adı ve Özelliği”, “Miktarı”, “Birimi” ve “Birim Fiyatı(TL)(KDV HARİÇ)” başlıklı 6 kolondan oluşmaktadır.
 • “VERİ” başlıklı sekmede yer alan “GTIP NO”, “GTIP Açıklama” kolonların doldurulması için “GTIP KODLARI” başlıklı sekmeden, “Birimi” başlıklı kolonu doldurmak için de “BİRİM KODLARI” başlıklı sekmeden yararlanılacaktır. 
 • Örneğin yukarıdaki listenin birinci satırında yer alan “pres”in “GTIP NO”, “GTIP Açıklama” bilgilerini girmek için “GTIP KODLARI” başlıklı sekme açılır, B kolonunda yer alan GTIP açıklamalarından “pres”e uygun açıklama bulunur ve bunun “GTIP NO” ve “GTIP Açıklama” bilgileri “VERİ” başlıklı sekmeye kopyalanır.
 • Daha sonra bu makine-teçhizatın birimine tekabül eden kodu bulmak için “BİRİM KODLARI” başlıklı sekme açılır.
 • Dikkat: Birim kodları, direkt olarak excel sayfasının içerdiği birim kodları ile doldurulmalıdır.
 • Metin şeklinde girilen birim kodları başvurunun gönderilememesine yol açar
 • Örnek listede yer alan “pres” için birim “ADET(UNIT)” olduğundan buna karşılık gelen 142 kodu seçilerek “veri” başlıklı sekmenin “Birimi” başlıklı kolonuna girilir. Tüm makine-teçhizat bu şekilde listeye kaydedilir. Liste tamamlandığında sisteme yüklemek için “Dosya Transferi” başlıklı buton ile “Yeni Yerli Dosya Transferi” başlıklı pencere açılarak “Gözat” başlıklı buton tıklanır.
 • Açılan pencerede makine-teçhizat listesinin kaydedildiği “Yerli-Liste-Bilgileri.xls” isimli dosyanın bilgisayarda kayıtlı olduğu sürücü/dizin’e gidilerek dosya seçilir ve “Aç” butonuna basılarak “Yeni Yerli Dosya Transferi” başlıklı pencereye dönülür.
 • Bu pencerede “Kaydet” başlıklı buton ile veriler sisteme kaydedilir. Yüz ve üzeri satır sayısına sahip Excel dosyalarının yüklenmesi uzun sürebilmektedir, sayfayı kapatmadan beklenmelidir.
 •  Sisteme kaydedilen yerli makine-teçhizat listesi “Yerli Liste” başlıklı sekmede görüntülenir.
 • Oluşturulan listeye yeni bir kalem eklenmesi veya bir kalemin silinmesi bu sekme üzerinden gerçekleştirilir.
 • Dikkat: Kolonlardan boş ya da hatalı olan varsa, başvuruyu göndermeden kontrol edilerek düzeltilebilir.

Yerli Liste Kalemi Sil Butonu

 • Yerli makine teçhizat listesine eklenmiş olan bir kalemi silmek için kullanılır.
 • Silinecek kalemin sol tarafında yer alan kutu tıklanarak silinmek istenilen kalem seçili hale getirilir ve “Yerli Liste Kalemi Sil” başlıklı butona basılır. Açılan Onay penceresinde “Evet” butonu tıklanır. Kalem sistem tarafından listeden silindiğinde “Başarılı” başlıklı bir mesaj açılır.

Tüm Liste Sil Butonu

 • Yerli makine teçhizat listesinde yer alan tüm kalemleri silmek için kullanılır. “Tüm Liste Sil” başlıklı butona basıldığında tüm listeyi silmek üzere olduğunuzu belirten bir onay ekranı açılır. Onay ekranında “Evet” tuşuna basıldığında listenin tamamı silinerek, işlem sonucunu bildiren bir bildirim açılır.
 • Yerli makine teçhizat listesinde herhangi bir işlem gerçekleştirdikten sonra sekmenin altında sağda yer alan “Sonraki Sayfa” butonuna basılarak ithal liste sekmesine geçilmesi gerekmektedir.

İthal Liste Sekmesi

 • İthal liste sekmesi yatırım kapsamında yurtdışından temin edilecek makine teçhizatın sisteme girişi ve daha önce girilmiş ithal makine teçhizat bilgilerinde değişiklik yapmak veya silmek için kullanılır.
 • Ancak yatırım teşvik belgesi Bakanlığımızca onaylandıktan sonra gerçekleştirilecek muhtemel liste değişiklikleri sol menüde “Liste Değişikliği” başlıklı alandan yapılır.
 • İthal makine teçhizat “Yabancı Liste Kalemi Ekle” butonu ile tek tek veya “Dosya Transferi” butonu ile bir Excel dosyasından toplu olarak tıpkı Yerli Liste Kalem ekleme bölümündeki gibi eklenir.
 • Yeni belge girişinde sadece “Yabancı Liste Kalemi Ekle” ve “Dosya Transferi” butonları aktiftir. Bu sekmede aşağıda anlatıldığı üzere “Yabancı Liste Kalemi Ekle” ve “Dosya Transferi” butonları ile ithal makine teçhizat listesi oluşturulduktan sonra sekmenin sağ altında yer alan “Sonraki Sayfa” butonuna basılarak finansal bilgiler sekmesine geçilmesi gerekmektedir.

Yabancı Liste Kalemi Ekle Butonu

 • Alınacak makine teçhizat sayısı az olup Excel dosyası kullanmak istenmediğinde veya Excel dosyası ile transfer edilen makine teçhizata yeni bir makine teçhizat eklenmesi gerektiğinde “Yabancı Liste Kalemi Ekle” başlıklı buton kullanılır. Bu buton tıklandığında “Yeni Yabancı Liste Kalemi Ekleme başlıklı pencere açılır. Pencerede ithal makine teçhizat listesinde belirtilen bilgilerin girileceği alanlar mevcuttur.
 • Girilecek makine teçhizat ismi GTIP adı ve GTIP numarası ile aranabilir. GTIP NO’su ile arama yapmak için “GTIP NO YA GÖRE ARA” başlıklı butonun yanındaki boş alana, girmek istediğimiz makine teçhizatın GTIP NO’su yazılır ve bu butona tıklanır.
 • Arama sonucu “GTIP Arama” başlıklı pencerede açılır. Özellikle GTIP adıyla aramada birden fazla sonuç olabileceği için sıralanan sonuçlardan tercih edilenin sol yanındaki kutu tıklanarak seçilir hale getirilir ve “Seç” başlıklı buton ile arama işlemi tamamlanır.
 • Bu işlemle “Yeni Yabancı Liste Kalemi Ekleme” başlıklı pencerede “GTIP NO” ve “GTIP Açıklama” başlıklı alanlar dolu hale gelir. Kalan alanlar “Toplam Tutarı(FOB $)” ve “Toplam Tutarı(FOB TL)” alanları dışında kullanıcı tarafından doldurulur.
 • Dikkat: Yerli liste kalemi ekleme işleminden farklı olarak bu pencerede giriş işlemini tamamlamak için “Kaydet” butonuna basmadan önce pencerenin sol altında yer alan “Toplam Tutarı Getir” butonuna basılarak “Toplam Tutarı(FOB $)” ve “Toplam Tutarı(FOB TL)” alanlarının sistem tarafından doldurulmasının sağlanması gerekmektedir. Bu işlemi müteakip “Kaydet” butonu ile listeye kalem ekleme işlemi tamamlanır.

Dosya Transferi Butonu

 • Dosya transferi butonu alınacak ithal makine teçhizat listesinin bir Excel dosyası ile toplu olarak sisteme girilmesi için kullanılır. Bu işlem için E-TUYS’tan indirilecek Excel dosyasının kullanılması gerekmektedir. Excel dosyasını indirmek için “Dosya Transferi” başlıklı buton tıklanır. Açılan pencerede “Excel Formatı İndir” başlıklı buton tıklanarak aşağıda örneği görülen Excel dosyası indirilir.
 • Dosya “veri”, “BİRİM KODLARI”, “DÖVİZ CİNSLERİ” ve “GTIP KODLARI” ve “KULLANILMIŞ MAKİNE KODLARI” başlıklı 5 sekme içermektedir. “veri” başlıklı sekme yatırım kapsamında alınacak ithal makine teçhizatın girileceği sekmedir. Bu sekme “GTIP NO”, “GTIP Açıklama”, ”Adı ve Özelliği”, “Miktarı”, “Birimi” ve “Menşei Döviz Tutarı (Fob)” ve “Menşei Döviz Cinsi (Fob)” başlıklı 7 kolondan oluşmaktadır.
 • Yerli Liste Sekmesi Başlığında detaylandırıldığı üzere “veri” başlıklı sekmede yer alan “GTIP NO”, “GTIP Açıklama” kolonların doldurulması için “GTIP KODLARI” başlıklı sekmeden, “Birimi” başlıklı kolonu doldurmak için de “BİRİM KODLARI” başlıklı sekmeden yararlanılacaktır.
 • Ancak yerli listeden farklı olarak bu listede “Menşei Döviz Cinsi (Fob)” başlıklı kolonu doldurmak için “DÖVİZ CİNSLERİ” başlıklı sekme ; “Kullanılmış Makine” başlıklı kolonu doldurmak için ise “KULLANILMIŞ MAKİNE” başlıklı sekme kullanılacaktır. Yukarıdaki örnek listedeki kalemler Euro ile temin edileceğinden “DÖVİZ CİNSLERİ” sekmesinden Euro’ya tekabül eden döviz cinsi olan EUR kısaltmasını “veri” başlıklı sekmede “Menşei Döviz Cinsi (Fob)” kolonuna yazılır.
 • Dikkat: “KULLANILMIŞ MAKİNE” başlıklı sekmenin doldurulması makine kullanılmış da olsa yeni (kullanılmamış) de olsa ZORUNLUDUR.
 • “KULLANILMIŞ MAKİNE” başlıklı sekmeden bu örnek için bir satırdaki makine teçhizat “Kullanılmamış” (sıfır/yeni) olduğu için “Hayır”a karşılık gelen “2“ kodu, diğer satırdaki makine kullanılmış olduğu için “Kullanılmış Münferit”e karşılık gelen “3” kodu “Kullanılmış Makine” kolonuna yazılır.
 • Tüm makine teçhizat üstteki şekilde listeye kaydedilir.
 • Liste tamamlandığında sisteme yüklemek için “Dosya Transferi” başlıklı buton ile “Yeni İthal Liste Dosya Transferi” başlıklı pencere açılarak “Gözat” başlıklı buton tıklanır.
 • Açılan pencerede makine-teçhizat listesinin kaydedildiği “İthal-Liste-Bilgileri.xls” isimli dosyanın bilgisayarda kayıtlı olduğu sürücü/dizin’e gidilerek dosya seçilir ve “Aç” butonuna basılarak “Yeni İthal Liste Dosya Transferi” başlıklı pencereye dönülür.
 • Bu pencerede “Kaydet” başlıklı buton ile veriler sisteme kaydedilir. Yüz ve üzeri satır sayısına sahip Excel dosyalarının yüklenmesi uzun sürebilmektedir, sayfayı kapatmadan beklenmelidir.
 • Sisteme kaydedilen ithal makine teçhizat listesi “İthal Liste” başlıklı sekmede görüntülenir.
 • Oluşturulan listeye yeni bir kalem eklenmesi veya bir kalemin silinmesi bu sekme üzerinden gerçekleştirilir.

Yabancı Liste Kalemi Sil Butonu

 • İthal makine teçhizat listesine eklenmiş olan bir kalemi silmek için kullanılır.
 • Silinecek kalemin sol tarafında yer alan kutu tıklanarak silinmek istenilen kalem seçili hale getirilir ve “Yabancı Liste Kalemi Sil” başlıklı butona basılır. Açılan Onay penceresinde “Evet” butonu tıklanır. Kalem sistem tarafından listeden silindiğinde “Başarılı” başlıklı bir mesaj açılır.
 • İthal makine teçhizat listesinde herhangi bir işlem gerçekleştirdikten sonra “sekmenin altında sağda yer alan “Sonraki Sayfa” butonuna basılarak “Finansal Bilgiler” sekmesine geçilmesi gerekmektedir.

Tüm Liste Sil Butonu

 • İthal makine teçhizat listesinde yer alan tüm kalemleri silmek için kullanılır. “Tüm Liste Sil” başlıklı butona basıldığında tüm listeyi silmek üzere olduğunuzu belirten bir onay ekranı açılır. Onay ekranında “Evet” tuşuna basıldığında listenin tamamı silinerek, işlem sonucunu bildiren bir bildirim açılır.

Finansal Bilgiler

 • Yatırım kapsamında arazi-arsa, bina-inşaat ve diğer yatırım harcamaları kapsamında yapılacak harcamalar girilerek toplam sabit yatırım tutarı ve bu yatırımın ne şekilde finanse edileceğinin sisteme girildiği sekmedir.
 • İthal ve yerli makine teçhizat tutarları daha önce girilmiş olan yerli ve ithal liste sekmelerinden otomatik gelir. Sekmede yatırım giderlerine ilişkin olarak “Arazi-Arsa Bedeli”, “Bina-İnşaat Giderleri”, “Makine Teçhizat Giderleri”, “İthal Makine ($)” ve “Diğer Yatırım Harcamaları” başlıklı 5 bölüm ile yatırımın finansmanına ilişkin “Yabancı Kaynaklar” ve “Özkaynaklar” başlıklı iki bölüm vardır. 
 • Yatırım giderlerine ilişkin bölümlerden “Makine Teçhizat Giderleri” bölümü daha önce kullanıcı tarafından girilmiş yerli ve yabancı makine teçhizat listeleri bilgileri kullanılarak sistem tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır. Bu bölümdeki alanlarda kullanıcı işlem yapamaz. Bir düzeltme gerektiğinde “Yerli Liste” ve “İthal Liste” sekmelerine giderek gereken değişiklikler yapılır. Yapılan değişiklikler sistem tarafından “Finansal Bilgiler” sekmesine otomatik olarak yansıtılır.
 • Finansman ile ilgili alanlarda kullanıcı sadece “Toplam Yabancı Kaynaklar” başlıklı alanı doldurabilir, özkaynaklar bölümü sistem tarafından hesaplanır. “Yabancı kaynaklar” firmanın özkaynakları dışında kalan finansal unsurların tamamını (Türk Lirası, döviz kredisi, dövize endeskli kredi vb.) ifade etmektedir.
 • Girilen değerlere göre “TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI” ve “TOPLAM FİNANSMAN” bölümleri sistem tarafından hesaplanır.
 • Finansal bilgilerin girişi tamamlandığında sekmenin sol üst bölümünde yer alan “Finansal Bilgiler Kaydet” başlıklı buton tıklanarak veriler sisteme kaydedilir.
 • Yatırım kapsamında arazi-arsa, bina-inşaat harcaması varsa bu harcamalara ilişkin açıklamalar “Arazi Bedeli Açıklaması Ekle” ve “Bina İnşaat Açıklaması Ekle” başlıklı butonlar tıklandığında açılan açıklama alanlarına yazılarak “Kaydet” başlıklı buton ile sisteme kaydedilir.
 • Dikkat: Finansal Bilgiler tablosunda yer alan “Bina İnşaat Giderleri” bölümüne, yatırım teşvik belgesi müracaat tarihinden önce yapılan harcamalar yazılmamalıdır.
 • Dikkat: Başvurunuz onaylandıktan sonra sistemde kayıtlı belge müracaat tarihi, yatırım başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Yatırım süresi ise belge tarihi ile belge süre sonu arasındaki zamanı kapsamaktadır. Yalnızca yatırım süresi içinde yapılan harcamalar teşvik edilmektedir. Bu süre dışında gerçekleşen harcamalar yatırım teşviği kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle belge kapsamı harcama beyan ederken ve fatura girişi yaparken fatura tarihlerinin yatırım süresi içinde olduğundan emin olunmalıdır. Yatırım süresi dışındaki faturalar dikkate alınmamaktadır.

