Aşağıda belirtilen harcama giderlerinin tamamı yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılabilecek harcama kalemleri arasında bulunmaktadır. Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yapılan en önemli harcama kalemi makine ve teçhizatlar olarak görülse de, diğer giderlerinizi de yatırımınıza ekleyerek asgari yatırım tutarı sağlanabilmektedir.

Makine ve Teçhizat Alımları

Yatırım teşvik belgesi kapsamında;

 • İthal Makine ve Teçhizat Alımı
 • Yerli Makine ve Teçhizat Alımı yapılabilmektedir. 

Arazi Arsa Alımları

Yatırım teşvik belgesi kapsamında arazi ve arsa alabilir, yatırımınızın en önemli gider kalemlerinden olan arazi ve arsa giderleri ile sabit yatırım tutarını önemli ölçüde sağlamış olursunuz.

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Yapılan Harcamalar

Bina İnşaat Giderleri

 • Ana bina ve tesisleri
 • İdare binaları
 • Diğer bina-inşaat harcamalarınız yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmektedir. 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Harcamalar

 • Etüd-proje giderleri
 • Yardımcı makine ve teçhizatlar
 • İthalat ve Gümrükleme Giderleri
 • Taşıma ve Sigorta Giderleri
 • Montaj Giderleri
Hangi Harcamalar Yatırım teşvik belgesi Kapsamında Değerlendirilmemektedir?
 • Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları,
 • Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi(Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler hariç)
 • Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,
 • Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe
  çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan
  araçlar ile Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç),
 • Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter,
 • Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası,
 • Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri