Yatırım Teşvik Belgesi, belirlenen yatırım yerine göre minimum 500.000 TL (1. ve 2. Bölge yatırımlarında 1 milyon TL) asgari yatırım tutarına sahip tüm gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınabilmektedir. Şirketlerin büyüme hedefleri için son derece önemli destek unsurları sağlayan teşvik ve destekler, ülkemizde hedeflenen istihdam düzeyine ulaşmak konusunda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oldukça önemsenmektedir. 

Yatırım Teşvik Belgesi için Hangi Kuruma Başvuru Yapılır?

Yatırım Teşvik Belgesi için tüm başvurular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na E-TUYS üzerinden yapılmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi yatırımın karakteristik özelliklerini ihtiva etmesi bakımından, yasal mevzuatlar gereği yatırımınıza en uygun teşvik başvurusunun yapılması en doğru teşvik unsurlarından faydalanılmanız açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılmadan önce yatırımınızın detaylı ve profesyonel analizinin yapılması yanlış  yatırım teşvik belgesi alamamanız için çok önemlidir. 

Yatırım teşvik belgesi düzenlemek için öncelikle e-tuys üzerinden, kayıtlı e postanızla bakanlığın kep adresine yetkilendirme talebinde bulunmanız gerekmektedir. Yetkilendirme talebinizin bakanlıkça sonuçlandırılması sonrasında başvuru işlemlerine devam edilebilmektedir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi için Hangi Evraklar Gerekmektedir?

Yatırım Teşvik belgesine başvuru için öncelikle kayıtlı e posta adresinizin olması gerekmektedir. Yetkilendirme dilekçesi kayıtlı e postanız üzerinden bakanlığın kep adresine gönderilerek yetkilendirme başvurusu yapılmaktadır. 

  • Yetkilendirme dilekçesi ile birlikte, 
  • e tuys taahhütnamesi,
  • kullanıcı yetkilendirme formu
  • yatırımınızın karakteristiğine göre sgk borçsuzluk evrakları,
  • kapasite raporu, çevresel etki değerlendirmesi raporu,
  • vergi levhası,
  • ticaret sicil gazetesi,
  • imza sirküsü
  • yatırım teşvik belgesi kapsamında alınacak ithal veya yerli makine teçhizatların listesi gibi belgeler de ayrıca istenmektedir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Süreci Nasıl İlerlemektedir?

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru sürecinde izlemeniz gereken adımları kısaca özetlemek gerekirse; ilk adım öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili biriminin kep adresine kullanıcı yetkilendirmesi evraklarının ulaştırılması ve onaya sunulması olacaktır. Sonrasında başvuru evrakınızda bulunan e posta adresine yetkilendirmenin gerçekleştiğine dair yanıt e postasının gelmesi beklenmektedir. 

Bu postanın tarafınıza ulaşması ile yatırımcı bilgileriniz i güncelleme adımınıza geçebilirsiniz, akabinde gerekli adımlar izlenerek yatırımınızla ilgili güncellemeler bakanlık onayına sunulur ve bakanlıkça yatırımcı bilgilerinizde yapılan güncellemelerin onaylanması beklenir. Güncellemenin onaylanması sonrasında, yatırım teşvik belgesi müracaatınızın yetkilendirdiğiniz kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden gerçekleştirilir ve bakanlık onayına sunulur.