Destek Unsurları

 • “Destek Unsurları” sekmesinde “Belge Künye Bilgileri” sekmesinde seçilen destekleme sınıfı kapsamında verilebilecek olan tüm destek unsurları otomatik olarak sistem tarafından listelenir.
 • Dikkat: Sistem tarafından otomatik olarak listelenen destek unsurları, teşvik belgesi kapsamında yararlanılacak olan destek unsurlarıdır.
 • Dikkat: “Kararname Tarih/Sayı” kısmının yanlış girilmesi, teşvik belgesi başvurusunda talep edilecek desteklerin yanlış çıkmasına neden olabilmektedir. Olası bir sorunun önüne geçebilmek için “Kararname Tarih/Sayı” kısmında yer alan kararnamelerin dikkatlice okunarak hangisi kapsamında müracaat edileceğinin netleştirilmesi yatırımcının sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı bu unsurlardan yararlanmak istemediği unsuru seçerek sol üst köşede yer alan “Destek Unsuru Sil” başlıklı butona basarak bu unsuru belgeden çıkarır. Örneğin “Yatırım Yeri Tahsisi” destek unsurunu çıkarmak için bu unsur yanındaki kutu seçiler, “Destek Unsuru Sil” butonuna basılır ve silme işlemine onay verilerek işlem tamamlanır. Bütün destekler talep edilmiş olsa dahi, yatırımın bölgesi ve yatırım konusu itibariyle yalnızca mevzuatta yer alan desteklerden yararlanılabilmektedir.
 • Dikkat: Destek unsurları listesinde her defasında bir destek unsuru seçilerek silinebilmektedir. Birden fazla destek unsuru aynı anda seçilemediğinden bu işlemi kullanıcı yararlanmak istemediği her destek türü için bu işlemi tekrarlamalıdır.
 • Dikkat: Nadiren bağlantı kesintisi nedeniyle destek unsurları listelenmeyebilmektedir. Böyle bir durumda belge tamamlanıp imzaya sunulurken açıklama bölümüne destek unsurlarının çıkmadığı belirtilerek inceleme esnasında uzman tarafından eklenmesini istediğinizi belirtilerek, talep ettiğiniz destek unsurların eklenmesini sağlayabilirsiniz.

Evrak Listesi

 • Yatırımın karakteristiğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde (2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ’de sıralanmıştır) başvuru esnasında taranarak sisteme yüklenmesi zorunlu belli evraklar (SGK borçsuzluk yazısı veya barkodlu e-borcu yoktur belgesi, kapasite raporu, ÇED raporu gibi) bu sekme üzerinden PDF formatında eklenir.
 • Dikkat: Yükleme yapmadan önce PDF formatındaki dosyaların çalışır durumda olup olmadığı (düzgün bir şekilde açılıp açılmadığı) kontrol edilmelidir. Eklenmesi gereken evrakların hangileri olduğunun tespiti ve sisteme yüklenmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Dikkat: Yatırım teşvik belge başvuru ücreti kaldırıldığından “Belge Başvuru Dekontu” sisteme yüklenmeyecektir.
 • “Evrak Ekle” başlıklı buton tıklandığında “Evrak Girişi” başlıklı pencere açılır. Bu pencerede “Evrak Bilgileri”, “Taranan Sayfalar” ve “Dosya Listesi” başlıklı üç alan bulunmaktadır. Sayfa ilk açıldığında sadece “Evrak Bilgileri” bölümü aktiftir. Bu bölümde yüklenecek evrak, “Evrak Tipi” başlıklı kutudan seçilir. Seçim işlemi tamamlanıp “Evrak Kaydet” butonuna basıldığında “Taranan Sayfalar” bölümü aktifleşir.
 • Aktifleşen “Taranan Sayfalar” bölümünden ilgili evrakın kullanıcı bilgisayarına daha önce taranmış olan PDF dosyası seçilir ve “Dosya Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir.
 • Dosyanın kaydedilmesi ile en alt bölümde “Dosya” başlığı altında kaydedilen dosyayı açmayı sağlayan bir bağlantı belirir. “Tamam” butonu ile işlem tamamlanır.
 • Dikkat: Proje Tanıtımı – Üretim Akış Şeması evrak listesi sekmesine yüklenmeden başvuru süreci tamamlanamamaktadır. “Proje Tanıtımı – Üretim Akış Şeması” her bir yatırımın üretim süreci farklı olduğundan web sitemizde veya bu kılavuzda belirli bir şablonu bulunmamaktadır. Üretim  sürecinin aşamalarının açıklandığı, makine-teçhizatın hangi üretim aşamasında kullanıldığının özetlendiği ve her bir üretim aşamasında kaç personelin istihdam edilmesi gerektiği açıkça ifade edilmelidir. Bir Word veya Excel dosyasına kaydettiğiniz bir Proje Tanıtımı – Üretim Akış Şemasını PDF formatına dönüştürerek sisteme yükleyebilirsiniz.
 • Tüm evrakların yüklenmesi ile başvuru gönderilmeye, yani onaya sunulmaya hazır hale gelir.
 • Dikkat: Evrak listesi sekmesinde evrak yüklerken veya başvuruyu gönderme aşamasında evrak yüklemesi ile ilgili bir hata ile karşılaşmanız halinde “Tüm Evrakları Sil” butonu tıklanarak tüm evraklar silinip sıfırdan yüklenebilir. Hatanın devam etmesi halinde E-TUYS yardım e-posta hesabına (etuys@sanayi.gov.tr) ekinde tam ekran görüntüsü bulunan bir mail atabilirsiniz.
 • Yeni Belge Başvurusunun Bakanlığa Sunulması ve Başvurunun Takibi Giriş işlemleri tamamlanan belge “Başvuruyu Gönder” butonuna basılarak Bakanlığa sunulur. Butona basıldığında gelen “Başvuru Açıklama” ekranındaki boş alana eklenmek istenen herhangi bir not varsa eklenir ve “Başvuruyu Tamamla” butonuna basılır.1
 • Dikkat: Başvurunun sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için “Başvuru Açıklama” ekranına eklenecek notun mümkün olduğunca kısa, açık ve net bir şekilde yer alması gerekmektedir. Notların çok uzun olması halinde hata alınabilmektedir.

İmzalama Ekranı

 • “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra nitelikli elektronik sertifika ile imzalama penceresi açılır.
 • Dikkat: Eğer pencerede “ArkSigner Uygulamasi Bulunamamistir. Bilgisayariniza indirmek için tiklayiniz” hata mesajını veya “İmza Uygulamanız Yok ise Linke Tıklayıp İndirme İşlemini Gerçekleştiriniz.. İmza Uygulamasını İndir” ifadesini ekranda görüyorsanız öncelikle bilgisayarınıza ArkSigner programını indirmeniz gerekmektedir.
 • “İmza Uygulamasını İndir” linkine tıklayarak programı aşağıdaki adımları izleyerek bilgisayarınıza indiriniz.
 • İndirilen programın üzerine tıklayarak aşağıdaki adımları izleyerek kurulum aşamalarını tamamlayınız. “Bitti” butonuna tıklandıktan sonra açılan ekranda aşağıdaki adımları izleyiniz:40
 • Bu adımları tamamladıktan sonra tarayıcınızda http://demo.arksigner.com/v2/ linkiyle yeni bir sayfa açılacaktır. Yaklaşık 30 saniye içinde bu sayfanın sol kısmındaki alanda e-imzanız ile ilişkili imlik ve diğer bilgilerinizin otomatik olarak belirmesi gerekmektedir:
 • Bilgileriniz sol tarafta belirdikten sonra test olarak imza atabilirsiniz.
 • Bu işlemler ile imzalama uygulamasını yükledikten sonra E-TUYS imzalama ekranına geri dönebilirsiniz. Eğer sistemden çıkmışsanız yeniden giriş yaparak imzalama sayfasına dönerek işleme kaldığınız yerden devam edebilirsiniz:
 • İmzalama ekranının sol üst kısmında kimlik bilgileriniz, alt kısmında ise imzalamak istediğiniz başvuruya ilişkin bir ekran görüntüsü bulunur.
 •  “Pin” kısmına e-imza şifrenizi yazarak “İmzala” butonunu tıklayınız. İmza işlemini müteakip başvuru Bakanlığa iletilmiş olur.

Başvurunun Takibi

 • Başvurunun durumu “TEŞVİK” başlıklı ana sekmeden takip edilir.
 • Genel Müdürlüğe kullanıcı tarafından başvurunun E-TUYS üzerinden iletilmesinin ardından kullanıcı ekranında başvurunun durumuna ilişkin aşağıdaki görüntüde olduğu gibi “Yeni Belge Başvurusu” talebi için “Başvuru Yapıldı” ibaresi oluşacaktır. “Başvuru yapıldı” ibaresi ana ekranda görüntülenemiyorsa, başvuru Genel Müdürlüğümüze ulaşmamıştır. Bu durumda, “Üzerinde Çalıştığım Belgeler” kısmından ilgili belge seçilerek başvurunun yeniden imzalanması gerekmektedir.
 • Başvurunuz Bakanlığa ulaştıktan sonra ilgili sektör uzmanına havale edilecektir. Uzman tarafından değerlendirmeye alındığında talebin durumu kolonunda “Değerlendiriliyor” ibaresi oluşur.
 • Başvurunuz uzman tarafından değerlendirilip imza makamının onayına sunulduğunda, talebin durumu kolonunda “Uzman Onayladı” ibaresi oluşur. Bu ibare başvurunuza ilişkin sürecin sonuçlandırıldığı anlamına gelmemektedir.
 • Dikkat: “Sonuçlandırıldı” ibaresi iki farklı anlama gelebilmektedir.

1- Birinci durum: Belgenin eksiksiz olarak çıktığı durumdur. Bu durumda artı ( ) simgesine
tıklandığında simgenin altında herhangi bir not bulunmaz. 6 haneli ve “5” ile başlayan “Belge No”
oluşturularak belgeye atanır.
2- İkinci durum: Belge başvurusunun reddedilerek sonuçlandırılmasıdır. Bu durumda öncelikle ilgili satır sol baştaki kutucuk tıklandığında aktif hale gelen “Başvuru İçeriği” butonuna tıklanır. 

Ardından, açılan pencerede ilgili satırın yine solunda yer alan artı simgesine ( ) tıklandığında
uzmanın eklediği eksik bilgi ve/veya belgelere ilişkin bir not bulunur.

 • Dikkat: Reddedilerek sonuçlandırma ekranı: Yalnızca “Belge ID” kısmının altında bir sayı bulunur, “Belge No” kısmı aşağıdaki gibi boş gelir: “Başvuru içeriğini göster” butonu altından başvurunun reddedildiği ve gerekçesi görülebilir.
 • Dikkat: Belge No ve Belge ID alan sorunsuz şekilde sonuçlandırılmış teşvik belgesi “Açık Belgeler Listesi” adlı alana düşer.
 • Dikkat: E-TUYS uygulamasının geliştirilme nedenlerinden biri bürokratik süreçleri kolaylaştırmak olduğundan, E-TUYS kullanıcı ekranında yeni teşvik belgesi müracaatının durumu “Sonuçlandırıldı” olarak görüldükten sonra, Bakanlığımızca yatırımcı firmaya herhangi bir yazı, teşvik belgesi çıktısı vs gönderilmemektedir. Bakanlığımızdan da bir çıktı talep edilemez. Çıktı alınması mümkün olmamakla birlikte, çıktı almanızı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır.
 • Dikkat: Teşvik belgesinde yer alan bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı (KDV istisna desteği işlemleri) ve Ticaret Bakanlığı (gümrük vergisi muafiyeti işlemleri) ile paylaşılmaktadır. Bu nedenle anılan devlet kurumları E-TUYS üzerinden alınmış teşvik belgelerinin çıktılarını yatırımcıdan talep etmemekte, kendi sistemlerinden gerekli bilgileri sorgulayabilmektedirler.
 • Dikkat: Finansal kiralama firmaları ve bankaların yetkilendirilmiş kullanıcıları da bankaları/firmaları için tasarlanmış E-TUYS ekranlarına sahiptirler ve finansal kiralama veya faiz desteğine ilişkin işlemler söz konusu olduğunda, Kılavuzda belirtilen adımlar yatırımcı tarafından gerçekleştiğinde, teşvik belgesinde bulunan görülmesi gereken alanları görüntüleyebilmektedirler.
 • E-TUYS sisteminde “Açık Belgeler Listesi”nden teşvik belgenize ilişkin bilgileri görüntülemeniz mümkündür.

Yeni Belge ya da Revize Başvurusu Reddedildiğinde İzlenecek Aşamalar

 • Reddedilerek sonuçlandırılmış başvurunuz E-TUYS ana ekranında “Teşvik” adlı sekmede (ana ekran) görüntülenebilir. Reddedilen başvuru üzerinde tekrar işlem yapılması için aşağıdaki ekranda yer aldığı şekilde gelen satırın solunda bulunan kutucuk seçilerek “Belge Başvuru Talebini Aktif Hale Getir” butonuna basılır.
 • Ardından açılan pencerede “Evet” seçeneği tıklanır ve belge sol menüde bulunan “Üzerinde Çalıştığım Belgeler” kısmına düşer. Buradan başvuru seçilerek “Belge Güncelle” butonuna basılır ve güncelleme işlemine başlanır.
 • Dikkat: Revize başvuru talebinin reddedilmesi durumunda, reddedilen talep aktif hale getirilememektedir. Dolayısıyla revize başvuru talebinin tekrar oluşturularak gönderilmesi gerekmektedir.

LİSTE DEĞİŞİKLİĞİ

 • Yatırım Teşvik Belgesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından, yatırım kapsamı makine ve teçhizatta güncellemeler (ekleme, silme, miktar-fiyat güncelleme vs) yapılması mümkündür. Yerli ve ithal makine-teçhizat listelerine ilişkin revize talepleri için sol menüde bulunan “Liste Değişikliği” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Revizesi” ve “İthal Makine-Teçhizat Revizesi” seçeneklerinden değişiklik yapılacak liste seçilir. Aşağıdaki örnekte, yerli makine-teçhizat revizesinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. İthal liste revizesi için de aynı adımlar izlenmektedir.
 •  Dikkat: Yerli ve ithal makine teçhizat liste revizesi talepleri reddedildiğinde yapılan tüm değişiklikler sıfırlanmaktadır. Revize aşamasında dosya transferi mümkün değildir. Ancak liste revizesi taleplerinde yapılan değişikliklerin tarafınızca Excel dosyası formatında bilgisayarda tutulması size zaman tasarrufu sağlayabilir.
 • Dikkat: Yerli ve ithal makine-teçhizat listelerinde gerçekleşme olan satırlarda herhangi bir revize işlemi gerçekleştirilemez.

Yerli Makine-Teçhizat Revizesi

 • Öncelikle, “Yerli Makine-Teçhizat Revizesi” butonu tıklanır. Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından liste değişikliğine konu belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize Başvurusu butonu tıklanır.
 • Açılan iki kısımlı yeni pencerenin sol tarafından yeni makine-teçhizat girişi yapılması mümkündür.
 • Hâlihazırdaki makine-teçhizat listesinden çıkarılmak istenen veya listedeki miktarı değiştirilmek istenen kalemler bulunması halinde sağ taraftaki liste kullanılmalıdır.
 • Sağ taraftaki listeden revize talebinde bulunulacak kalem seçildiğinde aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Buradan gerekli bilgiler doldurularak “Kaydet” butonuna basıldığında ilgili satır kaydedilmiş olur.
 • Dikkat: Bu kayıt ile revize işlemini tamamlanmamaktadır. Daha sonra, sol menüdeki “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonuna tıklanır:
 • Açılan sekmede “Gönderilmiş Talep Listesi”nin altında yer alan revize başvurusu sol tarafındaki kutu işaretlenmek suretiyle seçilir ve üstünde yer alan “Başvuru İçeriği” butonuna tıklanır. 
 • Başvuruya eklenmesi gereken herhangi bir evrak yoksa “Başvuruyu Onayla” butonuna tıklanır.
 • Dikkat: Revize başvurusu için sisteme yeni bir belge/dosya/evrak (SGK borcu yoktur yazısı vb.) eklenmesi gerekiyorsa, yeni açılan pencerede revize başvurusu satırı solundaki kutu işaretlenerek seçilir. Bunun üzerine “Seçilen talep için yeni evrak ekle” butonu aktif hale gelir.
 • “Seçilen talep için yeni evrak ekle” butonu tıklandığında açılan yeni ekrandan evrak tipini girip “Evrak Kaydet” butonuna tıklayarak yeni evrak ekleyebilirsiniz.
 • Evrak ekleme aşamaları aşağıdaki ekran görüntülerinde yer almaktadır:
 • Eklediğiniz dosyalardan silmek istediğiniz olursa “Seçilen talep için kayıtlı evrak getir” butonuna tıklayınız.
 • Açılan pencereden silmek istediğiniz dosyaları “Seçilen Dosya Tipi İçin İçerik İşlemleri” butonunu seçerek silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Silme işlemi tamamlandıktan sonra “Talep evrak listesi” penceresinin altında yer alan “Kapat” butonuna ve “Oluşturulan revize başvuruları” penceresinin altındaki “Kapat” butonuna tıklandığında evrak ekleme işlemi tamamlanmış olur.

