Belediyelerden alınmış işyeri Açma  ve çalışma Ruhsatı ile faaliyet gösteren, Turizm Bakanlığı (Turizm İşletme Belgesi ) bulunmayan, konaklama tesislerine, yeni yasa ile beraber (yürürlüğe girdiği tarih itibari ile)1 yıl içinde Bakanlığa (Bakanlığa bağlı il Müdürlükleri) başvurmaları halinde Basit Konaklama Turizm İşletme belgesi verilecektir.

Bu süreç içerisinde Turizm İşletme Belgesi  alan tesislere, basit konaklama belgesine gerek duyulmamaktadır. Bilinmelidir ki; Basit Konaklama Belgesi  geçici süreç ile destek vermek adına Bakanlık nitelik standartına uymayan işletmeler için, geçici bir belgedir.

Basit Konaklama geçici, Turizm İşletme kalıcı bir belgelendirme sürecidir. Tesislerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bakanlıkça yapılan bildirim üzerine  yetkili idare tarafından  bir ay içerisinde  iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecektir.

Konaklama İçermeyen Müstakil Plaj Tesisleri  için ne yapılacak?

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, kanun teklifi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  bir ay içerisinde Turizm İşletme Belgesi almak için talepte bulunmaları gerekmektedir .Süreç içerisinde başvuruda bulunmayan, konaklama içermeyen müstakil Plajlar  faaliyette bulunamayacak .Başvuruda bulunan bakanlık nitelik standart kontrollerinden  geçen tesisler, Konaklama içermeyen müstakil plajlar Turizm İşletme belgesine sahip olarak faaliyetlerini sürdürürler.

Basit Konaklama Belgesi Nedir?

Milli Parklar, ormanlık alanlar tesis nitelikleri ne olacak?

Ormanlık alanlarda  ve milli parklar üzerinde artık yatırım yapılabilecek. Tabi ki standart niteliklerine uymak ve uygulamak şartı ile; bunun için bu bölgelerde  Turizm Yatırımı  gerçekleştirilmesi amacıyla  Tarım ve Orman  Bakanlığınca  düzenlenen  sözleşmelerin, başvuru üzerine  Kültür ve Turizm  Bakanlığınca yeniden sözleşme düzenlemek suretiyle devir alınacaktır. Bu alanlarda daha önceki mevzuatlarla  yapılan yatırımlarda  kazanılmış haklar korunacaktır.

Basit Konaklama Belgesi ve Turizm İşletme Belgesi farkları nelerdir?

Basit Konaklama, tesisisin geçici  alt standart kontrollemeleri olan işletmeler için belli süre için verilen geçici belge niteliğindedir. Turizm İşletme Belgesi Bakanlığın standart niteliğini sağlayarak,  nitelik belirlenip kontrollenip nitelik olan tesislere verilen belgedir.

Basit Konaklama Tesis Belgesi almak zorunda?

28/07/2021 tarihinden önce  işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan tesisiler Turizm Tesislerinin  niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen Bakanlıkça Turizm İşletmesi  Belgesi otel (1,2,3,4,5 yıldız) tatil köyü (4,5 yıldız) motel, apart otel, pansiyon, özel konaklama tesisi ve butik otel belgesi takdirde Basit Belge almak zorundadır.

Basit belge sahipleri Turizm İşletme Belgesinde sağlanan Yatırım Teşvik ve alkol ruhsatı avantajlarından faydalanamaz.

Basit Konaklama Tesisi Belgelendirmelerinde İş akışı Nasıldır?

Basit konaklama tesislerine yönelik, Turizm İl müdürlüğüne şirket resmi evrak ve Çalışma Ruhsatı ile başvuru yapılır. Tesiste, işletme bütünlüğünün sağlanması kaydıyla fiilen işletmecinin kullanımında bulunan ve müşteriye hizmet sunumu gerçekleştirilen tüm üniteler dikkate alınır.

Basit konaklama Turizm İşletme Belgelerinde ’Bu belge 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun Geçici  11 maddesinin ikinci fıkrasına tabidir, 3194 sayılı imar kanunu,3621 sayılı kıyı kanununa göre hak oluşturmaz.

Belge ile ilgili tüm başvurular elden veya posta yoluyla müdürlüğüne yapılır. Gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamda da başvurular kabul edilebilir.

Plaj İşletmeleri Nitelikleri?

Plaj işletmelerinde aranan nitelikler

  • İdari ünite(açık olarak düzenlenebilir)
  • Müşteriler için soyunma kabinleri ve duşlar ile kadın ve erkek müşterilerinin ayrı tuvaletler.
  • Basit yeme –içme hizmetinin verildiği alan veya büfe hizmeti.
  • Personel işine yönelik uygun kıyafet
  • Cankurtaran gözetleme kulesi ve tesiste gümüş sertifikaya sahip en az iki cankurtaran.
  • Müşteri kullanımına sunulan, bakımları düzenli yapılan gölgelik, minder, şezlong gibi malzemeler.
  • Güvenli yüzme alanının sınırlarının şamadıralarla belirlenmesi.
  • İlk yardım malzemeleri
  • Plaj alanında yeterli sayıda çöp kovası
  • Plaj alanının temizliğinin ve bakımının sürekli yapılması.

Basit Konaklama Tesislerinde; tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir. Yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulmaz. Konaklama tesislerinin tanıtımında yıldız simgesi veya bu simgeyi çağrıştıracak semboller kullanılmaz.

Tesislerin uygulayacağı fiyat tarifeleri  il müdürlüğü tarafından onaylanır.

Basit Konaklama

Tesisinizin nitelik değerlendirme veya revizyonuna yönelik Basit Konaklama Belgelendirilmesi geçici olarak ve kısa süreli bir belgelendirmedir. Tesisinizin niteliği, koşullarını Turizm Bakanlığı Tesisi standart ve nitelikleri yönetmeliğine uygun hale getirilerek Turizm İşletme Belgesi alınması gerekmektedir.

Nitelikli tesis standartları, mevzuat içerisinde bulunmaktadır. Tesisinize yönelik standart değerlendirme,  nitelik oluşturma , yenilenmelerinize yönelik standart ve Basit konaklama, tesisiniz için gerekli standart analizi, Turizm İşletme belgesi, iş akışı, değerlendirme ile ilgili her konuda Birof Danışmanlık size rehber olacaktır.

Basit konaklama belgesi hakkında resmi gazete yazısına ulaşmak için tıklayınız.