Çok büyük kapsamlı yatırımlara ek olarak; cari açığa sebebiyet veren ithalat kalemlerini azaltmaya yönelik katma değer yaratacak yatırımların stratejik yatırım olarak değerlendirilmesi ve bu bağlamda kapsamlı yatırım teşvik olanaklarından faydalanmasını hedeflemektedir.

Stratejik Yatırım Teşvik Programında Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yatırımlarınızda Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi avantajlarından faydalanabilmeniz için;
♦ Asgari sabit yatırım tutarınızın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,
♦ Yatırım yapacağınız alanda yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
♦ Yatırımınızın en az %40 katma değer yaratabilecek beklenti sunması,
♦ Yatırım alanınızda son bir yıl içerisinde 50 milyon ABD dolarının üzerinde ithalat yapılmış olması gerekmektedir. 
 
Fakat Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) Kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesi Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar yukarıdaki kriterler aranmaksızın stratejik yatırım olarak kabul edilmekte ve stratejik yatırım teşvik belgesi teşvik unsurlarıyla desteklenmektedir.  

Stratejik Yatırımların Teşvikinde Sunulan Destek Unsurları Nelerdir?

  • KDV İstisnası
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • Vergi İndirimi
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
  • Yatırım Yeri Tahsisi
  • KDV İadesi
  • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölgede ve TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda)
  • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede ve TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda) 
STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları Destek Oran ve Süreleri
KDV istisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimiYatırıma Katkı Oranı *50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölgede 10 yıl)
Yatırım Yeri Yahsisi
Faiz veya Kar Payı Desteği İç kredi5 Puan (TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe
10, diğerlerinde 8 puan)
Döviz / Dövize
Endeksli Kredi
2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar)
Diğer bölgelerde, TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 7
yıl, diğerlerinde 5 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği **10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar ve
TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar)
KDV İadesi

(Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)