Yeni Makine-Teçhizat Girişi

 • Yeni makine-teçhizat girişi yapılmak istendiğinde, açılan pencerenin sol üst kısmında yer alan “Yeni Yerli Makine-Teçhizat Ekle” butonuna tıklanır. Açılan yeni pencereden yeni makine-teçhizat girişi yapılarak “Kaydet” tuşuna basılır.
 • Yeni makine-teçhizat eklenmesinin ardından ekranda bilgilerin kaydedildiğine dair bir mesaj belirecektir. “Tamam” butonuna basılır.
 • Eklenen kayıt, sol menüdeki “Talepler Listesi” kısmında renklendirilmiş olarak görünür  

Mevcut Makine-Teçhizatın Miktarında Değişiklik Yapılması

 • Mevcut makine-teçhizatın miktarında yapılacak değişiklik, açılmış olan iki kısımlı pencerenin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Listesi”, ithal liste söz konusu ise “Mevcut İthal Makine-Teçhizat Listesi” üzerinde gerçekleştirilir. Sıralı halde bulunan makine-teçhizat listesinden değişiklik yapılmak istenen kalem seçildiğinde üstte bulunan güncelleme ve silmeye yönelik butonlar aktif hale gelecektir.
 •  Bu örnekte, 2. sırada bulunan makinede güncelleme yapılması durumunda, söz konusu sıranın yanındaki kutucuk işaretlenir. “Seçilen Yerli Makine Teçhizatı Güncelle” butonuna basılır. Açılan yeni pencerede makine-teçhizat bilgilerinde değişiklik yapılır. Bu örnekte, hâlihazırda 5 adet olan miktar kısmı, 7 adet olarak güncellenmiştir. Gerekli güncellemenin yapılmasının ardından “Kaydet” butonuna basılır ve ekranda kaydın güncellendiğine ilişkin bir bildirim belirir. Değişiklik yapılan kayıt, sol taraftaki “Talepler Listesi”nde renklendirilmiş olarak gözükür.

Mevcut Makine-Teçhizat Kalemlerini Silme

 • Mevcut makine-teçhizat kalemlerinden herhangi birinin silinebilmesi için, açılmış olan iki kısımlı pencerenin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Listesi”, ithal liste söz konusu ise “Mevcut İthal Makine-Teçhizat Listesi” üzerinde işlem gerçekleştirilir.
 • Sıralı halde bulunan makine-teçhizat listesinden değişiklik yapılmak istenen kalem seçildiğinde, üstte bulunan güncelleme ve silmeye yönelik butonlar aktif hale gelecektir.
 •  Seçimin ardından, pencerenin üstünde yer alan “Yerli Makine Teçhizatı Sil” butonuna tıklanır. Ekranda kaydın silindiğine dair bir uyarı belirir ve silinen kayıt sol taraftaki “Talepler Listesi” kısmında renklendirilmiş olarak gözükür.
 • “Tamam” butonuna basılmasının ardından, arkada kalan pencerenin alt kısmındaki “Kapat” butonuna tıklanarak değişiklik talepleri girilmiş olur.
 • Yerli ve/veya ithal makine-teçhizat listesindeki değişiklikler, yukarıda açıklandığı şekilde sisteme girildikten sonra, ana sayfadaki sol menüde yer alan “Onaylama İşlemleri” alanı altındaki “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonuna tıklanır.
 • Dikkat: Revize işlemlerinin tamamı “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” ekranından onaylanması gerekir. Birden fazla revize işlemi, onaya sunma ekranından tek başvuru ile Genel Müdürlüğe iletilebilmektedir.
 • Açılan imzalama sayfasına şifre girilerek e-imza atılır:

İthal Makine-Teçhizat Revizesi

 • İthal makine-teçhizat listesi için ise aynı alanda yer alan “İthal Makine-Teçhizat Revizesi kısmından gerekli değişiklikler, yerli liste ile aynı adımlar izlenerek gerçekleştirilir.
 • İthal makine teçhizat revizesinde ETUYS’ta yeni eklenen kalemler listenin sonuna eklenmekte, tutar vs. bilgileri değişen kalemin değişiklikleri doğrudan bu kalemin sıra numarasına yansıtılmakta ve çıkarılan kalem olursa bu kalemin sıra numarası atlanarak listede diğer kalemlerin yeri değiştirilmemektedir (ör: bir listede 10 numaralı kalem listeden çıkarılırsa daha önce …8,9,10,11,… olarak sıralanan liste …8,9,11,… olarak sıralanır, yani çıkarma işleminden hiçbir kalem etkilenmez).
 • Ancak revize sonrası ithal listesinin son hali Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Sistemine aktarıldığında (Vergi Dairelerinin KDV istisnası işlemlerinde bağlandığı sistem) Başkanlık son gönderilen listeyi bir önceki listenin sonuna eklemektedir. Bu nedenle GİB sisteminde kalemlerin sıra numaraları değişmektedir.
 • İthal revizelerin GİB sistemine yukarıda belirtilen şekilde sıra numarası değiştirilerek kaydedilmesi nedeniyle bir revize işlemi sonrası gümrük işlemlerinde KDV İstisnası için Vergi Dairelerinden alınan Gümrük Belge ID ile birlikte kalemin ETUYS sistemindeki sıra numarası girildiğinde Gümrük sisteminde “GTIP uyumsuz” veya “girdiğiniz TPS belgesinin ilgili satırı kapanmış veya kullanımda olabilir” şeklinde hata mesajları alınmaktadır. Gümrük sisteminde alınan bu hata mesajları ETUYS kaynaklı olmayıp revize sonrası kalemin sıra numarasının GİB sisteminde kaymış olmasından kaynaklıdır. Bu nedenle bu hatanın çözümü için ilgili Vergi Dairesi ve GİB Bilgi İşlem Birimi ile temasa geçilerek kalemin o sistemdeki sıra numarasının belirlenmesi gerekmektedir.
 • Dikkat: Gümrük sisteminde hata veren Gümrük Belge Id (TPS kodu) incelendiğinde 9. haneden sonraki 4 hane aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi “1035” ise alınan hatanın çözümü için yukarıda belirtildiği üzere ilgili Vergi Dairesi ve GİB Bilgi İşlem Birimi ile temasa geçilmelidir.

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

 • Yatırımcılar tarafından yatırım teşvik belgesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından, yatırım kapsamı yerli ve/veya ithal makine-teçhizatın bir ya da daha fazla kaleminin finansal kiralama yoluyla temin edilmesi mümkündür. Bu talepler için, sol menüde bulunan “Finansal Kiralama İşlemleri” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Finansal Kiralama” ve “İthal Makine-Teçhizat Finansal Kiralama” seçeneklerinden talebe konu olanı seçilir.
 • Ancak, Finansal kiralama firmaları da “Finansal Kiralama Firması Kabul İşlemi” ve “Sat-Geri Kirala Kabul İşlemi” onaylarını E-TUYS’ta yetkilendirme işlemlerini tamamladıktan sonra gerçekleştirebilmektedir.
 • Yatırımcı firma ve finansal kiralama firmasının finansal kiralamaya konu makine-teçhizat için sistem üzerinden ayrı ayrı işlem yapması gerekmektedir. Yatırımcının finansal kiralama konusu makine-teçhizat bilgilerini sisteme girmesini müteakip finansal kiralama firmasının da onay işlemi yapması gerekmektedir.
 • Bu iki işlemin ardından finansal kiralama konusu makinelere ilişkin iki tarafın talepleri sistem üzerinden otomatik olarak (kiralayan ve kiralama firmasının başkaca bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın) tek bir talep haline getirilmekte ve Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Aşağıdaki örnekte, yatırımcı ve finansal kiralama firmasının yerli makine-teçhizata ilişkin yaptığı işlemler açıklanmıştır.

*İthal makine-teçhizat için de aynı adımlar izlenmektedir.

Yerli Makine-Teçhizat Finansal Kiralama

 • Öncelikle, finansal kiralama yoluyla makine-teçhizat temin etmek isteyen yatırımcı tarafından ana sayfadaki sol menüde bulunan “Finansal Kiralama İşlemleri” alanı altında yer alan “Yerli Makine Teçhizat Finansal Kiralama” butonuna tıklanır. Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından finansal kiralamaya konu belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize Başvurusu” butonuna tıklanır.
 • Açılan iki kısımlı yeni pencerenin sağ tarafındaki “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Listesi” kısmından kiralamaya konu kalemler seçilir ve “Finansal Kiralama Talebi Gönder” butonuna tıklanır.
 • Açılmış olan “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Güncelle” penceresi yatırımcı firmanın ihtiyacı doğrultusunda doldurulur. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken önemli husus; finansal kiralama firmasının vergi numarasının ilgili alana doğru şekilde girilmesidir.
 • Gerekli bilgiler, aşağıdaki örnekteki gibi girildikten sonra “Kaydet” tuşuna basılır.
 • Girilen bilgiler iki bölümlü pencerenin bu defa sol tarafında belirir.
 • Bu işlemin ardından, “Finansal kiralama firmasına mail gönder ve ekranı kapat” butonuna tıklanarak imza sayfasına geçilir. İmza işlemini tamamlanmasıyla başvuru sistem tarafından onaylanmak üzere finansal kiralama şirketine iletilir.
 • Dikkat: Sistemde finansal kiralama şirketi için kaydedilen e-posta adresinin doğru olması önem arz etmektedir. Bir hanedeki karakter farklılığı ya da boşluk bile e-postanın finansal kiralama firmasına ulaşmamasına yol açabilmektedir.
 • Finansal kiralama şirketinin onaylamasını müteakip talep sistem tarafından Genel Müdürlüğe iletilir. Finansal kiralama firmasının onayına kadar talep “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanında görülür, bu aşamada bu bağlantı üzerinden başvuru görüntülenebilir ve “Başvuru İçeriği” butonu tıklanarak açılan pencereden iptal edilebilir. Başvuru bu alana, gerektiğinde firma tarafından işlemin iptal edilebilmesi ve takibi amacıyla yansıtılmakta olup, halihazırda firma yetkilisi tarafından imzalanmış olduğundan bir kez daha imzalanmamalıdır. Tekrar imzalamaya kalkışıldığında ise hata mesajı alınacaktır.
 • Finansal kiralama şirketinin onayı sonrasında müracaat TEŞVİK ana sayfada durum bölümü “başvuru yapıldı” olarak listelenir. İşlemin durmu bu alandan izlenebilir. İşlem Genel Müdürlük tarafından onaylandığında durum bölümü “sonuçlandırıldı” olarak görünecektir.
 • Ayrıca finansal kiralama işlemi tamamlandığında yerli listede kaydırma çubuğu ile liste sağa kaydırılarak, ilgili kalemin finansal kiralama bilgilerinin bulunduğu kolon görüntülenerek de finansal kiralama firması ve izin verilen kiralama miktarları izlenebilir.

Finansal Kiralama Firması Ekranı

 • Finansal kiralama firması kendi kullanıcı ekranında yine sol menüde bulunan “Finansal Kiralama İşlemleri” alanı altındaki “Finansal Kiralama Firması Kabul İşlemi” seçeneğine tıklar. Açılan ekranda yer alan talebi, “Talep ID” yanındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle seçili hale getirdiğinde “Kiralama Başvurusu İlgili Makine Listesi” butonu aktif hale gelecektir.
 • Başvuruya konu talep seçildiğinde “Finansal Kiralama Bilgileri Listesi” penceresi açılacaktır. Buradan kiralama başvurusu kabul edilecekse “Kiralama Başvurusunu Onayla” butonuna tıklanır, “Finansal Kiralama Bilgileri” penceresinin ilgili alanları doldurularak “Kaydet” butonuna tıklanır. Diğer işlemler için ise diğer seçenekler mevcuttur.
 • Kaydet butonuna basıldığında açılan imza sayfasından imzalama işlemi tamamlandığında talep Genel Müdürlüğe iletilmiş olur.

İthal Makine-Teçhizat Finansal Kiralama

İthal makine-teçhizat için de “Finansal Kiralama İşlemleri” menüsü altında
bulunan “İthal Makine-Teçhizat Finansal Kiralama” seçeneği altından aynı adımlar izlenmektedir.

SATIŞ/DEVİR/İHRAÇ/KİRALAMA

 • Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbesttir, diğer hallerde ise Bakanlığın iznine tabidir.
 • Bakanlıktan gerekli izinler alınmadan devir, satış, ihraç veya kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi halinde, teşvik belgesi kapsamında yararlanılan desteklerin ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınması söz konusu olduğundan izin hususunda azami özen gösterilmesi, yatırımcının yararına olacaktır 
 • [İstisnalar ve detaylı bilgi için bakınız: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) ].
 • Bu talepler için, yatırımcı tarafından ana sayfadaki sol menüde bulunan “Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan seçeneklerden talebe uygun olanı seçilir.

Yerli Makine-Teçhizat Satış İzni veya Sat Geri Kirala İzni

 • “Satış / Devir / İhraç / Kiralama” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Satış İzni” butonuna tıklanır. Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından ilgili belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize Başvurusu” butonuna tıklanır.
 • Açılmış olan iki kısımlı pencerenin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Listesi” (ithal liste söz konusu ise “Mevcut İthal Makine-Teçhizat Listesi”) üzerinde işlem gerçekleştirilir. Sıralı halde bulunan makine-teçhizat listesinden değişiklik yapılmak istenen kalem seçildiğinde, üstte bulunan “Yerli Satış İzin Talebi” ve “Finansal Kiralama Yoluyla Satış İzin Talebi” butonları aktif hale gelecektir.
 • Dikkat: Bu alandaki “Finansal Kiralama Yoluyla Satış İzin Talebi” butonu söz konusu makine teçhizatın sat geri kirala işlemi ile temini içindir. Bu yöntemde firmanın belge kapsamında almış olduğu makine teçhizat bir finansal kiralama şirketine satılır ve sonra finansal kiralama şirketinden kiralama yoluyla geri alınır.

Yerli Satış İzin Talebi

 • İlgili kalemlerin başka bir firmaya satılabilmesi için açılmış bulunan iki kısımlı yeni pencerenin sağ tarafındaki “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Listesi” kısmından satışı konu kalemlerden biri seçilerek “Yerli Satış İzin Talebi” butonu tıklanır ve açılan yeni penceredeki alanlar doldurularak “Kaydet” butonuna tıklanır.
 • Satışı yapılacak tüm kalemler sol tarafa taşındığında “Finansal Kiralama Firmasına Mail Gönder ya da Kapat” başlıklı butona basılarak pencere kapatılır. Bu aşamada başvuru imzalanmak üzere “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanına düşer. 
 • Başvurunun “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” bağlantısı üzerinden firma yetkilisi tarafından imzalanmasını müteakip müracaat sistem tarafından Genel Müdürlüğe iletilir. 

