Geri Dönüşüm
Yatırım Teşvikleri

 

Atık ve geri kazanım tesislerine yönelik yatırımların öncelikli yatırım olarak kapsamına alınması ile, geri dönüşüm tesislerine yönelik yapılacak yatırımla oldukça avantajlı hale gelmiş bulunmaktadır. Geri dönüşüm yatırım teşvik uygulaması bu alanda yatırım yapmayı düşünene yatırımcılar için hem asgari yatırım şartının 1 milyona indirilmesi hem de yatırım nerede yapılıyor olursa olsun 5. bölge desteklerinde faydalandırılması, yatırımınızı oldukça karlı bir hale getirmektedir. 

Çevre kirliliğini önlemek ve atıkların çevre sorunlarına yol açmasının önüne geçmek adına, atıkların hem tekrar ekonomiye kazandırılması hem de enerjiye dönüştürülmesi ile fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması noktasında geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri önem kazanmaktadır. Zira günümüzde atıkların yönetilmesi, çağdaş dünyaya adaptasyonun en önemli gereklerinden biri haline gelmiş ve atıkları henüz oluşum anında yani kaynağında yok etmek veya azaltmak, geri kazanmak ve ekonomik sürece tekrar dahil etmek önemli bir ekonomik avantaj olarak görülmeye başlanmıştır.

2021 itibariyle ülkemizde yürürlüğe giren yatırım teşvik uygulaması ile, atık geri kazanım yatırımları ve/veya atık bertaraf tesisi yatırımları öncelikli yatırım olarak kabul edilmiş ve hangi bölgede yatırım yapılırsa yapılsın 5. bölge destekleri ile desteklenmesine karar verilmiştir.

Geri Dönüşüm Tesisi Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Geri Dönüşüm Tesisi Yatırım Teşvik Belgesi, 2021 yılından itibaren çevre lisanslı tesislerin yatırımlarında, yatırım teşvik belgesi desteği ile hangi bölgede yatırım yaparlarsa yapsınlar 5. bölge destek unsurlarından faydalanmasını ifade etmektedir. (hali hazırda 6. yatırım bölgesinde bulunan Ağrı Ardahan Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Van illerindeki yatırımcılar 6. bölge desteklerinden faydalanmaya devam edebilmektedirler.)

17 Aralık 2020 itibariyle ilan olunan tebliğ uyarınca, asgari 5 milyon TL yatırım yapma şartı kaldırılmış olup; çevre lisanslı geri dönüşüm yatırım teşvik belgesi ile asgari 1 milyon sabit yatırım ile de yatırımcılarımız öncelikli yatırımlar kapsamında öncelikli yatırım avantajlarından faydalanabileceklerdir.