Sanayi Sicil Belgesi 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde alınması zorunlu olan bir belgedir.

Sanayi Sicil Belgesinin Sanayi İşletmelerine Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

  • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
  • Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden ödemenizi sağlar.
  • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantaj sağlar.
  • Dolaylı olarak iş imkanı sunması bakımından gereklidir.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanmak için gereklidir.

Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerin Yükümlülükleri Nelerdir?

  • Kanunun 4. maddesi gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içinde Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.
  •  Kanunun 5. maddesi gereği işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) verilmesi zorunludur.
  • Kanunun 10. Maddesi gereği Sanayi Sicil Belge’sinin görevli memura ibraz edilmesi zorunludur.
  • Kanunun 11. maddesi gereği doğru bilgi verilmesi zorunludur.
  • Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.