Finansal Kiralama Yoluyla Satış İzin Talebi (Sat-Geri Kirala)

 • Eğer söz konusu kalem finansal kiralama firmasına satılıp bu firmadan geri kiralanacaksa (Sat-Geri Kirala İşlemi) “Finansal Kiralama Yoluyla Satış İzin Talebi” butonuna tıklanır. Açılan penceredeki alanlar doldurulur (bu pencerede “Firma Vergi Numarası” başlıklı alana finansal kiralama firmasının vergi numarası yazılmalıdır) ve “Kaydet” butonuna tıklanır. Kaydet butonuna basıldığında kaydı yapılan kalem ekranın sol tarafında da listelenir. Birden fazla kalem bu yöntemle alınacaksa diğer kalemler için de işlem tekrarlanır. 
 • Satışı yapılacak tüm kalemler sol tarafa taşındığında “Finansal Kiralama Firmasına Mail Gönder ya da Kapat” başlıklı butona basılarak başvuru imzalama sayfasına geçilir.  İmza işlemini tamamlanmasıyla başvuru sistem tarafından onaylanmak üzere finansal kiralama şirketine iletilir. 
 • Finansal kiralama şirketinin onaylamasını müteakip talep sistem tarafından Genel Müdürlüğe iletilir. Finansal kiralama firmasının onayına kadar talep “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanında görülür, bu aşamada bu bağlantı üzerinden başvuru görüntülenebilir ve “Başvuru İçeriği” butonu tıklanarak açılan pencereden iptal edilebilir. 
 • Başvuru bu alana gerektiğinde firma tarafından işlemin iptal edilmesinin sağlanması ve durumunun takibi amacıyla yansıtılmakta olup, zaten halihazırda firma yetkilisi tarafından imzalanmış olduğundan bir kez daha imzalanmamalıdır. Tekrar imzalamaya kalkışıldığında bir hata mesajı çıkacaktır. 
 • Finansal kiralama şirketinin onayı sonrasında müracaat Genel Müdürlüğe iletilmiş olur. Bu aşamadan sonra “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanında görünmez. TEŞVİK ana sayfada durum bölümü “Başvuru Yapıldı” olarak listelenir. İşlemin durumu bu alandan izlenebilir. İşlem Genel Müdürlük tarafından onaylandığında durum bölümü “Sonuçlandırıldı” olarak görünecektir. 
 • İthal Makine-Teçhizat Satış İzni veya Sat Geri Kirala İzni  Yukarıdaki örnekte, yatırımcının yerli makine-teçhizata ilişkin yaptığı işlemler açıklanmıştır. İthal makine-teçhizat için de “Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Satış İzni veya Sat Geri Kirala İzni” butonuna tıklanarak aynı adımlar izlenmektedir. 

Yerli Makine-Teçhizat Devretme 

 • Yerli makine teçhizat devri işlemi alanından hem firma tarafından doğrudan satın alınmış olan hem de finansal kiralama yoluyla temin edilmiş olan yerli makine teçhizatın yatırım teşvik belgesi almış başka bir firmaya devir işlemi yapılmaktadır. 
 • Dikkat: Söz konusu işlem hem devralacak hem devredecek teşvik belgelerinin elektronik ortamda alınmış belgeler olması durumunda geçerlidir. Devralacak olan belge elektronik, devredecek belge eski tip basılı belge ise, sadece devralacak firmanın revize işlemi yapması, özellik kodu ekranında ise “eski belgeden devir mi” bölümünü işaretleyerek bilgilerini doldurması gerekir. Devralacak belge eski tip basılı belge ise dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvurulması gerekecektir. 
 • Firma tarafından doğrudan satın alınmış olan yerli makine teçhizatın devri için “Satış / Devir / İhraç / Kiralama” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Devretme” butonuna tıklanır. Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından ilgili belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize Başvurusu” butonuna tıklanır. 
 • Açılmış olan iki kısımlı “Makine Devri İzin Başvurusu” penceresinin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut Yerli Liste Kayıtları” (ithal liste söz konusu ise “Mevcut İthal Liste Kayıtları”) üzerinde işlem gerçekleştirilir. Sıralı halde bulunan makine-teçhizat listesinden devir 59 yapılmak istenen kalem seçildiğinde, üstte bulunan “Devir Başvurusu İçin Seç” butonu aktif hale gelecektir. 
 • Buton tıklandığında ilgili kalemin başka bir firmaya devredilebilmesi için bilgilerin girileceği “Makine Devri İzin Başvurusu İçin Seç” adlı pencere açılır, bu pencerede “Finansal mı?” başlıklı alan hayır olarak seçilir ve diğer bilgiler doldurularak “Kaydet” butonuna tıklanır. 
 •  Bilgiler girildikten sonra “Devralacak Firmaya Mail Gönder ve Ekranı Kapat” butonuna tıklanır.
 • Dikkat: Yerli makine-teçhizatın devredilebilmesi için satın alınmış ve sisteme fatura kaydının yapılmış olması (ithal kalemlerde beyanname girişinin yapılmış olması) gerekmektedir. Bu işlem doğru şekilde yapıldığında gerçekleşme miktarı “Gerçekleşen Miktar” başlıklı alana otomatik olarak yansır eğer, bu alan sıfır görünüyorsa öncelikle fatura girişinin (ithalde beyanname girişi) tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde kaydet butonuna basıldığında aşağıdaki hata mesajı alınır. 
 •  Bu işlem tamamlandığında devredilecek makine teçhizat “Makine Devri İzin Başvurusu” penceresinin sol tarafına yansıtılır. 
 • Devredilecek tüm kalemler sol tarafa taşındığında “Devralacak Firmaya Mail Gönder ve Ekranı Kapat” başlıklı butona basılarak başvuru imzalama sayfasına geçilir. 
 • İmza işlemini tamamlanmasıyla başvuru sistem tarafından onaylanmak üzere makine teçhizatı devralacak firmaya iletilir. 
 • Dikkat: Devralacak firmanın onaylamasını müteakip talep sistem tarafından Genel Müdürlüğe iletilir. Devralacak firmanın onayına kadar talep “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanında görülür, bu aşamada bu bağlantı üzerinden başvuru görüntülenebilir ve “Başvuru İçeriği” butonu tıklanarak açılan pencereden iptal edilebilir. Başvuru bu alana gerektiğinde firma tarafından işlemin iptal edilmesinin sağlanması ve durumunun takibi amacıyla yansıtılmakta olup, zaten halihazırda firma yetkilisi tarafından imzalanmış olduğundan bir kez daha imzalanmamalıdır. Tekrar imzalamaya kalkışıldığında aşağıdaki hata mesajı çıkacaktır. 
 • Devralacak firmanın onayı sonrasında müracaat Genel Müdürlüğe iletilmiş olur. Bu aşamadan sonra “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanında görünmez. Teşvik başlıklı sekmede durum bölümü “Başvuru Yapıldı” olarak listelenir. İşlemin durumu bu alandan izlenebilir. İşlem Genel Müdürlük tarafından onaylandığında durum bölümü “Sonuçlandırıldı” olarak görünecektir. 

Yerli Makine Teçhizat Devralma Kabul İşlemi

 • Devralınacak yerli makine teçhizatın kabulü için “Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan “Makine-Teçhizat Devralma Kabul İşlemi” butonuna tıklanır. 
 • Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından ilgili belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Makine Devralma Onay/Ret Listesi” butonuna tıklanır. 
 • “Devralma İşlemini Onayla” başlıklı buton tıklanarak kabul işlemi yapılır. Kabul işlemi sonrasında müracaatın durumu hem devreden hem de devralan firmaların ekranlarında “Teşvik” başlıklı sekmede “Gönderilmiş Talep Listesi”ne yansıtılır. 

Finansal Kiralama Yoluyla Temin Edilmiş Yerli Makine Teçhizat Devretme

 • Firma tarafından finansal kiralama yoluyla alınmış olan yerli makine teçhizatın devri için “Satış / Devir / İhraç / Kiralama” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Devretme” butonuna tıklanır. Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından ilgili belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize Başvurusu” butonuna tıklanır. 
 • Açılmış olan iki kısımlı “Makine Devri İzin Başvurusu” penceresinin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut Yerli Liste Kayıtları” (ithal liste söz konusu ise “Mevcut İthal Liste Kayıtları”) üzerinde işlem gerçekleştirilir. Sıralı halde bulunan makine-teçhizat listesinden devir yapılmak istenen kalem seçildiğinde, üstte bulunan “Devir Başvurusu İçin Seç” butonu aktif hale gelecektir. 
 •  Buton tıklandığında ilgili kalemin başka bir firmaya devredilebilmesi için bilgilerin girileceği “Makine Devri İzin Başvurusu İçin Seç” adlı pencere açılır, bu pencerede “Finansal mı?” başlıklı alan evet olarak seçilir. Finansal kiralama şirketine ilişkin alanların sistem tarafından doldurulması için “Mevcut Finansal Kiralama Şirketi Seç” başlıklı buton tıklanır. 
 • Açılan pencerede finansal kiralama şirketi seçilerek “Seç” başlıklı buton tıklanarak önceki ekrana dönülür.
 • Bu işlem sonrasında Finansal Firma Vergi No, Finansal Firma Adı ve Finansal Gerçekleşen Miktar bölümleri otomatik olarak dolmuş olur. Diğer bilgiler doldurularak “Kaydet” butonuna tıklanır. 
 • Bilgiler girildikten sonra “Devralacak Firmaya Mail Gönder ve Ekranı Kapat” butonuna tıklanır. 
 • Dikkat: Yerli makine-teçhizatın devredilebilmesi için finansal kiralama yoluyla alınmış olan makinenin finansal kiralama şirketi tarafından fatura kaydının yapılmış olması (ithal kalemlerde beyanname girişinin yapılmış olması) gerekmektedir. Bu işlem doğru şekilde yapıldığında gerçekleşme miktarı “Gerçekleşen Miktar” başlıklı alana otomatik olarak yansır, eğer bu alan sıfır görünüyorsa öncelikle fatura girişinin finansal kiralama şirketi tarafından (ithalde beyanname girişi) tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde kaydet butonuna basıldığında aşağıdaki hata mesajı alınır.
 • Bu işlem tamamlandığında devredilecek makine teçhizat “Makine Devri İzin Başvurusu” penceresinin sol tarafına yansıtılır. 
 • Devredilecek tüm kalemler sol tarafa taşındığında “Devralacak Firmaya Mail Gönder ve Ekranı Kapat” başlıklı butona basılarak başvuru imzalama sayfasına geçilir. 
 • İmza işlemini tamamlanmasıyla başvuru sistem tarafından onaylanmak üzere önce ilgili finansal kiralama şirketine aktarılır. Finansal kiralama şirketinin onayını müteakip talep makine teçhizatı devralacak firmanın onayı için bu firmaya iletilir. 
 • Finansal kiralama firması ve devralacak firmanın onaylamasını müteakip talep sistem tarafından Genel Müdürlüğe iletilir. Devralacak firmanın onayına kadar talep “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanında görülür, bu aşamada bu bağlantı üzerinden başvuru görüntülenebilir ve “Başvuru İçeriği” butonu tıklanarak açılan pencereden iptal edilebilir. Başvuru bu alana gerektiğinde firma tarafından işlemin iptal edilmesinin sağlanması ve durumunun takibi amacıyla yansıtılmakta olup, zaten halihazırda firma yetkilisi tarafından imzalanmış olduğundan bir kez daha imzalanmamalıdır. Tekrar imzalamaya kalkışıldığında aşağıdaki hata mesajı çıkacaktır. 
 • Devralacak firmanın onayı sonrasında müracaat Genel Müdürlüğe iletilmiş olur. Bu aşamadan sonra “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanında görünmez. Teşvik başlıklı sekmede durum bölümü “Başvuru Yapıldı” olarak listelenir. İşlemin durumu bu alandan izlenebilir. İşlem Genel Müdürlük tarafından onaylandığında durum bölümü “Sonuçlandırıldı” olarak görünecektir. 

Finansal Kiralama Yoluyla Temin Edilmiş Yerli Makine Teçhizat Devralma 

 • Yukarıda belirtildiği üzere finansal kiralama yoluyla temin edilmiş yerli makine teçhizat devredilmesi işlemi devralan firmaya iletilmeden önce onaylanmak üzere finansal kiralama şirketine iletilmektedir. 
 • Finansal kiralama firmasının onayından sonra devralacak firma “Yerli Makine Teçhizat Devralma Kabul İşlemi” başlıklı bölümde anlatılan adımları takip ederek onay işlemini tamamlayacaktır. 

İthal Makine-Teçhizat Devretme 

 • Yukarıdaki örnekte, yatırımcının yerli makine-teçhizata ilişkin yaptığı işlemler açıklanmıştır. İthal makine-teçhizat için de “Satış/Devir/İhraç/Kiralama” alanı altında yer alan “İthal Makine-Teçhizat Devretme” butonuna tıklanarak aynı adımlar izlenmektedir. Yerli Makine-Teçhizat İhraç İzni 
 • “Satış / Devir / İhraç / Kiralama” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat İhraç İzni” butonuna tıklanır. Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından ilgili belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize Başvurusu” butonuna tıklanır. 
 • Açılmış olan iki kısımlı pencerenin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut Makine-Teçhizat Listesi” üzerinde işlem gerçekleştirilir. Sıralı halde bulunan makine-teçhizat listesinden değişiklik yapılmak istenen kalem seçildiğinde, üstte bulunan “İhraç Başvurusu İçin Seç” butonu aktif hale gelecektir. 
 •  İlgili kalemlerin ihraç edilebilmesi için işleme konu kalem seçilerek “İhraç Başvurusu İçin Seç” butonu tıklanır ve açılan yeni penceredeki bilgiler doldurularak “Kaydet” butonuna tıklanır. 
 •  Bu işlemin ardından, ihraç işlemine konu kalemler ekrandaki pencerenin sol tarafında renklendirilmiş olarak belirir. Bu penceredeki işlem tamamlandığında “Kapat” butonuna tıklanır. 

İthal Makine-Teçhizat İhraç İzni 

 •  Yukarıdaki örnekte, yatırımcının yerli makine-teçhizata ilişkin yaptığı işlemler açıklanmıştır. İthal makine-teçhizat için de “Satış / Devir / İhraç / Kiralama” alanı altında yer alan “İthal MakineTeçhizat İhraç İzni” butonuna tıklanarak aynı adımlar izlenmektedir. 

Yerli Makine-Teçhizat Kiralama

 • “Satış / Devir / İhraç / Kiralama” alanı altında yer alan “Yerli Makine-Teçhizat Kiralama” butonuna tıklanır. Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından ilgili belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Revize Başvurusu” butonuna tıklanır. 
 • Açılmış olan iki kısımlı pencerenin sağ tarafında yer alan, yerli liste söz konusu ise “Mevcut Yerli Makine-Teçhizat Listesi” üzerinde işlem gerçekleştirilir. Sıralı halde bulunan makine-teçhizat listesinden değişiklik yapılmak istenen kalem seçildiğinde, üstte bulunan “Kiralama Başvurusu İçin Seç” butonu aktif hale gelecektir. 
 • Kiralamaya konu kalem seçilerek “Kiralama Başvurusu İçin Seç” butonu tıklanır ve açılan yeni penceredeki bilgiler doldurularak “Kaydet” butonuna tıklanır. 
 • Bu işlemin ardından, kiralama işlemine konu kalemler ekrandaki pencerenin sol tarafında renklendirilmiş olarak belirir. Bu penceredeki işlem tamamlandığında “Kapat” butonuna tıklanır. 

İthal Makine-Teçhizat Kiralama

 • Yukarıdaki örnekte, yatırımcının yerli makine-teçhizata ilişkin yaptığı işlemler açıklanmıştır. İthal makine-teçhizat için de “Satış / Devir / İhraç / Kiralama” alanı altında yer alan “İthal MakineTeçhizat Kiralama” butonuna tıklanarak aynı adımlar izlenmektedir. 

E-TUYS ÜZERİNDEN BELGE REVİZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

 • Yatırım teşvik belgesinin onaylanmasını müteakip yatırımın herhangi bir aşamasında E-TUYS sistemi üzerinden belgeye ilişkin değişiklik/revize talebinde bulunulması mümkündür. 
 • Belge revize talepleri ekranın sol tarafındaki menüde yer almakta olup, 8 başlık altında tanımlanmıştır. 
 • Belge Revize 
 • Süre Uzatımı 
 • İstihdam Revizesi 
 • Kapasite Revizesi 
 • Yatırım Cinsi Revizesi 
 • Sabit Yatırım Finansman Revizesi 
 • Destek Unsuru Revizesi
 • Yatırım Yeri Revizesi 
 • Özel Şart Revizesi 
 • Dikkat: Aşağıda anlatılacak tüm revize başvuruları, söz konusu her işlem tamamlandıktan sonra, ancak “Belge Değişikliklerini Onaya Sunma” ekranından onaylandıktan sonra imzalanarak Bakanlığa iletilmektedir. Yapılacak işlemlerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Revize başvurularında yüklenmesi gereken ilave evraklar da yine (aşağıda anlatılacağı üzere) “Belge Değişikliklerini Onaya Sunma” ekranından sisteme yüklenebilmektedir. 
 • Bir revize talebi oluşturulduğunda bu talep sonuçlanmadan 2. bir revize talebi oluşturulamaz. 

Süre Uzatımı Revizesi

 •  Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı yatırım süresinin uzatılmasına ilişkin talepler için öncelikle E-TUYS ekranının sol menüsünde yer alan “Süre Uzatımı” butonu tıklanır.
 • Süre Uzatımı butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, süre uzatımı talebinde bulunulmak istenen diğer bir ifadeyle işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir. 
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır.
 •  Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
 •  Yatırım süresini uzatma talebinin gerekçesi mücbir sebep ise ilgili menüden “Evet”, mücbir sebep yoksa “Hayır” seçeneği seçilir. “Hayır” seçeneği için ekranda görünen Açıklama bölümüne süre uzatımı talebinin gerekçesinin yazılması gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra açılan pencerenin sağ alt bölümünde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır. 
 • Buton tıklandığında “Süre uzatımı revizesi başvurusu kaydedildi.” uyarısı ekrana gelir. Tamam butonu tıklanarak ekran kapatılabilir. 
 • Dikkat: Kaydedilmiş olan Süre Uzatımı Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir. 
 • Bu aşamadan sonra, sol menüdeki “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” kısmına tıklanır ve açılan ekranda iletilmek istenen talebin solunda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir. 

İstihdam Revizesi

 • Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı mevcut ve ilave istihdam değişikliğine ilişkin talepler için öncelikle E-TUYS ekranının sol menüsünde yer alan “İstihdam Revizesi” butonu tıklanır. 
 • İstihdam Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, istihdam değişikliği talebinde bulunulmak istenen, diğer bir ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir. 
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır. 
 • Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
 • Güncellenmek istenen mevcut istihdam ve/veya ilave istihdam bilgileri girildikten sonra açılan pencerenin sağ alt bölümünde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır. Buton tıklandığında aşağıdaki “İstihdam revizesi başvurusu kaydedildi.” uyarısı ekrana gelir. Tamam butonu tıklanarak aşağıda örneği yer alan ekran kapatılabilir. 
 • Dikkat: Kaydedilmiş olan İstihdam Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir. 
 •  Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir. 

Kapasite Revizesi 

 • Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı üretim kapasitesi değişikliğine ilişkin talepler için öncelikle E-TUYS ekranının sol menüsünde yer alan “Kapasite Revizesi” butonu tıklanır. 
 • Kapasite Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, kapasite değişikliği talebinde bulunulmak istenen, diğer bir ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir. 
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır.
 • Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.  Yukarıda örneği yer alan ekranın sol üst bölümündeki “Yeni Kapasite Bilgisi Ekle” butonu tıklandığında, halihazırda belgede kayıtlı üretim kapasitesine ilave olarak yeni ürün ve kapasite bilgisi eklenmesine olanak sağlayacak bir pencere açılır.
 • Açılan pencerede tanımlı olan alanlar doldurulur ve “Kaydet” butonuna tıklanır.
 • Kaydet butonuna basıldığında ekranda “Kapasite Revizesi Yeni Kayıt Kaydedildi” uyarısı çıkmaktadır. Sırasıyla “Tamam” ve “Kapat” butonları tıklanarak bu ekrandan çıkılır.
 • Kaydedilmiş olan Kapasite Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir. 
 • Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.
 • Kapasite Revizesi taleplerinde yukarıda detayları açıklandığı üzere halihazırda belgede kayıtlı üretim kapasitesine ilave bir kapasite eklenebileceği gibi yeni bir üretim kapasitesi eklemeden halihazırda kayıtlı olan üretim kapasitesinin güncellenmesi veya silinmesi de talep edilebilir.
 • Bu durumda, ekranın sol tarafındaki menüde yer alan “Kapasite Revizesi” butonu tıklandıktan ve işlem yapılacak aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra “Revize Başvurusu” butonu tıklanır ve bu kez ekranda açılan pencerenin sağ tarafında kayıtlı üretim kapasiteleri üzerinde talep edilen değişiklik gerçekleştirilir.
 • Yukarıda yer alan ekranda görüldüğü gibi, işlem yapılmak istenen ürün adı için kutucuk işaretlenir ve “Seçilen Kapasite Bilgisini Güncelle” butonu tıklanır. 
 • Kaydedilmiş olan Kapasite Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir. 
 • Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir. 

Yatırım Cinsi Revizesi 

 • Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı yatırım cinsinin değişikliğine ilişkin talepler için öncelikle E-TUYS ekranının sol menüsünde yer alan “Yatırım Cinsi Revizesi” butonu tıklanır. 
 • Yatırım Cinsi Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, yatırım cinsi değişikliği talebinde bulunulmak istenen diğer bir ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir. 
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır. 
 • Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir. 
 • Yukarıda örneği yer alan ekranın sol üst bölümündeki “Yeni Yatırım Cinsi Ekle” butonu tıklandığında, halihazırda belgede kayıtlı yatırım cinsine ilave olarak yeni bir yatırım cinsi eklenmesine olanak sağlayacak bir pencere açılır.
 • Açılan pencerede tanımlı olan yatırım cinslerinden biri seçilmek suretiyle “Kaydet” butonuna tıklanır.
 • Kaydet butonuna basıldığında ekranda “Yatırım Cinsi Revizesi Yeni Kayıt Kaydedildi” uyarısı çıkmaktadır. Sırasıyla “Tamam” ve “Kapat” butonları tıklanarak bu ekrandan çıkılabilir. 
 • Kaydedilmiş olan Yatırım Cinsi Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir. 
 • Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir. 
 • Yatırım Cinsi Revizesi taleplerinde yukarıda detayları açıklandığı üzere halihazırda belgede kayıtlı yatırım cinsine ilave yeni bir yatırım cinsi eklenebileceği gibi yeni bir yatırım cinsi eklemeden halihazırda kayıtlı olan yatırım cinsinin güncellenmesi veya silinmesi de talep edilebilir. 
 • Bu durumda ekranın sol tarafındaki menüde yer alan “Yatırım Cinsi Revizesi” butonu tıklandıktan ve işlem yapılacak aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra “Revize Başvurusu” butonu tıklanır ve bu kez ekranda açılan pencerenin sağ tarafında kayıtlı yatırım cinsleri üzerinde talep edilen değişiklik gerçekleştirilir. 
 • Yukarıda yer alan ekranda görüldüğü gibi işlem yapılmak istenen yatırım cinsi için kutucuk işaretlenir ve talebe göre “Seçilen Yatırım Cinsini Güncelle” veya “Seçilen Yatırım Cinsini Sil” butonlarından herhangi biri tıklanır.
 • Bu işlemden sonra ekrana yansıyan “Yatırım Cinsi Revizesi Mevcut Kayıt Silindi” uyarısı için sırasıyla “Tamam” ve “Kapat” butonları tıklanmak suretiyle ekran kapatılabilir. 
 • Kaydedilmiş olan Yatırım Cinsi Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir. 
 • Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir. 

Sabit Yatırım Finansman Revizesi 

 • Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarına ilişkin değişiklik talepleri için öncelikle ETUYS ekranının sol menüsünde yer alan “Sabit Yatırım Finansman Revizesi” butonu tıklanır. 
 • Sabit Yatırım Finansman Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, yatırım tutarı değişikliği talebinde bulunulmak istenen diğer bir ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir.
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır. 
 • Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir. 
 • Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere ekranın sağ bölümünde halihazırda teşvik belgesinde kayıtlı olan yatırımın finansal bilgileri, sol bölümünde ise değişiklik taleplerinin kayıt edileceği alanlar yer almaktadır. Sol taraftaki ilgili alanlar doldurulmak suretiyle yatırım kapsamında gerçekleştirilecek harcamalarda ve/veya finansman yönteminde talep edilen değişiklikler gerçekleştirilebilir. 
 • Ancak ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat harcamalarına ilişkin herhangi bir değişiklik bu ekrandan yapılmamaktadır. İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat harcamalarına ilişkin değişiklik taleplerinin ana sayfanın sol menüsünde yer alan “Liste Değişikliği” başlığının altındaki “İthal Makine-Teçhizat Revizesi” ve “Yerli Makine-Teçhizat Revizesi” alanlarından yapılması gerekmektedir. Söz konusu listelerde yapılacak değişiklik taleplerinin onaylanmasını müteakip yatırım tutarında meydana gelecek değişiklikler otomatik olarak güncellenecektir. 
 • Talep edilen değişiklikler girildikten sonra açılan pencerenin sağ alt bölümünde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır ve “Yatırım Finansman Revizesi başvurusu tamamlandı” uyarısı alınır. “Tamam” butonu tıklanarak bu ekrandan çıkılabilir. 
 • Kaydedilmiş olan Sabit Yatırım Finansman Revizesi talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir. 
 • Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir. 

Destek Unsuru Revizesi

 • Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarına ilişkin talepler için öncelikle E-TUYS ekranının sol menüsünde yer alan “Destek Unsuru Revizesi” butonu tıklanır. 
 •  Destek Unsuru Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, destek unsuru değişikliği talebinde bulunulmak istenen diğer bir ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir. 
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır.
 • Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir. 
 • Destek unsurlarına ilişkin değişiklik (ilave, iptal vb.) talepleri “Destek Unsuru Açıklaması” bölümüne yazılır. 
 • Talep edilen değişiklikler girildikten sonra açılan pencerenin sağ alt bölümünde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır ve “Destek Unsuru Revize başvurusu tamamlandı” uyarısı alınır. “Tamam” butonu tıklanarak bu ekrandan çıkılabilir. 
 • Kaydedilmiş olan Destek Unsuru Revize talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir. 
 • Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir. 

 Yatırım Yeri Revizesi 

 • Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı yatırım yerine ilişkin değişiklik talepleri için öncelikle E-TUYS ekranının sol menüsünde yer alan “Yatırım Yeri Revizesi” butonu tıklanır. 
 • Yatırım Yeri Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, yatırım yeri değişikliği talebinde bulunulmak istenen diğer bir ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir.
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesini seçtikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır. 
 • Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir. 
 • Yeni yatırım yeri aşağıda yer alan ekran görüntüsünde olduğu gibi seçilir. 
 • Talep edilen değişiklikler girildikten sonra açılan pencerenin sağ alt bölümünde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır ve “Yatırım yeri başvurusu kaydedildi” uyarısı alınır. “Tamam” butonu tıklanarak bu ekrandan çıkılabilir. 
 • Kaydedilmiş olan Yatırım Yeri Revize talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir. 
 • Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir.

Özel Şart Revizesi 

 • Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı özel şartlara ilişkin değişiklik talepleri için öncelikle E-TUYS ekranının sol menüsünde yer alan “Özel Şart Revizesi” butonu tıklanır.
 • Özel Şart Revizesi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, özel şart değişikliği talebinde bulunulmak istenen diğer bir ifadeyle, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir. 
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır. 
 • Revize Başvurusu butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir. 
 • Talep edilen değişiklikler girildikten sonra açılan pencerenin sağ alt bölümünde yer alan “Revize Başvurusu” butonu tıklanır ve “Özel şart Revizesi başvurusu tamamlandı” uyarısı alınır. “Tamam” butonu tıklanarak bu ekrandan çıkılabilir. 
 • Kaydedilmiş olan Özel Şart Revize talebinin Bakanlığa iletilmesi için ekranın sol menüsünde yer alan “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında ekrana, taleplerin listelendiği aşağıdaki görüntü gelir.
 • Bu aşamada, iletilmek istenen talebe ait solda yer alan kutucuk seçilerek, “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir. 

Revize Başvurusu İçin Sisteme Dosya Yükleme 

 • Revize başvurusu için sisteme yeni bir belge/dosya/evrak (SGK borcu yoktur yazısı vb.) eklenmesi gerekiyorsa, Belge değişiklik Taleplerini onaya sunma ekranında bulunan talep seçilerek başvuru içeriği butonuna tıklandıktan sonra yeni açılan pencerede revize başvurusu satırı solundaki kutu işaretlenerek seçilir. Bunun üzerine “Seçilen Talep İçin Yeni Evrak Ekle” butonu aktif hale gelir.
 • “Seçilen talep için yeni evrak ekle” butonu tıklandığında açılan yeni ekrandan evrak tipini girip “Evrak Kaydet” butonuna tıklayarak yeni evrak ekleyebilirsiniz. 
 • Evrak ekleme aşamaları aşağıdaki ekran görüntülerinde yer almaktadır: 
 • Eklediğiniz dosyalardan silmek istediğiniz olursa “Seçilen talep için kayıtlı evrak getir” butonuna tıklayınız.
 • Açılan pencereden silmek istediğiniz dosyaları “Seçilen Dosya Tipi İçin İçerik İşlemleri” butonunu seçerek silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 
 • Silme işlemi tamamlandıktan sonra “Talep evrak listesi” penceresinin altında yer alan “Kapat” butonuna ve “Oluşturulan revize başvuruları” penceresinin altındaki “Kapat” butonuna tıklandığında evrak ekleme işlemi tamamlanmış olur. 

Bir Belgeye İlişkin Birden Fazla Revize Talebinin Bakanlığa Bir Arada Sunulması 

 • Yatırım teşvik belgesine ilişkin olarak İthal ve Yerli Liste Revizesi, Süre Uzatımı, İstihdam Revizesi, Kapasite Revizesi, Yatırım Cinsi Revizesi, Sabit Yatırım Finansman Revizesi, Destek Unsuru Revizesi, Yatırım Yeri Revizesi ve Özel Şart Revizesi gibi değişiklik talepleri yukarıdaki bölümde açıklandığı şekilde kayıt edildikten sonra, taleplerin “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanı üzerinden “Başvuruyu Onayla” butonu ile Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde talepler Bakanlığa ulaşmamakta ve ilgili firmanın E-TUYS ekranında talep olarak kayıtlı kalmaktadır. 
 • Bir veya birden fazla değişiklik talebi oluşturulduktan sonra “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanında “Başvuru İçeriği” butonu tıklandığında ekrana aşağıdaki görüntü gelir. Aşağıda yer alan pencerede görüldüğü üzere bir başvuru ile Bakanlığa birden fazla değişiklik talebi iletilebilir. Burada yer alan örnekte yatırımcı, aktif teşvik belgesinde hem Yatırım Yeri Revizesi hem de İstihdam Revizesi talebi oluşturmuştur. 
 • Ekranın sağ tarafında yer alan “Talebi İptal Et” butonu tıklandığında seçilen talep kaydı silinebilir. Oluşturulan taleplerin Bakanlığa iletilmesi için bu ekranı kapattıktan sonra sayfanın üst bölümünde yer alan “Başvuruyu Onayla” butonu tıklanır ve E-İmza atılmak suretiyle talep Bakanlığa iletilir. Bu işlem ile Bakanlığa iletilen bir adet müracaat kapsamında birden fazla değişiklik talebi iletilmiş olur. 
 • Dikkat: Hâlihazırda Bakanlığa iletilmiş ve değerlendirilmekte olan başka bir talep olması durumunda yatırımcının yeni bir revize talebi oluşturması mümkün olmamaktadır. 

BELGEYE YÖNELİK MÜNFERİT BAŞVURULAR 

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek tamamlama vizesi, belge devretme talebi, belge devralma talebi, belge iptal talebi ve kapatılmış belge açma talebi gibi başvurular için “Belgeye Yönelik Münferit Başvurular” alanı kullanılarak ve diğer revize türlerinden farklı olarak, her biri için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır. 
 • Dikkat: E-TUYS üzerinden teşvik belgesi dönüştürülmesi talebine ilişkin bir seçenek bulunmamaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat (ilgili Tebliğ ve Kararlar) kapsamında Genel Teşvik Belgesinin Bölgesel Teşvik Belgesine dönüştürülmesi yönünde bir talebiniz olması halinde bu talebinizi “Destek Unsuru Revizesi” alanından iletmeniz gerekmektedir. 

Belge Devretme Talebi 

 • Öncelikle bu işlem yalnızca E-TUYS’ta alınmış elektronik bir belgenin, yine E-TUYS’ta kayıtlı başka bir firmaya devri için kullanılmaktadır. Devredilecek belge eski tip basılı bir belge ise ilgili sektör Daire ile görüşülmesi gerekmektedir. 
 • “Belgeye Yönelik Münferit Başvurular” alanı altında yer alan “Belge Devretme Talebi” butonuna tıklanır. Açılan “Aktif Belgelerim” ekranından ilgili belge seçilir ve pencerenin sol üst kısmında yer alan “Belge Devir Talebi Gönder” butonuna tıklanır. 
 • Açılan penceredeki alana makinenin devredileceği firmanın vergi numarası girilerek kaydet butonuna basılır. 
 • Kaydet Tuşuna basıldığında elektronik imza sayfası açılır. İmzalama işlemi sonrasında Belge Devir Revizesi başvurusunun tamamlandığını belirten bir mesaj açılır. 
 • Bu aşamada başvuru belgeyi devralacak firmaya iletilmiş durumdadır. Devralacak firmanın onayını müteakip, işlem tamamlanır ve sistem tarafından Genel Müdürlüğe iletilir. 
 • Devralacak firmanın onayına kadar talep “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” alanında görülür, bu aşamada bu bağlantı üzerinden başvuru görüntülenebilir ve “Başvuru İçeriği” butonu tıklanarak açılan pencereden iptal edilebilir. 
 • Başvuru bu alana gerektiğinde firma tarafından işlemin iptal edilmesinin sağlanması ve durumunun takibi amacıyla yansıtılmakta olup, zaten halihazırda firma yetkilisi tarafından imzalanmış olduğundan bir kez daha imzalanmamalıdır. Tekrar imzalamaya kalkışıldığında bir hata mesajı çıkacaktır. 

Belge Devralma İşlemi 

 • Belgeyi devredecek firmanın “Belge Devretme Talebi” bağlantısı üzerinden devir işlemini başlatmasını müteakip başvuru devralacak firmanın ekranında “Belgeye Yönelik Münferit Başvurular” başlığı altında yer alan “Belge Devralma Talebi” bağlantısı ile ulaşılan alana düşer. 
 • Bu aşamada devralacak firmanın “SGK Borcu Yoktur Yazısı” ve sektör dairesi tarafından talep edilen diğer belgeleri eklemesi gerektiğinden, “Yeni Evrak Ekle” butonu ile evrak girişi penceresini açarak bu evrakları eklemesi gerekmektedir. 
 • SGK Yazısı için evrak girişi penceresinde sırasıyla evrak tipi alanında “SGK Borcu Yoktur Yazısı” seçilerek evrak kaydetme işlemi yapılır, sonra dosya seç ve dosya kaydet seçenekleri ile bu evrak için SGK yazısının PDF formatındaki dosyası eklenir ve tamam butonu ile evrak girişi tamamlanır. Diğer evraklar da bu şekilde girilir. 
 • Gerekli evrakları ekledikten sonra “Devralma İşlemini Onayla” butonu tıklanarak, imza sayfasına geçilir. İmzalama işlemini müteakip müracaat sistem tarafından Genel Müdürlüğe iletilir. 
 • Dikkat: Yukarıda anlatılan şekilde SGK Evrakı eklenmeden devralma işlemi onaylanırsa aşağıdaki hata mesajı alınır. Bu durumda evrak ekleme işlemi tamamlanarak onay aşamasına geçilmesi gerekir. 

Tamamlama Vizesi (Kapatma/Ekspertiz) Başvurusu 

 • Yatırım tamamlandığında veya teşvik belgesi süre sonu tarihinden itibaren 6 ay içinde firmaların tamamlama vizesi yapılmasına yönelik başvuruda bulunma yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 • Dikkat: Tamamlama vizesi başvurusunun sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için öncelikle yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan bina inşaat, ithal ve yerli makine-teçhizat vs. harcamalarına ilişkin tüm fatura ve beyannameler sisteme “Fatura Girişi” ve/veya “Beyanname Girişi” alanlarından eksiksiz olarak girilmiş olmalıdır. 
 • Dikkat: Makine ve Teçhizat alımlarının yevmiye girişlerinin tamamlanması ve girilen faturaların ve/veya “Gümrük Giriş Beyannamelerinin” toplam tutarının mevzuatta öngörülen asgari yatırım tutarının altında kalmaması gerekmektedir. Makine-teçhizat listesi faturaları veya yevmiye bilgileri girilmemişse aşağıdaki hata mesajıyla karşılaşılır, bu durumda önce bu girişlerin tamamlanması gerekmektedir.
 • Ardından, kullanıcı ekranının sol menüsünde yer alan “Belgeye Yönelik Münferit Başvurular” alanı altındaki Tamamlama Vizesi butonu tıklanır:
 • Açılan ekrandan tamamlama vizesi başvurusunda bulunulacak belge seçilerek “Sicil No İşlemleri” başlıklı buton tıklanarak belgeye ilişkin istihdam bilgilerinin girileceği pencere açılır.
 • Açılan pencerede “Ekle/Güncelle” başlıklı buton seçilerek sicil bilgisi ile mevcut ve ilave istihdam verilerinin girileceği pencere açılır.
 • Bu şekilde girilip kaydedilen veriler bir önceki “SGK Bilgileri Listesi” başlıklı pencerede listelenir. 
 • Söz konusu kayıtla ilişkilendirilecek SGK evrakları varsa, oluşturulan bu kayıt seçilerek “SGK Evrakı Ekle” başlıklı buton tıklanır ve açılan evrak ekleme penceresi üzerinden istenilen evraklar eklenir. 
 • SGK bilgileri girilmeden “Revize Başvurusu” butonu seçilerek tamamlama vizesi başvurusu yapılmaya çalışılırsa aşağıdaki hata mesajıyla karşılaşılır, bu durumda önce SGK girişinin tamamlanması gerekmektedir. 
 • SGK bilgilerinin girilmesiyle birlikte tamamlama vizesi başvurusu yapılmaya hazır hale gelmiş olur.
 • Bu aşamada sekmenin üst kısmındaki “Revize Başvurusu”na tıklanır, yeni açılan penceredeki “Belge Kapatma Açıklaması” alanına tamamlama vizesi talebine ilişkin varsa açıklama eklenir, eklenecek herhangi bir husus yoksa yatırım kapsamındaki harcamaların tamamlandığı belirtilip “Revize Başvurusu” başlıklı buton tıklanarak tamamlama başvurusu işlemi bitirilir. 
 • Bu aşamada tamamlama başvurusu henüz işleme girmemiş durumdadır. Talebin işleme girebilmesi için sol menüde “Onaylama İşlemleri” altındaki “Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” seçeneğinden talebin imzalanması gerekmektedir.  Dikkat: Tamamlama vizesi için eklenmesi gereken evraklar bu aşamada eklenir. Bunun için talep yanındaki kutu seçilerek “Başvuru İçeriği” başlıklı buton tıklanır. Yeni açılan “Oluşturulan Revize Başvuruları” başlıklı pencerede “Seçilen Talep İçin Kapatma Evrakları Ekle” başlıklı buton seçilerek, evrak ekleme ekranına ulaşılır. 
 • Evrak ekleme işlemi tamamlandığında “Gönderilmiş Talep Listesi” başlıklı ekrana geri dönülürek “Başvuru Onayla” butonu seçilip talep işleme sokulur. 

MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI (GERÇEKLEŞMELER)

 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Öngörülen Harcamaların Gerçekleştirilmesi
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen ithal makine-teçhizat, yerli makine-teçhizat, binainşaat, arazi-arsa ve diğer harcamaların yatırım süresi içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. 
 • E-TUYS aracılığıyla alınan elektronik belgeler kapsamında yapılan harcamaların Bakanlığa bildirilmesi için, yatırımın tamamlanması ve yatırım tamamlama vizesi işleminin gerçekleştirilmesi beklenmeyecektir.
 • E-TUYS sisteminde yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat alımlarının, satın alma işleminden önce, bina-inşaat, arazi-arsa ve diğer harcamaların ise satın alma işleminin hemen sonrasında, E-TUYS üzerindeki ilgili alanlar doldurulmak suretiyle, Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. 
 • Satın alınacak ithal ve/veya yerli makine ve teçhizatın E-TUYS üzerinden bildirilmemesi durumunda belge kapsamında öngörülen destek unsurlarından faydalanılması mümkün değildir.
 • Dikkat: Başvurunuz onaylandıktan sonra sistemde müracaat tarihi, yatırım başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Yatırım süresi ise müracaat tarihi ile belge süre sonu arasındaki zamanı kapsamaktadır.
 • Dikkat: Yalnızca yatırım süresi içinde yapılan harcamalar teşvik edilmektedir. Bu süre dışında gerçekleşen harcamalar asgari yatırım tutarına katılmakla beraber destek unsurlarından yararlandırılmamaktadır. Bu nedenle belge kapsamı harcama beyan ederken ve fatura girişi yaparken fatura tarihlerinin yatırım süresi içinde olduğundan emin olunmalıdır. 

İthal Makine-Teçhizat Alımı

 • Öngörülen ithal makine-teçhizat listesinde yer alan bir veya birden fazla makine-teçhizatın satın alma işlemi gerçekleştirileceğinde, satın alma yapılmadan önce E-TUYS ekranının sol menüsünün “Gerçekleşmeler” başlığının altında bulunan “İthal Liste Gerçekleşmeleri” alanı tıklanır.
 • “İthal Liste Gerçekleşmeleri” butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına hâlihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir. 
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra aktif olan sekmede yer alan “İthal Makine Teçhizat Listesi Getir” butonu tıklanır ve ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
 • Yukarıdaki ekranda görüleceği üzere, açılan pencerenin sağ tarafında hâlihazırda ithal listede kayıtlı makine ve teçhizatlar liste halinde yer almaktadır. Satınalma yapılacak makine-teçhizat solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle gerçekleştirilecek satır seçildiğinde “Gümrük Belge Kaydet” butonuna tıklandıktan sonra açılan pencerede ithal kalemin Gümrük GTİP kodu gerekirse (Gümrüğe gelecek ekipmanın nev’i değil de yalnızca GTIP kodunun farklı olması durumunda revize gerekmeden bu alanda GTIP kolayca değiştirilebilmektedir) değiştirilerek kaydet işlemi yapılır. Böylece söz konusu makine-teçhizat pencerenin sol tarafına taşınır. 
 • Öncelikle sol tarafa taşınan satır seçilerek “Özellik Kodu Ekle” butonu yardımıyla özellik kodu eklenir. Gümrükten makinenin çekiminin yapılabilmesi için özellik kodlarında mutlaka “Bedelli” seçeneğinin seçilmiş olması gerekmektedir. Eğer seçtiğinizde mevcut durumda (sol tarafta) “Bedelli” seçeneği geliyorsa tekrar eklemenize gerek yoktur. Eğer makine-taçhizat kullanılmış ise özellik kodunun ilgili kalem için “Kullanılmış makine” olarak kaydedildiğinden emin olunuz.
 • Yanlış bir özellik kodunun eklenmesi halinde “Özellik Kodu Sil” butonu yardımıyla yanlış bedelli kodu silinebilir. 
 • Özellik kodu eklenen satır için, ekranın sol üstünde yer alan “Gerçekleştir” butonu tıklanır.
 • Dikkat: Örneğin aynı satırda bulunan 15 adet makinenin 2 adedi gerçekleşecekse ilave adet ve tutar bilgisi girilmesine gerek bulunmamaktadır. Sistem kalemin miktarının ve tutarının tamamının tek bir ID numarası ile Gümrük sistemine göndermektedir. Bu kapsamda yapılan gerçekleştirmeler için otomatik olarak miktar veya tutar üzerinden düşüm yapılmaktadır.
 • DİKKAT: Bu aşamada “kayıt bulunamadı!” şeklinde bir hata alınırsa en yakın Gümrük Müdürlüğünde firmanın vergi numarasının Gümrük kaydının yapılması gerekmektedir.
 • Dikkat: Lütfen “gerçekleştir” butonuna tıkladığınızdan emin olunuz. Gerçekleştir butonuna tıklanmadığında satıra ilişkin gümrük Belge ID numarası oluşmakta ancak bu bilgiler gümrük tarafına gönderilememekte ve beyanname sırasında hata alınmaktadır.
 • Beyanname işlemlerinde E-TUYS makine teçhizat listesinde satır numarası ne olursa olsun satır no kısmına “1” yazılmalıdır. Çünkü e-tuys sistemi ile beraber her satır için ayrı bir gümrük Belge ID numarası oluşmaktadır. Ayrıca “gümrük gerçekleşme listesi” sekmesinde yer alan “kayıt tarihi” tescil işlemlerinde kullanılacak tarih olarak alınmalıdır. 
 • Gerçekleştirme işleminin ardından, Tek Pencere Portal Sistemi (TPPS) tarafından üretilen 23 haneli “Gümrük Belge ID” E-TUYS ekranında anlık olarak görüntülenebilir. Gümrük Belge ID’sini her zaman görüntüleyebileceğiniz ekran sol menüdeki “Gerçekleşmeler” ana başlığı altında yer alan “Gümrük Gerçekleşme Listesi” alt başlığıdır. Bu ekrana ilişkin tıklamanız gereken butonlar aşağıda ekran görüntüleri ile verilmektedir. 
 • “Gerçekleşmeler” ana başlığı altında yer alan “Gümrük Gerçekleşme Listesi” alt başlığına tıklanır: 
 • “Gümrük Gerçekleşme Listesi” butonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır. Bu pencereden Gümrük Belge ID, kayıt tarihi ve ithalata ilişkin diğer bilgiler görüntülenebilir. 
 • Yukarıda yer alan ekranda, satırın kullanımda olup olmadığı ile satırın miktar ve tutar düşümüne ilişkin bilgiler “Satır Durumu Sorgu” butonu yardımıyla görüntülenebilmekte, bu şekilde veriler Gümrük sisteminden otomatik olarak güncellenmektedir. 
 • Eğer GTİP düzeltmesi yapılması gerekiyorsa, öncelikle satır durumu sorgu butonuyla satırın kullanım durumu sorgulanır. Eğer satır durumu kolonunda “Kullanımda” yazıyorsa GTİP düzeltmesi yapılamaz, gümrük beyannamesinin kapatılması gerekir. Ancak satırın kullanımda olmaması durumunda, öncelikle satır için “Gümrük Gerçekleşme Listesi” başlığı altında yer alan ekrandaki ilgili satır için “Başvuru İptal Et” butonu altında yer alan kırmızı eksi simgesine tıklanarak başvuru iptal edilir.
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi tekrar seçildikten sonra aktif olan sekmede yer alan “İthal Makine Teçhizat Listesi Getir” butonu tıklanır ve açılan pencerenin sağ tarafında hâlihazırda ithal listede kayıtlı GTİP numarası değiştirilmek istenen makine ve teçhizat pencerenin sol tarafına taşınır. “Gerçekleştir” butonu tıklandığında açılan pencerede GTİP numarası düzeltilerek yeniden Gümrük Belge ID’si oluşturulur. Yeni Gümrük Belge ID’si “Gümrük Gerçekleşme Listesi”nden görüntülenebilir.
 • Dikkat: Gümrük işlemleri bu şekilde sisteme girilmiş olur. İthal liste gerçekleşmeleri için sisteme ayrıca fatura yüklenmesi gerekmemektedir. 
 • Dikkat: Beyanname işlemlerine başlamadan önce bağlı bulunduğunuz vergi dairelerine giderek elektronik ortamda düzenlenen KDV istisna yazısını almış olmanız gerekmektedir. Vergi dairesinde Firma Unvanı, Vergi No ve Belge No ibraz etmeniz yeterlidir. Yerli Makine-Teçhizat Alımı  Öngörülen yerli makine-teçhizat listesinde yer alan bir veya birden fazla makine-teçhizatın satın alma işlemi gerçekleştirileceğinde, satın alma yapılmadan önce E-TUYS ekranının sol menüsünün “Gerçekleşmeler” başlığının altında bulunan “Yerli Liste Gerçekleşmeleri” alanı tıklanır.
 • Dikkat: Teşvik Belgesi sahibi yatırımcı yerli liste gerçekleşmesini sisteme girerken satıcıyı bu sürece ilişkin olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Satıcı sorgu ekranından yatırımcının teşvik belgesi olup olmadığını ve satın almaya konu makine-teçhizatın desteklenip desteklenmediğini görüntüler (Satıcı yalnızca belgeyi görüntüleyebilir, onaylama vs bir işlem yapamaz) ve fatura keserken örneğin teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası olup olmadığını dikkate alarak fatura keser. E-TUYS’ta onaylanan teşvik belgesi kapsamı makine-teçhizata ilişkin vergisel teşviklere ilişkin bilgiler, E-TUYS ile entegre biçimde çalışan Hazine ve Maliye Bakanlığının (dolayısıyla vergi dairelerinin) sistemi ile paylaşılmaktadır. 
 • KDV istisnasına ilişkin yazı almak için vergi dairesine başvuran firmaların, firma vergi no, yatırım teşvik Belge No ve Belge ID sunması yeterlidir. 
 • Yerli Liste Gerçekleşmeleri butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir. 
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçildikten sonra hemen üzerinde yer alan “Yerli Liste Getir” butonu tıklanır ve ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir. 
 • Satınalma yapılacak makine-teçhizat solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilip ekranın sol üstünde yer alan “Gerçekleştir” butonu tıklandığında aşağıda yer alan pencere açılır. 
 • Bu ekranda ilgili alanlara satıcının vergi numarası ve e-mail adresi girildikten sonra “Kaydet” butonu tıklanır.
 • Yatırımcı tarafından bu işlem gerçekleştirildiğinde, tanımlanan satıcının e-mail adresine Bakanlık tarafından aşağıda bir örneği yer alan bilgilendirmeye yönelik otomatik olarak oluşturulmuş bir eposta iletilir. 

Yerli Makine-Teçhizat Alımına İlişkin Fatura Girişi 

 • Yatırım süresince yerli makine-teçhizat listesinde yer alan herbir makine-teçhizat için satın alma
  işleminden hemen önce yukarıda detayları açıklandığı gibi “Gerçekleşme” işlemlerinin, satın alma
  sonrasında ise “Fatura Girişi” işlemlerinin E-TUYS üzerinden yapılması gerekmektedir. 
 • Satış işlemi tamamlandıktan sonra satın almaya ilişkin faturalar, yatırımcı tarafından E-TUYS
  üzerinden sisteme yüklenir. Bu işlem için E-TUYS ekranının sol menüsünün “Fatura” başlığının
  altında bulunan “Fatura Girişi” alanı tıklanır. 
 • Fatura Girişi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına hâlihazırda aktif olan yatırım teşvik
  belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer
  alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir. 
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçilip, hemen üzerinde yer alan “Fatura Girişi”
  butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir. 
 • Ekranın üst bölümünde yer alan “Fatura Ekle” butonu ile yeni fatura ekleme işlemi gerçekleştirilir.
 • “Fatura Ekle” butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir. 

 Kağıt Fatura Girişi

 • Yukarıda anlatılan şekilde açılan pencerenin üst bölümünde yer alan “Fatura Türü” kağıt fatura
  olarak seçilir, diğer bilgiler girildikten ve fatura “Dosya Seç” alanı üzerinden sisteme yüklendikten
  sonra “Fatura Kaydet” butonu tıklanır. Fatura kaydet butonu tıklandığında faturanın kayıt
  edildiğine dair uyarı mesajı ekrana yansır ve aşağıda yer alan ekranın alt bölümü aktif hale gelir. 
 •  Dikkat: Bu aşamada halihazırda E-TUYS sistemine yüklenen faturanın, yerli makine-teçhizat
  alımına ait olduğunu tanımlamak için yukarıda yer alan ekranın alt bölümün sol tarafında bulunan
  “Yerli Kalem ekle” butonu tıklanır. Yerli kalem eklenmeyen faturalar onaylanamaz, dolayısıyla
  sisteme yüklenemez.
 • Bu işlem yapıldığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir. 
 • Açılan pencerenin sol üst bölümünde yer alan “Mevcut Yerli Kalem Seç” butonu tıklandığında
  ekrana, aşağıdaki görüntüde örneklendiği üzere, yatırım teşvik belgesi kapsamı yerli makine teçhizat listesinde yer alan makine-teçhizat kalemleri, liste halinde gelir.
 • Bu ekranda faturaya konu makine-teçhizat solunda yer alan kutucuk işaretlenmek suretiyle seçilir
  ve pencerenin sağ alt kısmında yer alan “Seç” butonu tıklanır.
 • Bu işlem yapıldığında, aşağıda yer alan ekran görüntüsünden takip edilebileceği üzere, makineteçhizat adı ve birimi alanları otomatik olarak gelir. Satın alımı gerçekleştirilen makine-teçhizatın
  miktar ve toplam tutar bilgisi girildikten sonra “Kaydet” butonu tıklanmak suretiyle ekran kapatılır. 
 • Aşağıda görüldüğü gibi “Yerli Makine Fatura Kalemi Kaydedildi” mesajı alındığında, satın alması
  gerçekleştirilen makine-teçhizata ilişkin fatura dahil tüm bilgiler, E-TUYS üzerinden sisteme girilmiş
  olur. Sisteme yüklenen fatura kapsamındaki bütün giderlerin (Yerli Kalem, Bina İnşaat Giderleri,
  Arazi Arsa Giderleri, Diğer Yatırım Giderleri) girişi tamamlandıktan sonra “Fatura Onayla” butonu
  ile fatura onaylanır. 

E-arşiv ve E-fatura girişi

 • Girilecek fatura e-arşiv veya e-fatura ise yukarıda belirtildiği şekilde açılan “Fatura Girişi” başlıklı
  pencerede fatura türü e-fatura olarak seçilir. 
 •  E-fatura seçimi yapıldığında fatura seri numarası ve fatura numarası alanları görünmez olur.
  Bunun nedeni bu bilgilerin yüklenecek olan xml uzantılı dosyadan otomatik olarak alınıyor
  olmasıdır. 
 • Alanlar doldurulduktan sonra e-fatura veya e-arşiv faturasının xml formatındaki dosyası “Dosya
  Seç” butonu tıklanarak yüklenir. Bu işlemle birlikte pencerenin aşağısında yer alan butonlar aktif
  hale gelir. 
 • Dikkat: Bu aşamada halihazırda E-TUYS sistemine yüklenen faturanın, yerli makine-teçhizat
  alımına ait olduğunu tanımlamak için yukarıda yer alan ekranın alt bölümün sol tarafında bulunan
  “Yerli Kalem ekle” butonu tıklanır. Yerli kalem eklenmeyen faturalar onaylanamaz, dolayısıyla
  sisteme yüklenemez. 
 • Açılan pencerenin sol üst bölümünde yer alan “Mevcut Yerli Kalem Seç” butonu tıklandığında
  ekrana, aşağıdaki görüntüde örneklendiği üzere, yatırım teşvik belgesi kapsamı yerli makine teçhizat listesinde yer alan makine-teçhizat kalemleri, liste halinde gelir.
 • Bu ekranda faturaya konu makine-teçhizat solunda yer alan kutucuk işaretlenmek suretiyle seçilir
  ve pencerenin sağ alt kısmında yer alan “Seç” butonu tıklanır.
 • Bu işlem yapıldığında, aşağıda yer alan ekran görüntüsünden takip edilebileceği üzere, makine teçhizat adı ve birimi alanları otomatik olarak gelir. Satın alımı gerçekleştirilen makine-teçhizatın
  miktar ve toplam tutar bilgisi girildikten sonra “Kaydet” butonu tıklanmak suretiyle ekran kapatılır.
 • “Yerli Makine Fatura Kalemi Kaydedildi” mesajı alındığında, satın alması gerçekleştirilen makine teçhizata ilişkin fatura dahil tüm bilgiler, E-TUYS üzerinden sisteme girilmiş olur. Sisteme yüklenen
  fatura kapsamındaki bütün giderlerin (Yerli Kalem, Bina İnşaat Giderleri, Arazi Arsa Giderleri, Diğer
  Yatırım Giderleri) girişi tamamlandıktan sonra “Fatura Onayla” butonu ile fatura onaylanır. 
 • Dikkat: E-fatura veya e-arşiv fatura kaydı sırasında aşağıdaki hata mesajı alınırsa hata mesajında
  belirtildiği üzere www.efatura.gov.tr adresinden e-fatura görüntüleyici uygulamasının indirilmesi
  ve bu sayfadaki kılavuzlar dikkate alınarak hata mesajı veren xml dosyasının doğrulama işleminin
  yapılması gerekmektedir. 
 • Xml dosyası e-fatura görüntüleyicide doğrulanmıyorsa satıcı firmayla temasa geçilerek hatasız bir
  xml dosyası temin edilmelidir. E-fatura doğrulanıyorsa doğrulama görüntüsü ile birlikte xml
  dosyası etuys@sanayi.gov.tr adresine epostayla gönderilmelidir. Bu durumda gönderilen xml
  formatı ETUYS sistemine eklenecektir. 
 • Fatura birden fazla kalem için kesilmişse diğer kalemlerde “Yarli Kalem Ekle” butonu tıklanarak
  eklenir. 
 • Dikkat: Fatura onaylandıktan sonra bilgiler yatırım teşvik belgesine yansıtılarak Gelir İdaresi
  Başkanlığı sistemine iletilecek olup, onay işleminden sonra fatura üzerinde herhangi bir değişiklik
  yapılamamaktadır. Onaylanmayan faturalar kapsamında yapılan harcamalar yatırım teşvik
  belgesine yansıtılmayacağından, tamamlama vizesi başvurusu için, fatura onaylama işleminin
  yatırımcı tarafından mutlaka yapılması gerekmektedir. Onaylama işlemi öncesi fatura bilgilerinin
  doğruluğu kontrol edilmelidir. Fatura Onayla” butonu ile onaylanmayan faturalar “Fatura Sil”
  butonu ile sistemden silinebilmektedir.
 • Dikkat: Satıcı firmaların KDV iadesi işlemleri sebebiyle teşvik kapsamlı satış işleminin
  gerçekleştirildiğinin Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde görüntülenebilmesi / tespit edilebilmesi
  için faturaların sisteme girilerek onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Ancak; onaylanan faturaların KDV istisnasından yararlanmasına engel teşkil edecek bir sorun
  bulunması halinde onaylarının kaldırılarak, yeniden ilgili faturada düzenleme yapabilmek için
  “Fatura Revize Başvurusu” talep edilebilir.
  Fatura Revize Başvurusu
   Eğer onaylanan fatura bilgilerinde KDV istisnasından yararlanmaya engel teşkil edecek bir hata
  varsa “Fatura Revize Başvurusu” bağlantısı üzerinden fatura onayının kaldırılması ve faturanın
  güncellenebilir hale getirilmesi talep edilebilir.
 • Bu talebin ilgili sektör dairesi tarafından geçerli görülmesi halinde onay kaldırılabilir. Sektör dairesi
  yetkilileri talep esnasında yapılan açıklamayı yeterli bulmazsa örneğin; faturanın istisnadan
  yararlanmadığına dair bir yazı vs. talep edebilir.
 • Hatalı faturanın açılması talebinde bulunmak için sol menüdeki “Fatura Revize Başvurusu”
  bağlantısı tıklanır. Açılan pencereden ilgili teşvik belgesi seçilir ve “Fatura Girişi” butonuna basılır.
 • Fatura girişi butonuna basıldıktan sonra açılan pencereden hatalı olan onaylanmış fatura seçilir ve
  fatura açma talebi butonu tıklanır. 
 • Açılan pencerede fatura açma sebebine faturanın hatasının ne olduğunu detaylı bir şekilde
  yazılması gerekmektedir. Bununla birlikte dosya seç butonuna tıklanarak ilgili faturanın PDF
  görüntüsü eklenir (Burada özellikle e-faturaların PDF’si eklenmelidir). 
 • Dosya kaydet butonuna basıldıktan sonra talebin kaydedildiği ve “Belge Başvuru Talepleri Onaya Sunma” bağlantısı üzerinden imzalanması gerektiğini belirten aşağıdaki ekran görüntüsü açılmaktadır.
 • Bu ekranlar kapatılarak “Başvuru Talepleri Onaya Sunma” ekranına gidilip başvuru imzalanarak Genel Müdürlüğe iletilir.

Yerli Makine-Teçhizat Alımına İlişkin Yevmiye Girişi

 • Yerli makine-teçhizat şirket aktiflerine kaydedildikten sonra yevmiye defterindeki aktifleşme bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir. Bu işlem sol menüdeki “Fatura” başlıklı alandan “Fatura Girişi” seçeneği tıklanarak başlatılır. Açılan pencerede yevmiye kaydı oluşturulacak yerli makine-teçhizatın yer aldığı belge seçilerek “Fatura Girişi” butonu tıklanır.
 • Açılan pencerede yevmiye kaydı girişi yapılacak fatura seçilir, “Yevmiye Girişi” butonu tıklanır,
 • Bu aşamada “Yevmiye Kaydet/Güncelle” butonu seçilir.
 • Yeni açılan yevmiye bilgileri giriş ekranında ilgili makine-teçhizatın yevmiye tarih ve sayısı girilir, “Kaydet” butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

Yerli Makine-Teçhizat Alımına İlişkin İade Faturası Girişi

 • İade faturası giriş işleminin normal fatura giriş işleminden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Ancak iade faturası, yalnızca fatura kaydedilip onaylanan kalemler için işlenebilmekte ve iade faturası girilen miktar/tutar toplam tutardan düşmektedir.

İthal Makine-Teçhizata Yönelik Gümrük Giriş Beyannamesi ve Yevmiye Tarih Sayısı Ekleme

 • İthal makine-teçhizat alımları yapıldıkça tutar veya miktar üzerinden otomatik düşüm yapılmaktadır. Söz konusu düşümler “Gerçekleşmeler” bölümünde “Gümrük Gerçekleşme Listesi” seçeneği seçilerek görüntülenebilir.
 • Bu seçenek tıklandığında hâlihazırda aktif olan yatırım teşvik belgelerinin listelendiği “Belge Listelerim” başlıklı pencere açılır. Buradan gerçekleşme durumu sorgulanacak belge seçilerek “Gümrük Gerçekleşme Listesi” başlıklı buton tıklanır ve “İthal Liste” başlıklı pencere açılır.
 • İthal liste penceresinde seçilen belge kapsamındaki ithal makine-teçhizattan çekim yapılanların ne kadarının çekildiği ve hiç çekilmemiş olanlar görüntülenir. Aşağıda yer alan ekranda, satırın kullanımda olup olmadığı ile satırın miktar ve tutar düşümüne ilişkin güncel bilgiler “Satır Durumu Sorgu” butonu yardımıyla görüntülenebilmektedir. Kalemin tamamı çekildiğinde “Satır Durumu” kolonunda kapandı ifadesi görüntülenir.
 • Dikkat: Tamamlama vizesi aşamasına gelindiğinde bu pencerede yer alıp hiç çekilmemiş olan kalemlerin “Başvuruyu iptal Et” başlıklı kolonda yer alan kırmızı butona basılarak iptal edilmesi, kısmen çekilenlerin ise kalan bölümlerinin bloke edilmesi gerekmektedir. Bloke işlemi için bir önceki pencereye, yani “Belge Listelerim” başlıklı pencereye geri dönülür.
 • Bu pencerede ithal liste kalemleri bloke edilecek belgenin yanındaki küçük kutu seçilir ve “Bloke Et” başlıklı butona basılarak bloke işlemi tamamlanır.
 • İthal Makine-Teçhizata ilişkin gümrük giriş beyannameleri ve yevmiye bilgileri, yatırımcı tarafından E-TUYS üzerinden sisteme yüklenir. Bu işlem için E-TUYS ekranının sol menüsünde “Beyanname” başlığının altında bulunan “Beyanname Girişi” alanı tıklanır.
 • Beyanname Girişi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına hâlihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle seçilir. “Beyanname Girişi” başlıklı buton tıklanarak “Beyanname Listesi” penceresi açılır.
 • Bu pencerede beyanname ve yevmiye girişi yapılacak kalem yanındaki kutucuk tıklanarak seçildikten sonra “Beyanname Güncelle” butonuna basılarak beyanname bilgilerinin girileceği “Beyanname Güncelle” başlıklı pencere açılır.
 • Beyanname güncelleme penceresinde seçilen ithal kaleme ilişkin gümrük beyannamesinde yer alan bilgiler ile beyannamenin PDF formatında taranmış örneğinin girişi gerçekleştirilir ve “Beyanname Kaydet” butonuna basılarak bu bilgiler kaydedilir.

Bina-İnşaat Harcaması Bildirimi

 • Dikkat: Başvurunuz onaylandıktan sonra sistemde kayıtlı belge tarihi, yatırım başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Yatırım süresi ise belge tarihi ile belge süre sonu arasındaki zamanı kapsamaktadır. Yalnızca yatırım süresi içinde yapılan harcamalar teşvik edilmektedir. Bu süre dışında gerçekleşen harcamalar yatırım teşviği kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle belge kapsamı harcama beyan ederken ve fatura girişi yaparken fatura tarihlerinin yatırım süresi içinde olduğundan emin olunmalıdır. Yatırım süresi dışındaki faturalar dikkate alınmamaktadır.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında bina-inşaat harcamasına ilişkin satın alma işlemi gerçekleştirildikten sonra satın almaya ilişkin faturalar, yatırımcı tarafından E-TUYS üzerinden sisteme yüklenir. Bu işlem için E-TUYS ekranının sol menüsünün “Fatura” başlığının altında bulunan “Fatura Girişi” alanı tıklanır.
 • Fatura Girişi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle, seçilir.
 •  İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçilip, hemen üzerinde yer alan “Fatura Girişi” butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir, Ekranın üst bölümünün en solunda yer alan “Fatura Ekle” butonu ile yeni fatura ekleme işlemi gerçekleştirilir.
 • “Fatura Ekle” butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
 • Açılan pencerenin üst bölümünde yer alan bilgiler girildikten ve fatura “Dosya Seç” alanı üzerinden sisteme yüklendikten sonra sırasıyla “Fatura Kaydet” butonu tıklanır. Fatura kaydet butonu tıklandığında faturanın kayıt edildiğine dair uyarı mesaji ekrana yansır ve yukarıda yer alan ekranın alt bölümü aktif hale gelir.
 • Bu aşamada halihazırda E-TUYS sistemine yüklenen faturanın, bina-inşaat harcamasına ait olduğunu tanımlamak için yukarıda yer alan ekranın alt bölümün sol tarafında bulunan “Bina İnşaat Giderleri ekle” butonu tıklanır.
 • Bu işlem yapıldığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir. Açılan penceredeki alana harcama toplam tutarı yazıldıktan sonra “Kaydet” butonu tıklanır ve “Finansal Bilgiler Fatura Kalem Kaydı tamamlandı.” mesajı alınır. Adım adım açıklanan işlemlerin yatırım süresince gerçekleşen her yeni bina-inşaat harcaması için E-TUYS üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • Sisteme yüklenen fatura kapsamındaki bütün giderlerin (Yerli Kalem, Bina İnşaat Giderleri, Arazi Arsa Giderleri, Diğer Yatırım Giderleri) girişi tamamlandıktan sonra “Fatura Onayla” butonu ile fatura onaylanır.
 • Dikkat: Fatura onaylandıktan sonra bilgiler yatırım teşvik belgesine yansıtılacak olup, onay işleminden sonra fatura üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Onaylanmayan faturalar kapsamında yapılan harcamalar yatırım teşvik belgesine yansıtılmayacağından, tamamlama vizesi işleminden önce fatura onaylama işleminin yatırımcı tarafından mutlaka yapılması gerekmektedir.
 • Dikkat: “Fatura Onayla” butonu ile onaylanan faturalar için sistemden silme işlemi yapılamadığından fatura onaylanmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. “Fatura Onayla” butonu ile onaylanmayan faturalar “Fatura Sil” butonu ile sistemden silinebilmektedir. Onaylanmış faturalar ancak “Fatura Revize Başvurusu” ile (yukarıda açıklanmaktadır) sektör uzmanları tarafından açılabilmektedir.

Arazi-Arsa Harcaması Bildirimi

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında arazi-arsa harcamasına ilişkin satın alma işlemi gerçekleştirildikten sonra satın almaya ilişkin faturalar, yatırımcı tarafından E-TUYS üzerinden sisteme yüklenir. Bu işlem için E-TUYS ekranının sol menüsünün “Fatura” başlığının altında bulunan “Fatura Girişi” alanı tıklanır.
 • Fatura Girişi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle, seçilir.
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçilip, hemen üzerinde yer alan “Fatura Girişi” butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
 • Ekranın üst bölümünün en solunda yer alan “Fatura Ekle” butonu ile yeni fatura ekleme işlemi gerçekleştirilir.
 • “Fatura Ekle” butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
 •  Açılan pencerenin üst bölümünde yer alan bilgiler girildikten ve fatura “Dosya Seç” alanı üzerinden sisteme yüklendikten sonra sırasıyla “Fatura Kaydet” butonu tıklanır. Fatura kaydet butonu tıklandığında faturanın kayıt edildiğine dair uyarı mesaji ekrana yansır ve yukarıda yer alan ekranın alt bölümü aktif hale gelir.
 •  Bu aşamada halihazırda E-TUYS sistemine yüklenen faturanın, arazi-arsa harcamasına ait olduğunu tanımlamak için yukarıda yer alan ekranın alt bölümün sol tarafında bulunan “Arazi-Arsa Giderleri Ekle” butonu tıklanır. Bu işlem yapıldığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
 • Açılan penceredeki alana harcama toplam tutarı yazıldıktan sonra “Kaydet” butonu tıklanır ve “Finansal Bilgiler Fatura Kalem Kaydı tamamlandı.” mesajı alınır. Adım adım açıklanan işlemlerin yatırım süresince gerçekleşen her yeni arazi-arsa harcaması için E-TUYS üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • Sisteme yüklenen fatura kapsamındaki bütün giderlerin (Yerli Kalem, Bina İnşaat Giderleri, Arazi Arsa Giderleri, Diğer Yatırım Giderleri) girişi tamamlandıktan sonra “Fatura Onayla” butonu ile fatura onaylanır.
 • Dikkat: Fatura onaylandıktan sonra bilgiler yatırım teşvik belgesine yansıtılacak olup, onay işleminden sonra fatura üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Onaylanmayan faturalar kapsamında yapılan harcamalar yatırım teşvik belgesine yansıtılmayacağından, tamamlama vizesi başvurusundan önce fatura onaylama işleminin yatırımcı tarafından mutlaka yapılması gerekmektedir.
 • Dikkat: “Fatura Onayla” butonu ile onaylanan faturalar için sistemden silme işlemi yapılamadığından fatura onaylanmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. “Fatura Onayla” butonu ile onaylanmayan faturalar “Fatura Sil” butonu ile sistemden silinebilmektedir. Onaylanmış faturalar ancak “Fatura Revize Başvurusu” ile (yukarıda açıklanmaktadır) sektör uzmanları tarafından açılabilmektedir.

Diğer Yatırım Harcaması Bildirimi

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek diğer yatırım harcamalarına (yardımcı makineteçhizat, gümrükleme, ithalat gider vb.) ilişkin satın alma işlemi gerçekleştirildikten sonra satın almaya ilişkin faturalar, yatırımcı tarafından E-TUYS üzerinden sisteme yüklenir. Bu işlem için ETUYS ekranının sol menüsünün “Fatura” başlığının altında bulunan “Fatura Girişi” alanı tıklanır.
 • Fatura Girişi butonu tıklandığında ekranın sağ tarafına halihazırda aktif olan yatırım teşvik belgeleri liste halinde gelir. Bu aşamada, işlem yapılmak istenen yatırım teşvik belgesi, solunda yer alan kutucuk tıklanmak suretiyle, seçilir.
 • İşlem yapılmak istenen aktif yatırım teşvik belgesi seçilip, hemen üzerinde yer alan “Fatura Girişi” butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
 • Ekranın üst bölümünün en solunda yer alan “Fatura Ekle” butonu ile yeni fatura ekleme işlemi gerçekleştirilir.
 • “Fatura Ekle” butonu tıklandığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
 • Açılan pencerenin üst bölümünde yer alan bilgiler girildikten ve fatura “Dosya Seç” alanı üzerinden sisteme yüklendikten sonra sırasıyla “Fatura Kaydet” butonu tıklanır. Fatura kaydet butonu tıklandığında faturanın kayıt edildiğine dair uyarı mesajı ekrana yansır ve yukarıda yer alan ekranın alt bölümü aktif hale gelir.
 • Bu aşamada halihazırda E-TUYS sistemine yüklenen faturanın, diğer yatırım harcamalarına ait olduğunu tanımlamak için yukarıda yer alan ekranın alt bölümün sol tarafında bulunan “Diğer Yatırım Giderleri ekle” butonu tıklanır.
 • Bu işlem yapıldığında ekrana aşağıda yer alan görüntü gelir.
 • Açılan penceredeki alana harcama toplam tutarı yazıldıktan sonra “Kaydet” butonu tıklanır ve “Finansal Bilgiler Fatura Kalem Kaydı tamamlandı.” mesajı alınır. Adım adım açıklanan işlemlerin yatırım süresince gerçekleşen her yeni diğer yatırım harcaması için E-TUYS üzerinden yapılması gerekmektedir.
 •  Sisteme yüklenen fatura kapsamındaki bütün giderlerin (yerli kalem, bina inşaat giderleri, arazi arsa giderleri, diğer yatırım giderleri) girişi tamamlandıktan sonra “Fatura Onayla” butonu ile fatura onaylanır.
 • Dikkat: Fatura onaylandıktan sonra bilgiler yatırım teşvik belgesine yansıtılacak olup, onay işleminden sonra fatura üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Onaylanmayan faturalar kapsamında yapılan harcamalar yatırım teşvik belgesine yansıtılmayacağından, tamamlama vizesi başvurusundan önce fatura onaylama işleminin yatırımcı tarafından mutlaka yapılması gerekmektedir.
 • Dikkat: “Fatura Onayla” butonu ile onaylanan faturalar için sistemden silme işlemi yapılamadığından fatura onaylanmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. “Fatura Onayla” butonu ile onaylanmayan faturalar “Fatura Sil” butonu ile sistemden silinebilmektedir. Onaylanmış faturalar ancak “Fatura Revize Başvurusu” ile (yukarıda açıklanmaktadır) sektör uzmanları tarafından açılabilmektedir.

E -TUYS ÜZERİNDEN NOT GÖNDERME İŞLEMİ

 • Bakanlığa iletilmiş olan başvurular, müracaat tarihi esas alınarak, uzmanların iş yoğunluğuna göre sırayla incelemeye alınarak mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. ETUYS uygulamasının geliştirilmesinin temel nedenlerinden biri de, evvelce müracaatların başvuru ve değerlendirilmesinde karşılaşılan aksaklık ve gecikmelerin önüne geçmenin yanı sıra bürokratik süreçlerin hızlandırılmasıdır.
 • Bakanlıkta değerlendirme aşamasında olan başvuruların içeriğine ilişkin soru, not, ilave bilgi iletilmesi gibi durumlar için “Notlar” alanı bir kamu kurumuyla yazışıldığı dikkate alınarak kullanılabilir. Uygulamayı suistimal etme girişiminde bulunulması halinde, bu eylemleri gerçekleştiren kullanıcıların “Notlar” alanına erişim yetkisi kaldırılacaktır. “Notlar” alanına, uzmanın şahsına yönelik ifadeler yazılması halinde ise, bu notların kaydının veri tabanında saklandığı ve olası bir ihtilaf veya hukuka aykırılık durumunda yasal takibinin yapılacağı akılda tutulmalıdır.

MAKİNE TEÇHİZAT SATICILARI VE BANKALAR/DİĞER KURUM/KURULUŞLAR TARAFINDAN
YAPILABİLEN SORGULAMALAR

Satıcıların Yapabileceği Sorgulamalar

 • Bakanlıkça düzenlenen teşvik belgelerine sahip olan yatırımcı, makine-teçhizat alımını gerçekleştirecekleri zaman “Yerli Liste Gerçekleşmeleri” alanından giriş yaparken, bilindiği üzere, satıcı firmanın vergi numarası ve e-posta adresini sisteme kaydetmektedirler. Satıcı firmayı bu sürece ilişkin bilgilendirmek, yatırımcının yükümlülüğüdür. Bu işlemin ardından satıcı firmaya otomatik oluşturulmuş bir e-posta ulaşır.
 • Bu e-postadaki bilgileri Bakanlığımız web sitesinde yer alan “E-TUYS makine sorgulama” alanından kontrol eden satıcı, teşvik belgesi sahibi yatırımcı adına fatura keserken satın almaya konu makine-teçhizatın teşvik belgesi kapsamında olup olmadığını görüntüler. Görüntülediği ekranda ilgili kalemin belge kapsamında KDV istisnası desteğinden faydalandığının kontrolünü yaptıktan sonra keseceği faturayı bu bilgi dahilinde keser.
 • Zira, E-TUYS’ta onaylanan teşvik belgesi kapsamı makine-teçhizata ilişkin vergisel teşviklere ilişkin bilgiler, E-TUYS ile entegre biçimde çalışan Hazine ve Maliye Bakanlığının (dolayısıyla vergi daireleri) sistemi ile paylaşılmaktadır.

Bankalar ve Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Yapılabilecek Sorgulamalar

 • Bankalar ile diğer kurum ve kişiler Bakanlığımız “Dijital Bakanlık” sayfası üzerinden giriş yaparak kendileri için tasarlanmış ekranlardan teşvik belgesi sahibi yatırımcının yararlanacağı destekler dahil belgeye ilişkin diğer bilgileri de görüntüleyebilmektedirler.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dijital Bakanlık web sitesinde (https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr) sıralanan birimler arasından “Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü” seçilir.
 • Açılan sayfada “Yatırım Teşvik Belgesi Sorgulama” başlıklı hizmet seçilirerek “E-TUYS YTB Sorgulama” alanına ulaşılır.
 • Açılan ekranda yer alan bilgiler eksiksiz olarak girilir ve “Sonuç Getir” butonuna tıklanır.
 • Dikkat: Bu ekran yalnızca görüntülemeye yöneliktir.t

UYGULAMADAN ÇIKIŞ

 • E-TUYS uygulamasından çıkış yapmak için sayfanın sağ üst köşesinde yer alan çıkış butonuna tıklanır.
 • Bu butonu görüntüleyemiyorsanız, bunun nedeni sayfa görünümünü yakınlaştırmanız olabilir.
 • Bunun için sayfa yakınlaştırmasını küçültmeniz yeterlidir.
 • Uygulamadan bir diğer çıkış yöntemi de, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “X” işareti ile pencereden çıkmaktır.
 • Sistemde ayrıca bir “güvenli çıkış” bulunmamakta olup, sayfadan çıkmanız sistemden çıkmanız için yeterlidir. Pencere kapandığında tekrar sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

HATA MESAJI İLE KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER

 • E-TUYS’u kullanma esnasında herhangi bir hata ile karşılaşmanız halinde, öncelikle hata mesajını dikkatle okuyunuz. Hata mesajında belirtilen hususu düzeltmeniz birçok durumda mümkündür, çünkü hata mesajı hatanın hangi kısımda olduğunu, örneğin bir liste söz konusuysa, satır numarasını içeriyor olacaktır. Hatanın devam etmesi veya çözüm bulamamanız halinde E-TUYS yardım e-posta hesabına (etuys@sanayi.gov.tr) Belge No ve Belge ID bilgileri ile ekinde ekran görüntüsü bulunan ve karşılaştığınız sorunu açıklayan bir mail atabilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirmeye alınarak tarafınıza e-posta yoluyla dönüş yapılacaktır.